PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Cergowa znów nasza

Dnia 2 stycznia 2005 r. krośnieńscy turyści po raz kolejny wyruszyli na Cergową (Beskid Niski) na opłatkowo- -noworoczne spotkanie. Grupę prowadził Rysiek Majka - "Mauzer" z Oddziału PTTK w Krośnie, inicjator tej sympatycznej tradycji. W tym roku roku trasa prowadziła z Lipowicy.


Na szczycie Cergowej (716 m n.p.m.) turyści łamali się chlebem w baśniowej wręcz, zimowej scenerii, składali sobie najlepsze życzenia, wspominali wspólne imprezy turystyczne z roku 2004 i umawiali się na kolejne - w roku 2005, odnowili stare znajomości i nawiązali nowe, a także serdecznie powitano tych, którzy w tym gronie znaleźli się po raz pierwszy.

Po ceremonii na szczycie, poniżej przy Złotej Studzience rozpalono ognisko. Pojawiły się zaraz kiełbaski nadziane na długie patyki, jak na turystyczne ognisko przystało, a ponieważ okazja to była szczególna nie zabrakło innych smakołyków, wykładanych z poszczególnych plecaków do "ogólnego użytku". Królowały ogórki - sam prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie częstował smakowitymi ogórkami zrobionymi po rogowsku. Na deser były faworki, przygotowane tradycyjnie już przez jedna z turystek.

Po beskidzkim lesie niósł się gwar wesołych rozmów, pohukiwania ludowych przyśpiewek, nostalgiczne nuty starych rajdowych piosenek, a towarzyszyło im poszczekiwanie dwóch czworonogów,dzielnie towarzyszących swoim panstwu w wędrówce.

W grupie około 30 osób wspaniale spędzili czas przewodnicy i GOPR-owcy, turyści z wieloletnim stażem oraz początkujący na szlaku, 10- i 60-latkowie, uczniowie i nauczyciele, robotnicy i ludzie z doktoratem - wspólna pasja przygnała ich tutaj i uczyniła z nich prawdziwą turystyczną brać.

Dla każdego jest miejsce w tym gronie - krośnieńscy turyści serdecznie zapraszają na swoje imprezy. Za rok znowu wyruszą na Cergową.

Hanna M. Gawrońska
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT