PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Architektura schronisk górskich w Sudetach

Jacek Suchodolski, Architektura schronisk górskich w Sudetach, Wydanie 1, stron 278, oprawa twarda, 210 x 297 mm, liczne ilustracje barwne i czarno-białe. Książka ukaże się w sierpniu 2005 r. Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pl. Grunwaldzki 13, 50-377 Wrocław; adres do korespondencji: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław; tel. (0-prefiks-71) 328 29 40, 320 23 04 - sekretariat, (0-prefiks-71) 320 38 23 - dział marketingu i reklamy; fax (0-prefiks-71) 328 29 40; e-mail: oficwyd@pwr.wroc.pl., http://www.pwr.wroc.pl./~oficwyd. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową.


Książka ta jest próbą ukazania piękna architektury, historii powstania oraz losów schronisk sudeckich, będących częścią składową bogatej spuścizny kulturowej regionu sudeckiego. Wiele z tych interesujących obiektów o regionalnej formie architektury nie dotrwało do dzisiejszych czasów, a ich wygląd i styl możemy podziwiać na widokówkach z okresu międzywojennego lub w przewodnikach z tamtych lat.

W publikacji omówiono najczęściej występujące odmiany form i konstrukcji schronisk w Sudetach i zilustrowano je, wykonanymi przez autora, zdjęciami oraz rysunkami. W najobszerniejszym rozdziale książki przedstawiono schroniska zlokalizowane w poszczególnych pasmach Sudetów, opisano ich wygląd i styl oraz dzieje od chwili powstania, uzupełniając archiwalnymi oraz współczesnymi zdjęciami i rysunkami autora. Umieszczony na końcu opracowania spis wszystkich wymienionych w pracy schronisk ułatwi czytelnikowi dotarcie do wiadomości o interesujących go obiektach.

Znajdujące się w książce mapy, na których zaznaczono schroniska istniejące i te, które nie dotrwały do chwili obecnej, obrazują skalę rozwoju turystyki przed 1945 rokiem oraz po zakończeniu II wojny światowej w tym górskim regionie Śląska.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT