PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

"Przeprowadzka" generała Bema


Pomnik generała Józefa Bema dłuta Bogdana Święcickiego stojący w warszawie od roku 1927 przy ulicy 29. Listopada na terenie koszar dawnego Pułku Artylerii Konnej został w czerwcu 2004 r. przeniesiony do Łazienek Królewskich. Ustawiono go w pięknym osiemnastowiecznym zespole architektoniczno-parkowym w pobliżu Koszar kantonistów, w którym od 1985 r. znajduje się Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Niewątpliwie jest to bardziej eksponowane miejsce, bowiem w Parku Łazienkowskim są pomniki Jana III Sobieskiego, Józefa Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Piotra Wysockiego i inne.

Obecnie pomnik będzie dostrzegany przez wszystkich zwiedzających Łazienki Królewskie, a nie tylko przez turystów wędrujących "Szlakiem generała Bema". Do nich własnie skierowana jest ta informacja, a także poprawka do opublikowanego regulaminu ogólnopolskiej odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK ("Gościniec PTTK" nr 1/2002, s. 97) oraz do opisu w artykule pt.: "Na turystycznym szlaku gen. Józefa Bema", zamieszczonym w kwartalniku "Gościniec PTTK" nr 1/2003, strona 44.

Od niedawna również w Warszawie, na Bemowie, generał Józef Bem ma piękne brązowe popiersie przed ratuszem dzielnicy przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Z inicjatywy radnych i Zarządu Dzielnicy Bemowo w Warszawie wystawiono pomnik w marcu roku 2003. Jego projektodawcą był Ferdynand Jarocha, a wykonawcą Zakłady Mechaniczne "PZL-Wola" S.A. Jest on symbolem dzielnicy, a zarazem upamiętnia bohatera narodów i przypomina o związkach polsko-węgierskich.

Tekst i zdjęcia: Benedykt Wilkowicz
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT