PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

O schroniskach górskich w Karkonoszach

Już od dłuższego czasu organizatorzy wyjazdów turystycznych zdają sobie sprawę z zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, jakie powoduje wzmagający się ruch turystyczny. Szczególnie dotyczy to tak wrażliwych ekologicznie obszarów, jak góry. W celu przedyskutowania tego zagadnienia zorganizowano u stóp Karkonoszy II Międzynarodowe Seminarium Turystyki Górskiej "Schroniska górskie - wyzwanie dla turystów i przyrody?". Odbyło się ono w Szklarskiej Porębie w dniach 14-17 kwietnia bieżącego roku.


W seminarium wzięli udział: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (International Friends of Nature, znanego bardziej pod niemieckim skrótem NFI) z siedzibą w Wiedniu, Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które jest właścicielem zdecydowanej większości schronisk w polskich górach. W spotkaniu uczestniczyło ponadto około czterdziestu osób z całego niemal świata, co pozwoliło zapoznać się zebranym z różnymi spojrzeniami na podjęte zagadnienia. Całością kierował dr Piotr Dąbrowski, znany działacz PTTK i prezes Oddziału Akademickiego w Krakowie. Obecny był między innymi Michael Prochazka, sekretarz urzędujący NFI, spotkanie otworzył zaś Andrzej Gordon - sekretarz generalny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Podstawą wnikliwych dyskusji były referaty, wygłaszane i przewidziane do druku w języku angielskim przez wymieniony Instytut. Obejmowały one następujące tematy:

 • Opis i analiza aktualnych tendencji w modernizacji schronisk turystycznych polskich Karpat, Zbigniewa Radziewanowskiego (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej);
 • Polskie schroniska górskie z perspektywy zagranicznego turysty, Petera van der Loos (Nivon, Holandia);
 • Górskie ostoje i schroniska, Marii Clary Starace (Mountain Wilderness International, Włochy);
 • Kamienne schrony, chałupy i clubbing, Richarda Gregory (Peak District National Park, Wielka Brytania);
 • Turystyczny region Trojan-Aprilci w Bułgarii, Lucie Ilewy (Limasol Consulting Agency, Bułgaria);
 • Schroniska karpackie w Rumunii, Dana Cojacaru (Górska Grupa "Przyjaciół Przyrody", Rumunia);
 • Schroniska studenckie jako specyficzna forma schronisk, Bartosza Szczechowicza (Instytut Turystyki i Rekreacji AWF Kraków);
 • Schroniska górskie w Karkonoszach, Petry Stástnej (Krkonošsky Narodni Park, Republika Czeska);
 • Ewolucja sieci schronisk górskich w Karkonoszach, Jacka Potockiego (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze);
 • Wyzwania dla turystycznego środowiska przyrodniczego w prowincji Nghe An, Chu Van Dunga (Administracja Leśna, Wietnam);
 • System schronisk górskich w Kanadzie, Carla Hannigana (Alpine Club of Canada);
 • Trasy wędrówkowe w Kenii, Rejo Hakanena (Guide Services Ltd., Kenia);
 • Ekoturystyka w okręgu Voskopojë, Ylli Pemy (Albański Klub Ekologiczny);
 • Powstawanie i działalność schronisk górskich w Gruzji, Ivana Waszakmadze (Centrum Turystyki Zrównoważonej, Gruzja).

W końcowym wystąpieniu Krzysztof R. Mazurski w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego podziękował zebranym za uczestnictwo, przedstawiając przy okazji w skrócie historię i rolę schronisk w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim i w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Podkreślił też wysiłki Towarzystwa zmierzające do ich modernizacji, a zwłaszcza w aspekcie bezkolizyjnego działania w środowisku przyrodniczym.

Odbyła się też, oczywiście, wycieczka terenowa, poświęcona przede wszystkim zapoznaniu się ze schroniskami PTTK na terenie Karkonoszy. Spotkania, bardzo dobrze przygotowane przez Spółkę "Schroniska i Hotele Sudeckie PTTK" i sympatycznie goszczone przez dzierżawców poszczególnych obiektów, dostarczyły nie tylko bogatego materiału do dyskusji toczonych podczas całego seminarium, ale i dobrych opinii o tych obiektach. Od kilku już dłuższych lat trwa w nich intensywny proces ekologizacji urządzeń i modernizacji wyposażenia. Właśnie jako jedyną możliwość funkcjonowania schronisk górskich - niezbędnych przecież dla racjonalnie uprawianej turystyki wędrowniczej - uczestnicy postrzegali w limitowaniu (o ile to możliwe) wielkości ruchu turystycznego i w maksymalnym dostosowaniu funkcjonowania schronisk do przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza na obszarach chronionych, jak choćby w parkach narodowych. Sformułowane wnioski i postulaty zostaną skierowane do różnych władz, instytucji, organizacji i środowisk, jako że dotyczą one rozmaitych, a przy tym szerokich kręgów społeczeństwa na wszystkich kontynentach.

Niestety, żenująco był widoczny zupełny brak przedstawicieli PTTK (poza wymienionymi wyżej osobami), kompletnie niezrozumiała nieobecność przedstawicieli Komisji Turystyki Górskiej i Komisji Ochrony Przyrody! No comments - jak mawiają Anglicy.

Krzysztof R. Mazurski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT