POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Jak ten czas płynie....

To już XXXI CZAK – TARNÓW 2001


XXXI CZAK miał szczególne znaczenie, ponieważ został zorganizowany jako pierwszy u progu trzeciego tysiąclecia i tuż po V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego.

Organizację zlotu Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK powierzyła Oddziałowi PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie. Do organizacji włączył się również Oddział PTTK przy Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie-Mościcach. Współorganizatorem zlotu było Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki w Tarnowie.

Patronat honorowy nad zlotem objęli: marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Gwidon Wójcik, starosta powiatu tarnowskiego Michał Wojtkiewicz, prezydent miasta Tarnowa Józef Rojek.

Zlot Krajoznawców odbywał się w dniach 22-26 sierpnia 2001 r. w Tarnowie. Uczestnicy CZAK-u zakwaterowani byli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie przy ul. Romanowicza i Bursie Szkolnej przy ul. św. Anny.


Sala obrad

Celem zlotu było poznanie walorów krajoznawczych ziemi tarnowskiej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków cmentarzy wojskowych I wojny światowej, wymiana doświadczeń i poglądów wśród krajoznawców, propagowanie działalności PTTK wśród lokalnej społeczności.

Każdy uczestnik zlotu otrzymał plan sytuacyjny miasta wraz z legendą, a ponadto, aby usprawnić poruszanie się krajoznawców na nowym terenie, uruchomiono na dworcu PKP w Tarnowie punkt informacyjny CZAK-u, obsługiwany przez przewodników i działaczy PTTK.

Główny program Zlotu Krajoznawców poprzedziły imprezy towarzyszące. Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK Ziemi Tarnowskiej zorganizowała w dniach 19-22 sierpnia 2001 r. kurs dla kandydatów na instruktorów krajoznawstwa regionu i instruktorów krajoznawstwa Polski. Dla zainteresowanych inną tematyką zorganizowano wycieczki szlakami cmentarzy wojskowych I wojny światowej oraz zwiedzanie Zakładów Azotowych S.A.


Uczestnicy CZAK na trasie.

Otwarcie Zlotu Krajoznawców odbyło się w dniu 22 sierpnia 2001 roku w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, któremu towarzyszyła sesja popularno-naukowa, w trakcie której referaty wygłosili: Stanisław Wróbel — „Historia ziemi tarnowskiej”, Adam Bartosz — „Romowie i Żydzi na ziemi tarnowskiej”, Stanisław Rygiel — „Rys historyczny O/PTTK przy Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie” i Andrzej Łabno — „Rys historyczny O/PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie”.

W drugim dniu zlotu, 23 sierpnia 2001 r., odbyło się otwarte zebranie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK oraz spotkanie z władzami samorządowymi.

Uroczystości zaszczycił swoją obecnością prezes Zarządu Głównego PTTK — Janusz Zdebski.

W trakcie sesji referaty wygłosili: Gwidon Wójcik — „Współpraca Polskiej Organizacji Turystycznej z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi”, Andrzej Krupiński — „Zabytki regionu tarnowskiego” i Oktawian Duda — „Cmentarze wojskowe I wojny światowej na ziemi tarnowskiej”. Podczas obrad głos zabrali także zaproszeni goście.

W CZAK-u 2001 uczestniczyli Członkowie Honorowi PTTK: Anna Andrusikiewicz z Olsztyna, Barbara Kaczmarek ze Szczecina, Zbigniew Kresek z Krakowa, Teofil Ligenza vel Ozimek z Jeleniej Góry, Józef Małecki z Tarnowa, Jerzy Pawlik z Bytomia, Zbigniew Siudak z Bochni, Henryk Tomkiewicz z Warszawy, Elfryda Trybowska z Rabki, Zbigniew Twaróg z Krakowa i Janusz Żmudziński z Warszawy.

Obradom przewodniczyła komandor zlotu Beata Dziduszko i prezes O/PTTK Ziemi Tarnowskiej Andrzej Łabno.

Po zakończeniu części oficjalnej w dniu 23 sierpnia 2001 r. uczestnicy CZAK-u zwiedzali Tarnów, w tym Muzeum Diecezjalne, oprowadzani przez kustosza księdza prałata Tadeusza Bukowskiego, a następnie Muzeum Okręgowe.

Obsługę przy zwiedzaniu zabytków Tarnowa zapewnili koledzy z Koła Przewodników „Leliwa”.

Wieczory po obradach zostały uświetnione w pierwszym dniu zwiedzaniem stadniny koni w Klikowej i ogniskiem z udziałem kapeli cygańskiej, natomiast w drugim dniu koncertem organowym w wykonaniu Sławomira Barszcza w tarnowskiej katedrze, poprzedzonym interesującym wprowadzeniem przez dyrektor Centrum Paderewskiego Annę Knapik. O historii i sztuce tarnowskiej katedry z wielkim zaangażowaniem i pietyzmem mówił uczestnikom zlotu wcześniej wspomniany kustosz Muzeum Diecezjalnego.

Dzień 24 i 25 sierpnia br. były dniami wycieczek po regionie tarnowskim. Tarnowscy przewodnicy PTTK pokazali krajoznawcom piękne okolice i zabytki Pogórza i Powiśla na trasach: 

Pogórze

— Tarnów-Dębno — Nowy Wiśnicz — Lipnica Murowana — Kąśna Dolna (tutaj w Dworku Paderewskiego jedna z grup miała okazję wysłuchania koncertu znakomitego skrzypka Vadima Brodskiego) — Ciężkowice — Lichwin — Łowczówek -Tarnów,

Powiśle

— Tarnów — Dąbrowa Tarnowska — Zalipie — Gręboszów — Ujście Jezuickie — Odporyszów — Dołęga — Wierzchosławice — Tarnów.

Wieczorem 24 sierpnia br. odbyły się wystawy i giełdy kolekcjonerskie oraz spotkania grup zainteresowań. Pokazano m.in. znaczki CZAK-owskie, wizytówki turystyczne, herby miast, karty telefoniczne, albumy zdjęć krajoznawczych i wydawnictwa krajoznawcze.

W dniu 25 sierpnia br. zorganizowano przy ognisku wieczornicę w scenerii średniowiecznego zamku w Dębnie, którą uświetniła obecność króla kurkowego Mieczysława Mietły.

Przed imprezą organizatorzy zlotu stworzyli możliwość zdobycia zainteresowanym krajoznawcom odznak regionalnych: „Miłośnika Ziemi Tarnowskiej” (152 osoby), „Szlakami cmentarzy wojskowych I wojny światowej” (136 osób) i „Martyrologii Ziemi Tarnowskiej” (122 osoby). Dużym zainteresowaniem cieszyła się weryfikacja odznak krajoznawczych.

W ostatnim dniu po mszy św., którą odprawił ks. Jerzy Pawlik, odbyło się podsumowanie zlotu, w trakcie którego komandor zlotu Beata Dziduszko i prezes Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie Andrzej Łabno zostali wyróżnieni odznaczeniami.


Członek Honorowy PTTK ks. dr Jerzy Pawlik

Słowa podziękowania za wysiłek włożony w organizację zlotu wygłosił przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Włodzimierz Łęcki.

Tego samego dnia odbyło się otwarte seminarium dla zasłużonych instruktorów krajoznawstwa.

Zlot Krajoznawców na ziemi tarnowskiej, jego obrady i imprezy relacjonowały środki masowego przekazu: program I Polskiego Radia, regionalne radio „Max”, radio „Plus”, Tarnowska Telewizja Kablowa, „Dziennik Polski”, „Tarnowskie Temi”, „Tarnowskie Azoty”, „Kurier Małopolski”, „Gazeta Krakowska” oraz „Dziennik Łódzki”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że organizacją zlotu zajmował się nie tylko komitet organizacyjny, ale również liczni przewodnicy i działacze PTTK.

Tarnów i jego region — znany czy nie znany, a jednak zachwycił krajoznawców, co okazali wyrazami uznania i podziękowaniami w różnych dyskusjach oraz w treści wpisów w kronice oddziału.

Teresa Mulowska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.