POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Kurs przodowników turystyki żeglarskiej

Żeglarze na lotnisku


Sukcesem zakończyła się owocna, czteroletnia kadencja Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Dzięki współpracy z Okręgowym Związkiem Żeglarskim w Bielsku i jego prezesem Norbertem Szymałą, Yacht Clubem Polskim w Bielsku, Oddziałem PTTK w Żywcu „Babia Góra” i jego prezesem Andrzejem Śleziakiem — członkowie KŻ ZG PTTK w składzie: przewodniczący Edward Kozanowski, wiceprzewodniczący Wojciech Kuczkowski oraz Jerzy Przepierski i Wiesław Żagiewski przeprowadzili kurs na uprawnienia przodownika turystyki żeglarskiej. W dniach 18-20 października br. czterdziestu żeglarzy Podbeskidzia wysłuchało wykładów i uczestniczyło w zajęciach kursu. Byli to członkowie klubów żeglarskich, zrzeszonych w Okręgowym Związku Żeglarskim w Bielsku. Były to: Yacht Klub Bielsko, Klub Żeglarski „Babia Góra” przy Oddziale PTTK w Żywcu, Yacht Klub ziemi oświęcimskiej, Klub Żeglarski PTTK „Halny”, Klub Żeglarski PTTK „Dryf” w Kętach, Klub Żeglarski PTTK „Sternik” w Cieszynie, Klub Żeglarski „Posejdon” w Bielsku-Białej, Klub Żeglarski „Wodnik” przy kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

Wszyscy nie zrzeszeni w PTTK kursanci otrzymali wraz z legitymacjami przewodnickimi także członkowskie legitymacje przodowników turystyki żeglarskiej.

Kurs odbył się w doskonałych warunkach atmosferycznych, z czego korzystali przede wszystkim lotnicy: szybownicy i paralotniarze, podziwiani przez żeglarzy. Uczestnicy kursu mieszkali w hotelu lotniczym Aeroklubu Podbeskidzkiego na Górze Żar. Żeglarze bardzo chętnie współpracują z lotnikami, tym bardziej że i jedni, i drudzy jako środka napędu swoich „statków” używają wiatru.

Głównym animatorem tej doskonałej współpracy jest Norbert Szymała, przodownik turystyki żeglarskiej, posiadacz złotej Żeglarskiej Odznaki Turystycznej z trzema szmaragdami. Odznaczony jest wysokimi odznaczeniami państwowymi i organizacyjnymi, a wśród nich jako jeden z nielicznych odznaczony jest Komandorią Yacht Klubu Polskiego. Świadczą o nim również owoce jego pracy: przystań podbeskidzkich żeglarzy nad Jeziorem Żywieckim, port w Kozinie nad Jeziorem. Jagodnym na Mazurach i morskie jachty na Adriatyku i Bałtyku. Wysokiej klasy profesjonalista żeglarski, organizator i menedżer. Przede wszystkim zaś serdeczny kolega, nasz przyjaciel i doskonały wychowawca pokoleń żeglarskich. A dla nas, działaczy turystyki żeglarskiej, sojusznik w dziele upowszechniania krajoznawstwa. Oby inni prezesi okręgowych związków żeglarskich w strukturach Polskiego Związku Żeglarskiego poszli jego śladem.

Komisja Turystyki Żeglarskiej

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.