POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

45-lecie Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli


19 października br. w gościnnym obiekcie Domu Kultury „Lokator” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 45-lecia Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli połączone z podsumowaniem sezonu turystycznego w Załęczu Wielkim. 

Uroczystość zgromadziła około 80 działaczy oddziału oraz wielu gości. W tym uroczystym dniu oddział zaszczycili swoją obecnością: Marek Woźniacki — naczelnik Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Janusz Parada — starosta powiatu Zduńska Wola, Stanisław Kuźnicki — wicestarosta powiatu oraz przedstawiciele miasta Zduńska Wola: Mirosław Cwajda — przewodniczący rady miasta, Krzysztof Jonczyk — prezydent miasta oraz wiceprezydenci Jolanta Pustelnik i Jacek Hillebraht. Jerzego Pieniążka — senatora RP reprezentował Marcin Anaszkiewicz. Centrum Kultury i Promocji w Zduńskiej Woli reprezentowała Jolanta Bebej — dyrektor Centrum. Porozumienie „W środku Polski”, z którym współpracuje Oddział PTTK w Zduńskiej Woli w zakresie wspólnej promocji południowo-zachodniej części województwa łódzkiego — reprezentowała Hanna Krawczyk, Spółdzielnię Mieszkaniową „Lokator” Stanisław Rymarczyk — wicedyrektor spółdzielni oraz Anna Rychlewska — dyrektor Domu Kultury.


Wiceprezydenci miasta Jolanta Pustelnik i Jacek Hillebrand, przewodniczący Rady Miasta Mirosław Cwajda,
prezes ZO Krystyna Okoń, wiceprezes Jolanta Świderska.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK: Oddziału Łódzkiego PTTK im. J. Czeraszkiewicza w Łodzi, Oddziału PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach, Oddziału PTTK w Łasku, Sieradzu i Wieluniu.

Zarząd Główny PTTK reprezentowali: Ryszard Mamenas — członek ZG PTTK oraz Halina Mankiewicz — sekretarz Zarządu Głównego PTTK ds. organizacyjnych. Uczestnicy jubileuszowego spotkania serdecznie przywitali przybyłego na uroczystość Waldemara Dońca — Członka Honorowego PTTK.

Uroczystość jubileuszową prowadziła Jolanta Śledzińska, członek Zarządu Głównego PTTK i urzędujący członek Zarządu Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli. Krystyna Okoń, która pełni funkcję prezesa Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli nieprzerwanie od 1992 roku, w swoim wystąpieniu przedstawiła historię oddziału przypominając, że oddział powstał w 1954 roku z inicjatywy Koła PTTK przy Fabryce Krosien Bawełnianych „Fakroba” i Koła przy Zakładach Przemysłu Terenowego. Wśród założycieli oddziału znaleźli się tacy działacze, jak Kazimierz Michalski, Maria Grzelak, Marek Sroczyński, Teresa Szwetner i Leokadia Staniszewska oraz Leon Piestrzyński, który był równocześnie pierwszym prezesem oddziału. Pani prezes podkreśliła, że 45 lat działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zduńskiej Woli to okres społecznych inicjatyw, które na trwale zapisały się w historii ruchu turystycznego miasta Zduńska Wola, województwa sieradzkiego i łódzkiego, a w ostatnich latach także kraju. Oddział był i jest inicjatorem wielu akcji społecznych. Podziękowała wszystkim działaczom i członkom oddziału za ich ofiarność w działaniu, a władzom powiatu i miasta za wspomaganie oddziału i życzliwość, jaką jest otoczony. Bogaty materiał prezentujący historię i dorobek Oddział PTTK w Zduńskiej Woli prezentowany jest w Internecie www.pttkpl/gazeta.

Nie sposób jednak z okazji tego jubileuszu nie podkreślić, że od pierwszych lat swojej działalności oddział zawsze zwracał szczególną uwagę na rozwój i propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta i okolicy, a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.

Działaczy tego oddziału cechowała zawsze olbrzymia inicjatywność i odpowiedzialność w działaniu, co ma swój wyraz w tym, że wiele z nich przetrwało do dziś i rozwija się nadal, jak np. Klub Kolekcjonerów, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli czy Muzeum Historii Miasta, powstałe dzięki inicjatywie PTTK.

Od 10 lat Oddział PTTK w Zduńskiej Woli jest organizatorem wieloetapowego Rajdu Ekologicznego „Gdzie woda czysta i trawa zielona”, a od 1998 roku wieloetapowego, wielodyscyplinowego Rajdu „Moja Ojcowizna”. Szeroki wachlarz imprez oddział proponuje młodzieży szkolnej. Prowadzi też działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych. W roku 1999 był organizatorem na zlecenie Zarządu Głównego PTTK finału centralnego XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

Oddział w Zduńskiej Woli w skali jednego roku wszystkimi formami działalności programowej obejmuje ponad 10 tys. osób. Przy oddziale działa 14 kół i klubów, zrzeszając blisko 300 członków PTTK. Do najaktywniejszych kół-klubów należą:

 • Klub Turystyki Górskiej „Jaworzyna”, powstały w 1982 roku. Klub od początku istnienia organizuje dwa ogólnopolskie rajdy górskie: wiosną „Sudety”, a jesienią „Beskid Śląski i Żywiecki”. Od 1986 roku klub organizuje dla mieszkańców Zduńskiej Woli wieczory krajoznawcze „Zanim wyruszysz w góry” oraz „Tam byłem”, podczas których prezentuje slajdy z wypraw. Od 1987 roku współorganizuje z oddziałem obozy górskie dla młodzieży. Klub ma uprawnienia do weryfikacji odznak GOT.

 • Klub Narciarski działający od 1968 roku, a założony przez Wojciecha Formańskiego i Ryszarda Laferego, który od 1990 r. jest prezesem tego klubu. W okresie swojej działalności zorganizował 20 kursów narciarskich. Klub od kilku lat organizuje także wyjazdy szkoleniowe poza granice kraju.

 • Koło Przewodników — powstałe w 1970 roku, którego pierwszym prezesem był Wojciech Nowicki, a obecnie funkcję tę pełni Ryszard Łodziński. Od roku 1999 koło prowadzi cykl wycieczek „Łódzkie, jakiego nie znamy” (wcześniej „Łódź, jakiej nie znamy”). Koło jest honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Działają komisje społeczne: Turystyki Kajakowej, Turystyki Motorowej, Turystyki Pieszej, Kół Zakładowych, Młodzieżowa, Opieki nad Zabytkami oraz Komisja Historyczna.

Oddział prowadzi Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK. Promuje swoje usługi na turystycznych targach krajowych i regionalnych. Jest współzałożycielem Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktu Turystycznego PTTK.

Prezentując w skrócie dorobek Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli nie można nie podać, że:

  – w roku 1980 Oddział PTTK w Zduńskiej Woli został wpisany do Księgi Zasłużonych dla miasta Zduńska Wola,

  – w roku 1980 otrzymał z okazji 25-lecia swojej działalności „Sztandar Oddziału” ufundowany przez władze miasta Zduńska Wola,

  – w roku 1986 r., z okazji 30-lecia działalności, Zarząd Główny PTTK wyróżnił oddział „Złotą Honorową Odznaką PTTK”,

  – w roku 1998 Jerzy Kozłowski — zasłużony działacz tego oddziału został Zduńskowolaninem Roku w kategorii „Działalność społeczna”,

  – w roku 2000 Jolanta Śledzińska otrzymała nominację „Zduńskowolanina Roku 2000”,

  – w roku 2000 oddział został laureatem konkursu „Przebiśnieg 1999”, organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną.

  Ostatnie inicjatywy Oddziału Zduńskowolskiego to:

  – przejęcie w roku 2000 wspólnie z Oddziałem PTTK w Łasku nieczynnej szkoły w Gucinie i adaptowanie jej na „Szkołę Turystyki Kwalifikowanej i Ekologicznej PTTK” (w szkole tej odbyły się już pierwsze imprezy, m.in. marsze na orientację),

  – powołanie w roku 2001 przy oddziale PTTK, przy wsparciu starostwa powiatowego w Zduńskiej Woli, Ośrodka Informacji Turystycznej i wydanie dwóch folderów promujących powiat zduńskowolski oraz widokówki „Zduńskowolskie zaprasza”.

Uczestniczący w uroczystościach jubileuszowych przedstawiciele starostwa powiatu Zduńska Wola i władz miasta Zduńska Wola w swoich wystąpieniach wysoko ocenili działalność oddziału podkreślając, że jest on potrzebny społeczeństwu powiatu i miasta.

Zadeklarowali pomoc w realizacji przedsięwzięć turystycznych podejmowanych przez oddział.

Z okazji jubileuszu Janusz Zdebski — prezes Zarządu Głównego PTTK skierował do oddziału okolicznościowy list gratulacyjny, w którym wskazał na znaczące miejsce oddziału w całokształcie działalności Towarzystwa. Prezes w swoim liście napisał, że Zarząd Główny PTTK jest dumny z Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli.

Jubileusz 45-lecia działalności oddziału był okazją dla władz Towarzystwa do podziękowania starostwu powiatu Zduńska Wola i władzom miasta Zduńska Wola oraz innym instytucjom i organizacjom za pomoc udzieloną oddziałowi w realizacji jego zadań oraz złożenia wyrazów szacunku i uznania wszystkim działaczom i członkom tego oddziału.

Zarząd Główny PTTK „Medalem PTTK za pomoc i współpracę” wyróżnił m.in. Urząd Miasta w Zduńskiej Woli, starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Spółkę z o.o. „Rozwój Technologiczny Odzieży” w Zduńskiej Woli. Dyplomem PTTK „Za pomoc i współpracę” wyróżniono między innymi Dom Kultury „Lokator”. Najbardziej zasłużeni działacze oddziału zostali wyróżnieni przez Zarząd Główny PTTK Medalami 50-lecia PTTK. Medale te wręczono: Lucynie Jaracz, Ryszardowi Lafery, Andrzejowi Łopacińskiemu, Bogdanowi Macherzyńskiemu, Stanisławowi Pietrzakowi oraz Jolancie Śledzińskiej (wcześniej Medal 50-lecia otrzymała Krystyna Okoń oraz Jerzy Kozłowski). Jolanta Śledzińska wyróżniona została także dyplomem uznania ministra gospodarki „Za zasługi dla turystyki” za aktywny udział w pracach nad kreowaniem wizerunku i rozwoju polskiej turystyki oraz osobiste zaangażowanie w podnoszenie jakości usług turystycznych. Za 16 lat pracy zawodowej w PTTK otrzymała także „Odznakę Zasłużonego Pracownika PTTK” w stopniu złotym.

„Złotą Honorową Odznaką PTTK” Zarząd Główny PTTK wyróżnił Janinę Szynczewską, Edmunda Sieńskiego oraz Zdzisława Golińskiego. Dyplomem Zarządu Głównego PTTK wyróżniono Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej oraz Joannę Wojtczak, Jolantę Buchowicz, Krzysztofa Makara oraz Lidię Stoparczyk. Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK z młodzieżą” otrzymali: w stopniu złotym Elżbieta Skalska-Makara, w stopniu srebrnym Stanisław Bajda i Szczepan Gajderowicz.

Podczas uroczystości jubileuszowej wystąpił Zespół Młodzieżowy z Domu Kultury w Zduńskiej Woli oraz Patryk Pikosz z ZSE w Zduńskiej Woli, który w roku bieżącym reprezentował oddział na Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krasomówczym. Oddział podejmował uczestników 45-lecia jubileuszowym tortem i wspaniałymi wypiekami członkiń PTTK tego oddziału. Gratulacjom i życzeniom pomyślności nie było końca.


Medal dla Urzędu Miasta przyjmuje prezydent Piotr Pilch.

Po zakończonej uroczystości w Domu Kultury działacze oddziału udali się do Załęcza Wielkiego, by dokonać oceny kończącego się letniego sezonu turystycznego.

Halina Mankiewicz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.