POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Światowy Dzień Turystyki na Mazowszu


Z inicjatywy Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK corocznie z okazji Światowego Dnia Turystyki, odbywają się Wielodyscyplinowe Zloty Turystów. W dniu 29 września bieżącego roku turyści Mazowsza wyznaczyli swoje spotkanie w Warce. Przybyło około pięciuset osób.


Uczestnicy zlotu zwiedzają Muzeum im. K. Pułaskiego
 

Impreza odbyła się na kilku trasach. Jako pierwsi wystartowali piechurzy, którzy żółtym szlakiem wędrowali z Michalczewa, przez Gośniewice i Laski do Warki. Kajakarze płynęli sprzętem przygotowanym przez organizatorów rzeką Pilicą z Warki, mijając Winiary i piękną, wysoką skarpę w Starej Warce do miejscowości Pilica.Krajoznawcy, którzy przybyli autokarami na miejsce spotkań z przewodnikami w Grójcu i Górze Kalwarii, na czterech trasach zwiedzali ciekawe miejsca i zabytki tej części południowego Mazowsza. W jesiennym słońcu mogli podziwiać piękno i urodzaj tutejszych sadów. Dorodne owoce przyciągały oczy swoimi barwami, a sady były pełne ludzi pracujących przy zbiorach. W mijanych lasach przyciągały wzrok drzewa liściaste, zmieniające kolor i wprowadzające żółte plamy w masie zielonych sosen i świerków. 

Turyści mogli poznać zabytki Góry Kalwarii i Grójca. W tym dniu otworzyły swoje podwoje mury zamku w Czersku, średniowiecznej siedziby książąt mazowieckich, oraz pałac w Małej Wsi, zbudowany w XVIII wieku według projektu Hilarego Szpilowskiego dla Bazyla Walickiego, wojewody rawskiego, obecnie pełniący funkcję obiektu wypoczynkowego Rady Ministrów. Na trasach zlotu podziwialiśmy drewniane zabytki sakralne: modrzewiowy kościół w Chynowie i sanktuarium w Lewiczynie z cudownym obrazem Matki Bożej. Zwiedzaliśmy kościoły o ciekawej architekturze w Belsku, Jasieńcu, Michalczewie, Boglewicach i Wrociszewie. Tu była okazja przypomnienia sylwetki Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Poznaliśmy wiele pałaców i dworków, między innymi w Michałowie, Lechanicach, Woli Boglewskiej i Nowej Wsi. Turyści zwiedzali teren walk na przyczółku warecko-magnuszewskim, w tym skansen bojowy w Mniszewie i wiele miejsc związanych z działaniami powstania styczniowego: w Kępie Anielin, Gołębiowie, Pilicy i Warce. Po wspólnym obiedzie udali się na zwiedzanie zabytków Warki, odwiedzili Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Winiarach, złożyli hołd Piotrowi Wysockiemu przy jego mogile na miejscowym cmentarzu.


Część artystyczna „Idziemy do Unii” (prezentacja Grecji)

... a tu prezentacja Francji

W godzinach popołudniowych wszyscy spotkali się w domu kultury, gdzie koncertowały orkiestra dęta MODERATO i zespół FANTASMAGORIA oraz tańczył zespół ARTIS. Część oficjalną zlotu otworzył Jarosław Górski — prezes Oddziału PTTK im. Wiktora Krawczyka, witając uczestników zlotu i gości, którzy przybyli na tą uroczystość. Wśród nich byli: senator RP Zbigniew Gołąbek, marszałek województwa mazowieckiego Zbigniew Kuźmiuk, starosta powiatu grójeckiego Władysław Piętkowski i burmistrz Warki Marian Górski. W imprezie uczestniczyli wiceprezesi Zarządu Głównego PTTK Stanisław Janowicz i Franciszek Midura, członkowie ZG pracujący w oddziałach PTTK województwa mazowieckiego i prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego Anna Kirchner.


Wiceprezes ZG PTTK Stanisław Janowicz wręcza honorowe odznaki działaczom z Warki.

Osiągnięcia mazowieckich turystów przedstawił w swoim wystąpieniu Wojciech Koprowski. Najmilsza część uroczystości to wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Decyzją Zarządu Głównego PTTK marszałek Zbigniew Kuźmiuk otrzymał medal “Za pomoc i współpracę”, a dwójka działaczy z Warki: Danuta Kabacik — srebrną Honorową Odznakę PTTK, zaś Tomasz Kabacik złotą odznaką “Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.

Akt dekoracji pana marszałka był przyjęty owacyjnie, a gorące “sto lat” było formą podziękowania za systematyczną pomoc przy organizacji imprez turystyki kwalifikowanej, w tym za sponsorowanie tej imprezy.

Rada Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przyznała swoje medale działaczom z Warki: Annie Kornatek, Dorocie Iskra, Stanisławie Róg, Zbigniewowi Białkowskiemu, Januszowi Gwara.

Wiele oddziałów PTTK otrzymało z rąk marszałka województwa mazowieckiego pamiątkowe patery. Natomiast Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK przyznało dyplomy nauczycielom-opiekunom prac konkursowych “Poznajemy Ojcowiznę” i opiekunom Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych. Specjalne wyróżnienia starosty grójeckiego otrzymała Martyna Sęk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Warce, zwyciężczyni nagrody Grand Prix w konkursie “Poznajemy Ojcowiznę”.

W części artystycznej młodzież gimnazjalna z Warki przedstawiła program “Idziemy do Unii”, w którym zaprezentowała w ciekawej i zabawnej formie walory krajoznawcze własnego miasta i krajów europejskich.

A potem przy grillu i wareckim piwie długo trwały dyskusje i niosły się śpiewy rozbawionych turystów. Umawiano się za rok w innej części województwa.

Władysław Gwardys

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.