POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Imprezy turystyczne MEN w roku szkolnym 
2001/2002


Departament Kształcenia i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazał do szkół Informator o ogólnopolskich imprezach dla dzieci i młodzieży szkolnej, zawierający wykaz ogólnopolskich olimpiad, konkursów, turniejów i innych form prezentacji pozadydaktycznych osiągnięć dzieci i młodzieży, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

 

W Informatorze uwzględniono imprezy zgłoszone przez kuratoria oświaty, zgodnie z pismem nr DKW-4030-25/01/ER z dn. 22 lutego br., z wyjątkiem Kuratoriów Oświaty w: Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie, które nie przedstawiły informacji o żadnej imprezie. Zgłaszanie imprez przez kuratoria oświaty ma na celu zapewnienie lepszej koordynacji, sprzyjającej spełnianiu pedagogicznych celów imprez.

W Informatorze umieszczono niektóre imprezy na bezpośrednią prośbę organizatorów. Dotyczy to wyłącznie imprez o długoletniej tradycji i sprawdzonych rozwiązaniach programowo-organizacyjnych.

Umieszczenie imprezy w Informatorze nie oznacza, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmuje na siebie zobowiązania finansowe oraz odpowiedzialność organizacyjną i merytoryczną.

Bogata oferta propozycji ma na celu stworzenie możliwości udziału i spotkań uczniów, grup i zespołów uczniowskich o różnorodnych zainteresowaniach i pasjach, dokonaniach i osiągnięciach z możliwie wszystkich dziedzin nauki, kultury, techniki, sportu, turystyki itp.

Imprezy te winny sprzyjać dalszemu rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów, kształtować ich potrzeby i nawyki, aktywność intelektualną, kulturalną, fizyczną, być okazją do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń.

Dziękując organizatorom za trud podejmowania tych ważnych zadań edukacyjnych, życzę osiągnięcia założonych celów oraz satysfakcji z osiągnięć uczniów.

Udział w tych imprezach pozostawia się do całkowitej, dobrowolnej decyzji uczniów, kół i zespołów, szkół i placówek.

Imprezy te podzielono na następujące kategorie: olimpiady i konkursy wiedzy, imprezy artystyczne, imprezy modelarskie i łączności, imprezy turystyczne, imprezy sportowe i marynistyczne oraz imprezy różne.

W kategorii imprez turystycznych w Informatorze zaprezentowano: (patrz tabela)

Uważnego czytelnika związanego z działalnością PTTK w środowisku młodzieży dziwić może brak w tym wykazie „sztandarowych” imprez PTTK adresowanych do młodzieży szkolnej:

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”*

Trzecia z ważnych imprez PTTK w środowisku młodzieży szkolnej — Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży został na szczęście zauważony i znajduje się w wykazie imprez artystycznych i kulturalnych MENiS. 

Rada Programowa
ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK

* Zarząd Główny PTTK wystąpił o uzupełnienie kalendarza do Ministra Edukacji i Sportu.

Lp.

Impreza

Termin finału

Miejsce finału

Organizator finału

Adres biura organizacyjnego

Uczestnicy

1.

XX Ogólnopolski Zlot
Historyczny Młodzieży "Stąd nasz ród"

21-24 czerwca

Dziekanowiec
nad jeziorem Lednica

PTSM
KO Poznań

ZOW PTSM
ul. Berwińskiego 2,
60-765 Poznań, tel. 866-36-80

uczniowie gimnazjów

2.

 

 

Ogólnopolski Rajd Turystyczno-Ekologiczny "Doliną Dolnej Wisły"

25 maja

 

 

Nebrowo Wielkie

Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim
Rada Wojew. Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku

Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim, 82-522 Sadlinki tel. (055) 275-13-90

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

3.

 

 

XLI Centralny Zlot Młodzieży Palmiry

17-20 października

Palmiry Puszcza Kampinoska

PTTK Oddział Żoliborski

 

PTTK Oddział Żoliborski 01-871 Warszawa ul. Kasprowicza 40 tel. 834-54-43; 834-81-18 fax 834-68-25

uczniowie wszystkich typów szkół

 

4.

Harcerski Rajd Świętokrzyski

maj — czerwiec

Góry Świętokrzyskie

KH ZHP Starachowice

ul. Harcerska 4 27-200-Starachowice tel. 274-75-23

uczniowie  wszystkich typów szkół

5.

Ogólnopolski Rajd Klubów Turystycznych MDK

wrzesień

 

Starachowice

MDK Starachowice

ul. Murarska 11

tel. 274-30-50

uczniowie wszystkich typów szkół

6.

Ogólnopolski Harcerski Rajd Zimowy Głuchołazy 2001

28 stycznia- 1 lutego

Głuchołazy

KH ZHP

Głuchołazy

KH ZHP 48-340 Głuchołazy  ul. Boh. Warszawy 9a tel. 4391-544

uczniowie wszystkich typów szkół

7.

XV Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży Szkolnej w Stolicy

27-30 września

Warszawa

PTSM w Warszawie O/Mazowieckiego

PTSM 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5, tel. 827-78-43

uczniowie gimnazjów

8.

XXIV Ogólnopolski Rajd Turystyczny "Sudety 2002"

28-30 maja

Wałbrzych

MOW Wałbrzych

MOW 58-308 Wałbrzych ul. Strzegomska 20 tel. 842-61-28

wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

9.

IX Ogólnopolskie Marsze na Orientację JAKUZA

13-15 grudnia

Marcule

OM PTTK i Klub InO SKRÓT

Oddział Miejski PTTK 26-600 Radom ul. Traugutta 46/48 tel. 362-25-26

uczniowie wszystkich typów szkół

10.

XLVIII Nocny Rajd Świętokrzyski

15-16 czerwca

Góry Świętokrzyskie

OM PTTK i KTPiG

Oddział Miejski PTTK 26-600 Radom ul. Traugutta 46/48 tel. 362-25-26

uczniowie wszystkich typów szkół

11.

XXXVI Maraton MnO

12-13 października

Kozienice

KinO "Skróty" OM PTTK Radom

OM PTTK 26-600 Radom ul. Traugutta 46/48, tel. 362-25-26

uczniowie wszystkich typów szkół

12.

 

XXV Rajd Szlakami Miejsc Pamięci

kwiecień

ok. Radomia

GKT "Atlas"

OM PTTK 26-600 Radom ul. Traugutta 46/48, tel. 362-25-26

uczniowie wszystkich typów szkół

13.

XXXIV Rajd Młodzieży

maj

Pieniny

KTKiW "Adept" OM PTTK Radom

OM PTTK 26-600 Radom ul. Traugutta 46/48, tel. 362-25-26

uczniowie wszystkich typów szkół

14.

XI Ogólnopolski Harcerski Rajd Turystyczny WIOSNA 2001

29-31 marca

 

Komenda Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

47-220 Kędzierzyn Koźle ul. Reja 2 tel. (077) 483-41-87

uczniowie wszystkich typów szkół

15.

VII Ogólnopolski Rajd "Setka z Hakiem"

10-11 maja

Opole

AKI "HAKI" Opole

45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 18, tel. (077) 454-44-32

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

16.

Międzynarodowy Rajd Turystyczny

6-9 września

Kraków

Centrum Młodzieży

CM 31-142 Kraków ul. Krowoderska 8 tel. 422-44-42

 uczniowie gimnazjów szkół ponadpodstawowych

17.

XXXIV Ogólnopolski Rajd Młodzieży
Szlakiem Parków Narodowych

9-11 maja

Wolin

Klub KTK "Adept"
OM PTTK Radom

Oddział Miejski PTTK 26-600 Radom
ul. Traugutta 46/48
tel./fax (048) 362-25-26

uczniowie wszystkich typów szkół

18.

X Bieg Tumski

22 września

Płock

Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki

09-400 Płock Stary Rynek 2
tel. (024) 262-36-69, 268-53-88

uczniowie wszystkich typów szkół

19.

XXV Ogólnopolski Harcerski Rajd "Wisła 2002"

18-20 maja

Płock

Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP

09-402 Płock ul. Krótka 3a
tel. (024) 262-92-13, 262-41-72

uczniowie wszystkich typów szkół

20.

XXXIII Zlot po Ziemi Mazowieckiej

22-23 września

Płock

Oddział Miejski PTTK

09-402 Płock ul. Tumska 4 tel. (024) 262-84-00

uczniowie wszystkich typów szkół

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.