PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

40 lat przewodnictwa w Starachowicach

W dniu 16 kwietnia 2005 r. w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia przewodnictwa w Starachowicach, którą zorganizowało Koło Przewodników Świętokrzyskich im. E. Massalskiego przy Oddziale Międzyszkolnym PTTK w Starachowicach.


Muzeum usytuowane jest wśród zieleni i obejmuje powierzchnię 8 ha. Najcenniejszym obiektem jest Wielki Piec z 1899 r. z zachowanym kompletnym hutniczym ciągiem technologicznym. Jest tutaj także maszyna parowa, która do Starachowic trafiła z paryskiej Powszechnej Wystawy Przemysłowej w 1889 r. W muzeum prezentowana jest również historia przemysłu Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, produkcji zbrojeniowej oraz samochodów ciężarowych STAR. Tutaj także możemy oglądać zbiory paleontologiczne z rejonu Gór Świętokrzyskich pochodzących sprzed około 250-65 milionów lat.

Jubileusz swoją obecnością zaszczycili: Jacek Kowalczyk - członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Dariusz Dąbrowski - członek zarządu powiatu starachowickiego, Tadeusz Klepacz - zastępca prezydenta miasta Starachowice, o. Eustachy Kocik - opat zakonu cystersów w Wąchocku, Wiesław Kędzierawski - wiceprzewodniczący komisji przewodnickiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Franciszek Guska - przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK województwa świętokrzyskiego, a także przewodnicy z Zabrza, z Kielc i z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Gości powitał Andrzej Wąchocki. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego - wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II i wszyscy uczestnicy odśpiewali Barkę.

Andrzej Wąchocki wygłosił okolicznościowy referat, w którym przypomniał historię koła:

Powstało ono w roku 1965, a założycielami byli między innymi Jerzy Głowacki, Mieczysław Matynia, Henryk Kołodziejski, Józef Soboń, Stefan Derlatka i wielu innych. Trzej pierwsi utworzyli pierwszy zarząd koła. W ciągu tych 40 lat swoją obecność w kole zaznaczyło 73 przewodników, wśród nich: Krystyna Majcher, Krystyna Wąsikowska, Teresa Dobrowolska, Szymon Nowakowski i inni. Członkowie koła organizowali wiele imprez, a wśród nich takie, jak: IV Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników PTTK "Starachowice 2000", XVIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych "Jasna Góra 2002", sejmiki wojewódzkie i imprezy dla mieszkańców Starachowic i okolicznych miejscowości.

Do wyróżniających się przewodników należą: Henryk Kołodziejski, Mieczysław Gonciarz, Bogusław Kułaga, Krzysztof Kasprzyk, Marek Cierpisz, Andrzej Wąchocki i inni. Za swoją pracę nasi przewodnicy byli odznaczani złotymi i srebrnymi Honorowymi Odznakami PTTK, medalami "Za Zasługi dla Turystyki", a także nagrodą marszałka województwa świętokrzyskiego.

W roku 2000 nasze koło zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK. Aktualnie liczy 29 przewodników, w tym 4 instruktorów przewodnictwa.

Skład zarządu koła jest następujący: Andrzej Wąchocki - prezes (jest także członkiem komisji przewodnickiej ZG PTTK), Krzysztof Szwed - wiceprezes, Dariusz Napora - wiceprezes, Marek Cierpisz - sekretarz, Ryszard Chruszczewski - skarbnik, Elżbieta Durlej - członek, Jerzy Lefek - członek.

Koło należy do Świętokrzyskiej Federacji Przewodników PTTK, której było współzałożycielem, a Andrzej Wąchocki - jej przewodniczącym w latach 1998-2002.

Zasłużeni przewodnicy otrzymali wyróżnienia:

  • Złotą Honorową Odznakę PTTK Mieczysław Gonciarz i Krzysztof Szwed;
  • Srebrną Honorową Odznakę PTTK - Ryszard Chruszczewski i Franciszek Łach;
  • Złotą Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Andrzej Wąchocki;
  • Dyplom PTTK - Jerzy Lefek.

Wręczono także medale "Za współpracę z PTTK", którą otrzymali marszałek województwa świętokrzyskiego - Franciszek Wołodźko oraz opat o. Eustachy Kocik. Nagrody starosty powiatu starachowickiego otrzymali: Henryk Kołodziejski, Marek Cierpisz, Dariusz Napora. Były także nagrody i dyplomy od zarządu koła.

Miłym punktem uroczystości było nadanie tytułu Honorowy Przewodnik Świętokrzyski opatowi Opactwa oo. Cystersów w Wąchocku - ojcu Eustachemu Kocikowi, prezesowi Polskiej Kongregacji Cystersów.

Po wystąpieniach zaproszonych gości wystąpił znakomity zespół Teatru Muzycznego "Nad Kamienną", który pokazał "Suitę świętokrzyską".

Po przerwie na kawę i herbatę odbyły się wykłady. O "Geoparku nad Kamienną" wspaniale mówił dr Grzegorz Pieńkowski, natomiast inż. Mieczysław Gonciarz - na temat "Od dymarki do Wielkiego Pieca".

Uroczystość zakończona została ogniskiem, a wszyscy uczestnicy zobowiązali się solennie do stawienia się na kolejnych jubileuszach (Wiesław Kędzierawski obiecał, że będzie na setnej rocznicy - trzymamy za słowo).

Opracowanie Andrzej Wąchocki
Zdjęcia Krzysztof Szwed
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT