PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

40-lecie Oddziału Zakładowego PTTK w Andrychowie

Oddział Zakładowy PTTK przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Andropol" S.A. w Andrychowie powstał w 1964 r. z inicjatywy działaczy PTTK pracujących w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Andropol" i w roku 2004 obchodził 40-lecie swojego istnienia. W ramach oddziału działają: Oddziałowa Komisja Rewizyjna, Oddziałowy Sąd Koleżeński, Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, Oddziałowa Komisja Narciarska, Klub Turystyki Górskiej "Limba", Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych, Koło Zakładowe przy Andrychowskiej Fabryce Maszyn S.A. i grupa pojedynczych osób nie związana z żadnym kołem czy klubem.


Oddział ten odwiedzałam już kilkakrotnie z różnych okazji - obchodów 35-lecia działalności w 1999 r., udziału w wiosennych rajdach turystycznych młodzieży i ostatnio obchodów 40-lecia tegoż oddziału.

Nie ukrywam, że lubię być w gronie tych działaczy, zawsze czegoś się nauczę, coś podglądnę, przede wszystkim zaś jestem pod wrażeniem ich dbałości o:

  • dobre imię PTTK i oddziału w tym terenie;
  • umiejętne zainteresowanie problemami PTTK władz powiatu, miasta, dyrekcji zakładu pracy, dyrektorów szkół i innych zakładów;
  • różnorodność imprez turystycznych kierowanych do członków PTTK, młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta.

Obchody 40-lecia rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobach byłych prezesów oddziału i członków Zarządu oraz mszy św., którą odprawił ks. Adam Ciapka - członek Klubu Turystyki Górskiej "Limba".

Spotkanie odbyło się w klubie NOT przy dźwiękach muzyki ludowej granej, przez siedmioosobową rodzinę Bugajskich z Kęt i Ludowego Zespołu Śpiewaczego z Andrychowa. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Pietras - burmistrz miasta Andrychów, z osobami towarzyszącymi, Mirosław Nowak - wicestarosta wadowicki, z osobami towarzyszącymi, Janusz Kuna - były dyrektor Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Andropol", już w poprzednim okresie wspierający działalność oddziału, Zbigniew Przybyłowicz - dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz wielu innych zaproszonych gości, których nie sposób wszystkich wymienić. Bardzo miłe i sympatyczne było to, iż w obchodach jubileuszowych oddziału w Andrychowie brali udział prezesi oddziałów z sąsiedztwa: Eufemia Solgowa z Oddziału Zakładowego PTTK przy Zakładzie Metali Lekkich "Kęty" S.A., Władysław Rostocki z Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, Janusz Jędrygas z Oddziału PTTK w Wadowicach oraz wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Andrzej Matuszczyk, dzierżawcy schroniska PTTK na Leskowcu - Halina i Jan Lizakowie i kierownik Hotelu PTTK "Kamieniec" w Oświęcimiu - Barbara Luks.

Uroczystości towarzyszyła wystawa odznak, proporczyków, kronik i zdobytych nagród.

Po przedłożeniu informacji o dokonaniach oddziału w 40-letniej działalności wręczono wyróżnienia. Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymało 6 osób, Srebrną Honorową Odznakę PTTK - 3 osoby, Honorowy Dyplom Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - 5 osób, Odznakę Złotą "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży"- 4 osoby i Odznakę Srebrną "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży"- 4 osoby. Medal PTTK "Za pomoc i współpracę" otrzymał Zenon Turowski - prezes Towarzystwa Sportowego "Beskidy" Andrychów, który bardzo wydatnie pomaga oddziałowi, przyczynił się również do odnowienia sztandaru oddziału. Odznakę "25 lat w PTTK" odebrało 13 osób.

Następnie prezes oddziału odczytał listy gratulacyjne i życzenia przesłane przez: prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Janusza Zdebskiego i sekretarza generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Andrzeja Gordona, dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej - Jerzego Kapłona, prezesa Oddziału PTTK "Ziemi Babiogórskiej" im. prof. dra W. Goetla - Wojciecha Żaka, naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR - Jerzego Siodłaka, prezesa Stowarzyszenia Przewodników - Tadeusza Mikulskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów - Jerzego Potockiego, a także wręczył gościom oraz sponsorom okolicznościowe dyplomy, plakietki i podziękowania.

Goście zabierający głos serdecznie dziękowali za pracę społeczną na rzecz pracowników zakładów pracy i mieszkańców Andrychowa, podkreślając znaczenie turystyki i krajoznawstwa w procesie wychowania i integracji mieszkańców miasta i okolic, wręczali również drobne upominki, kwiaty i dyplomy.

W dalszej części spotkania były wspomnienia z odbytych wypraw, imprez oraz osób, które nie doczekały, niestety, jubileuszu 40-lecia oddziału, a które tak wiele pracy włożyły w jego rozwój.

Odwiedzając dość często małe miasta czy ośrodki w kraju, zauważyłam, że w naszym Towarzystwie jest bardzo dużo społeczników i mimo ogromnych trudności, jakie zaistniały w obecnym czasie, nie rezygnują z realizacji swych pasji. Istnieje zapewne potrzeba pomocy organizacyjnej, wymiany doświadczeń, a nasze Towarzystwo będzie się nadal rozwijać, kontynuując tradycje.

Wręczając wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przekazałam serdeczne podziękowania i życzenia dla wszystkich działaczy Oddziału Zakładowego PTTK przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Andrychów" S.A. oraz dla władz miasta i sponsorów za okazywaną pomoc.

Nela Szlompek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT