PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Kongres niemieckich Przyjaciół Przyrody

W Poczdamie - pełnym znakomitych zabytków - w nowoczesnym hotelu-ośrodku konferencyjnym SeeHotel nad Hawelą odbył się 11-13 marca bieżącego roku 26. Federalny Kongres Towarzystwa Turystycznego Przyjaciele Przyrody (NaturFreunde Deutschlands e.V.). U naszych zachodnich sąsiadów nazwa tego spotkania oznaczała walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy, na który stawiło się około 120 delegatów, reprezentujących blisko 100 tys. członków. Były też delegacje z Flandrii oraz z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które to Towarzystwo reprezentował niżej podpisany - Krzysztof R. Mazurski. Kongres zainaugurował obchody 100-lecia istnienia tego Towarzystwa. Z tej okazji polska delegacja złożyła gratulacje i życzenia oraz wręczyła piękny obraz przedstawiający warszawski plac Zamkowy. Była to aluzja do miejsca, gdzie znajduje się nowa siedziba NFD - przy Warschauer Straße 58a w Berlinie.


Program kongresu był bardzo bogaty i urozmaicony. Sprawy i dyskusje organizacyjne przeplatały się z poważnymi problemami społeczno-ekonomicznymi, przede wszystkim Niemiec. Myślą przewodnią bowiem niemieckich działaczy jest logiczny ciąg: nie ma demokracji bez bezpieczeństwa socjalnego, bez bezpieczeństwa socjalnego nie ma turystyki. Dlatego też z dużą uwagą i pozytywnie przyjmowano wystąpienia ważnych person politycznych, którzy w długich wystąpieniach omawiali aktualne zagrożenia i koncepcje działania. Byli to: federalny minister gospodarki i pracy Wolfgang Clement oraz przewodniczący Federacji Niemieckich Związków Zawodowych Michael Sommer. Znaczenie NFD dla właściwego rozwoju społeczeństwa silnie akcentował premier Brandenburgii - Matthias Platzeck, prezes Federalnego Urzędu Środowiska, prof. Andres Troge, przeanalizował zaś konieczność i możliwości redukcji o 30% zużycia energii. Podstawowym dzisiaj zadaniem Przyjaciół Przyrody jest edukacja i walka o ochronę klimatu. Z kolei w wystąpieniu inauguracyjnym prezes ustępującego Zarządu NFD, Michael Müller - zarazem przewodniczący Klubu SPD w Bundestagu - ukazał szeroki przegląd problemów świata, sprowadzony w konkluzji do nieuchronności równoważonego rozwoju. W jego przekonaniu, gorąco popartym przez zebranych, oznacza to pluralizm, demokrację i bezpieczeństwo socjalne.

Obrady przebiegały bardzo sprawnie, między innymi dzięki wcześniejszemu rozesłaniu ustalonych w poszczególnych związkach krajowych (Bawarii, Hesji, Saksonii, itd.) wniosków, propozycji zmian statutowych i budżetowych. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie dwóch wieczorów na cele bardziej towarzyskie. Pierwszego był społeczno-polityczny kabaret z Poczdamu. Drugiego odbyła się autokarowa wycieczka do Biosphäre Potsdam - wielkiej, betonowej nowoczesnej hali, w której urządzono namiastkę lasu tropikalnego z niezwykle bogatą roślinnością i z drobniejszymi zwierzętami (w klatkach). Wędrując korytarzami łodzi podwodnej (oczywiście atrapa "Nautiliusa"), można było zapoznać się z arcyciekawą i barwną podmorską florą i fauną.

Ostatniego dnia, w niedzielę, dokonano wyboru władz. Na prezesa NaturFreunde Deutschlands wybrano ponownie Michaela Müllera, który kiedyś był z wizytą w Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie i bardzo popiera nawiązywanie kontaktów między oddziałami naszego Towarzystwa a sekcjami (jednostkami organizacyjnie równoważnymi) Przyjaciół Przyrody (Wykorzystajmy to - Niemcy to bardzo piękny i ciekawy kraj!). Zastępcami prezesa zostali: Regina Schmidt-Kühner (Karlsruhe), Simone Rieth (Kinheim, Nadrenia-Palatynat), Günther Mittelstaedt (Olching, Bawaria), członkami Zarządu zaś - Uwe Hiksch (Ihlow, Dolna Saksonia), Eckart Kuhlwein (Ammersbek, Schleswig-Holstein), Jürgen Dittner (Berlin), Petra Müller (Hamburg), Harald Peschken (Mannheim) oraz jako współpracujący Winfried Hermann (Berlin) i Marco Bülow (Berlin).

Kongres był okazją do prezentowania swojej działalności i obiektów przez poszczególne organizacje krajowe w formie różnorodnych wydawnictw. Także PTTK udostępniło liczne wydawnictwa promocyjne o Polsce, katalogi schroniskowe zaś zostały błyskawicznie rozchwytane, ponieważ zainteresowanie naszym krajem ze strony działaczy NFD szybko rośnie.

Krzysztof R. Mazurski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT