PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Czas krajobrazu

Paweł Pierściński, Czas krajobrazu, wydanie I, Wydawnictwo Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Kraków - Kielce 2004, format 24 x 29,5 cm, stron 294, twarda oprawa.


Jest to najnowsza książka Pawła Pierścińskiego - wybitnego fotografika i działacza ruchu fotograficznego, w tym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Czas krajobrazu to antologia tekstów autorskich z lat 1975-2004, która stanowi kompedium wiedzy o fotografii krajobrazu i ruchu fotograficznym. Autor omówił w niej historię tego gatunku zdjęć, wystawy i najwybitniejszych autorów, publikacje i ich rolę w upowszechnianiu wiedzy o kraju, m.in. rocznika PTK-PTTK "Ziemia", organizacje, imprezy, itd. Książka opatrzona jest wstępem Macieja Beiersdorfa - dyrektora Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - który napisał między innymi: Teksty Pawła Pierścińskiego znakomicie uzupełniają obraz polskiej fotografii stworzony przez krytykę artystyczną II połowy XX wieku.

Paweł Pierściński, urodzony w 1938 r. w Kielcach, od ponad 50 lat wykonuje zdjęcia krajoznawcze, zwłaszcza krajobrazowe. Jest nie tylko ich znakomitym autorem, ale i znawcą tego gatunku fotografii oraz animatorem pracy fotografów-pejzażystów w Polsce. Utworzył artystyczny kierunek, zwany "Kielecką Szkołą Krajobrazu". Organizował liczne sesje, warsztaty, plenery i ekspozycje, prezentował również swoje zdjęcia na prawie 200 wystawach w kraju i za granicą, za które otrzymał wiele nagród i medali. Jest także autorem kilkuset fachowych tekstów i kilkunastu pięknych albumów. Aktywną działalność rozwijał w Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK, między innymi jako wiceprezes i prezes Klubu Fotografów Krajoznawców; jest współtwórcą archiwum w Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi i członkiem jego Rady Programowej. Jest też zasłużonym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Przez jakiś czas był jego prezesem, utworzył też Okręg Świętokrzyski ZPAF i przez wiele kadencji mu przewodniczył - obecnie jest jego Honorowym Prezesem, ponadto zasiadał w wielu komisjach artystycznych. Organizował Ogólnopolskie Obchody 150-lecia Fotografii.

Za swoją owocną działalność Paweł Pierściński został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, między innymi Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotą Honorową Odznaką PTTK, Nagrodą im. Fryderyka Kremsera i został mu przyznany tytuł Honorowego Fotografa Krajoznawcy Polski, a ponadto uzyskał najwyższe tytuły artysty fotografika w skali międzynarodowej - otrzymał honorowe odznaczenie Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie. Jego zdjęcia znajdują się w wielu muzeach i archiwach instytucjonalnych.

A.C.
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT