PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Logo turystyczne ziemi sochaczewskiej

Z największą przyjemnością przedstawiamy Państwu logo turystyczne ziemi sochaczewskiej. Znak graficzny został wybrany na podstawie ogłoszonego i przeprowadzone go przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie konkursu otwartego. Do Kapituły wpłynęło 78 projektów 22 autorów z całej Polski.

Prezentacja prac konkursowych oraz konsultacje społeczne odbyły się na początku stycznia bieżącego roku w Młodzieszynie podczas seminarium "Znaczenie promocji i rozwoju dla samorządu lokalnego". Natomiast w lutym Kapituła konkursowa wybrała laureata i zwycięskie logo autorstwa Jana Krzysztofiaka z Krakowa.

Opracowanie logotypu turystycznego ziemi sochaczewskiej jest pierwszym krokiem przy tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej regionu. Hasła towarzyszące obecnie znakowi to: w promocji ogólnopolskiej - "Ziemia Sochaczewska - kolebka Chopina", natomiast w promocji skierowanej do mieszkańców aglomeracji łódzkiej i warszawskiej - "Ziemia Sochaczewska Zawsze blisko Ciebie".

Adam Lemiesz
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Sochaczewie
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT