PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Złoty jubileusz rzeszowskiego koła przewodników

W 1954 r. przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie utworzone zostało Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich. W roku 2004 minęło 50 lat od tego wydarzenia. Obecni członkowie koła (zrzeszającego prawie 170 osób) postanowili nadać szczególną rangę obchodom jubileuszu 50-lecia. Przygotowania zaczęto już w 2002 r. Wówczas to Walne Zebranie Koła podjęło uchwałę o ufundowaniu sztandaru koła. Ustalono, że środki na ten cel zostaną pozyskane z dobrowolnych wpłat członków koła, darowizn, dotacji, zakupu "gwoździ" na sztandarze. Przewodnicy czynni zawodowo zobowiązali się przeznaczyć równowartość jednej dniówki przewodnickiej na sztandar. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie sfinansował ze swoich środków jedną trzecią kosztów sztandaru.


Obchody jubileuszu zapoczątkowano w kwietniu 2004 r. W dniach 23-25 kwietnia 2004 r. odbył się zjazd ogólnopolski w Rzeszowie, na który przybyli przewodnicy z 69. kół z całej Polski. Ogółem w uroczystościach uczestniczyło ponad 200 koleżanek i kolegów. Każdy z przybyłych gości otrzymał drobne souveniry, między innymi wydawnictwo 50 lat Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie, pamiątkowy znaczek jubileuszowy i okolicznościową kartę pocztową.

Podczas uroczystej akademii, która odbyła się 23 kwietnia 2004 r. w sali wykładowej Rzeszowskiego Centrum Szkolenia Administracji najbardziej zasłużeni, najaktywniejsi członkowie naszego koła otrzymali odznaczenia i dyplomy.

Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką PTTK. Wyróżnienie takie otrzymali również Janusz Bojanowski i Stanisław Polański. Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" wyróżnieni zostali Agnieszka Wałach i Stanisław Polański. Dorota Michnia otrzymała złotą Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży". Srebrną Honorową Odznakę PTTK dostali: Aleksander Dawidziak, Tadeusz Janas, Józef Obłój, Adam Skiba, Bohdan Szymański.

Jednocześnie przyznano tytuły honorowego przewodnika koła czterem kolegom. Otrzymali je: Jan Podolski, Leszek Świder, Dariusz Kompanowicz, Aleksander Nużnyj. W trakcie akademii prezes koła - Witold Haspel - wygłosił okolicznościowy referat. Następnie przybyli goście złożyli na ręce prezesa koła i prezesa oddziału życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia koła przewodników PTTK w Rzeszowie. Zaszczycili nas swoją obecnością między innymi:

  • ksiądz Jerzy Pawlik - Członek Honorowy PTTK;
  • Andrzej Wasilewski - członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
  • Adam Gostyński i Jerzy Kowalski - członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
  • Elżbieta Strzępek - przewodnicząca Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
  • Wiesław Kędzierawski - sekretarz Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK.

Później odbyła się sesja jubileuszowa poświęcon a miastu Rzeszów oraz Ignacemu Łukasiewiczowi. Dobór tematyki nie był przypadkowy. Ignacy Łukasiewicz - twórca lampy naftowej, którego to wydarzenia 150. rocznicę obchodziliśmy w roku 2003 - był mocno związany z Rzeszowem, gdzie chodził do szkoły, a później pracował w aptece. W roku 2004 przypadła 650. rocznica nadania przez króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich miejscowości Rzeszów. Na sesji referaty wygłosili: Stanisław Wilga, kustosz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, na temat "Ignacy Łukasiewicz - wynalazca i społecznik" oraz Małgorzata Jarosińska z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (nasza koleżanka z koła) - "650 lat miasta Rzeszowa - na jego tle działalność patriotyczna Ignacego Łukasiewicza".

Wieczorem w restauracji "Klubowa" odbył się wieczór piosenki rajdowej i turystycznej. Przy kilku gitarach ponad 100-osobowa grupa nie żałowała gardeł. Śpiewy trwały do późnej nocy. Wśród śpiewających wyróżnić należy Agnieszkę Hadałę - przewodniczkę z naszego koła, która intonowała wszystkie piosenki swoim pięknym, mocnym głosem. Do najbardziej wytrwałych gitarzystów należała Masza Nużnyj ze Lwowa, która jako ostatnia opuściła scenę. Dzięki Maszy, która również śpiewa (i to jak!), nasz repertuar został wzbogacony o piosenki ukraińskie i rosyjskie.

W sobotę 24 kwietnia 100 osób wzięło udział w wycieczce na dwa autokary "Szlakiem Ignacego Łukasiewicza" na trasie: Rzeszów - Krosno (Łukasiewicz był miejskim radnym, tu też znajduje się Muzeum Lamp Oddział Muzeum Okręgowego) - Zręcin (tu Łukasiewicz wybudował szkołę) - Bóbrka (tu natomiast znajdowała się pierwsza kopalnia ropy naftowej, własność spółki "Łukasiewicz - Trzecieski", a obecnie jest Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa) - Chorkówka (Łukasiewicz wybudował tutaj dworek i zamieszkał w nim w roku 1865, tu też powstała najnowocześniejsza w drugiej połowie XIX w. destylarnia ropy naftowej) - Gorlice (przez pewien czas Łukasiewicz mieszkał tu i pracował w aptece) - Jasło (to również miejsce pobytu i pracy Łukasiewicza w aptece) - Brzostek (Łukasiewicz był właścicielem tutejszej apteki) - Rzeszów. Funkcje przewodników pilotów wycieczek pełnili: Andrzej Karczmarzewski, Stanisław Polański i Eugeniusz Taradajko.

Wieczorem w restauracji "Klubowa" odbył się bal przewodnicki dla 136 osób. Do tańca przygrywała znana rzeszowska kapela "Black Horses" Staszka Domarskiego. Dla większości uczestników zabawa zakończyła się nad ranem. A co było jadła i wypitku! Parkiet ledwo mieścił tańczących - tak wielu było chętnych pokręcić się do świetnie dobranego repertuaru: muzyka z lat 20., 30., 60. i 70. Nie zabrakło też współczesnych przebojów.

W niedzielę na uroczystej mszy świętej w kościele farnym w Rzeszowie został poświęcony sztandar Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie. Sztandar o wymiarach 90 x 90 cm zaprojektował przewodnik z naszego koła - Marian Buda. Na jednej stronie są trzy poziome pasy jednakowej długości w barwach: czerwona, biała i czerwona ze Złotą Honorową Odznaką PTTK pośrodku. Na drugiej stronie sztandaru, na zielonym tle, pośrodku umieszczona została odznaka koła, a nad nią widnieje napis: 1954, pod nią zaś - 2004. W lewym górnym rogu znajduje się odznaka przewodnika beskidzkiego, w prawym górnym rogu natomiast wizerunek Matki Boskiej Rzeszowskiej. W lewym dolnym rogu jest odznaka przewodnika nizinnego, a w prawym dolnym rogu - odznaka przodownika GOT. Sztandar wykonała Usługowa Pracownia Haftu Artystycznego Beaty Matury w Krakowie.

Uroczystość poprowadzili księża: ks. prałat dr Jerzy Pawlik, ks. prałat Stanisław Bełza - proboszcz rzeszowskiej fary, ksiądz infułat Józef Sądej oraz ks. Józef Obłój - członek naszego koła. Oprawę słowną przygotował ksiądz Józef Obłój, a teksty czytali: Agnieszka i Wacław Wałach, Stanisław Polański, Łukasz Kuczmarz, Jacek Brodziński, śpiewała Agnieszka Hadała, dary ołtarza przynieśli - Marian Buda, Paweł Plezia, Tadeusz Jankowski, Jadwiga Korbecka i Zygmunt Solarski. Poczet sztandarowy tworzyli: Aleksander Dawidziak, Krzysztof Liebchen i Piotr Ruszel.

Po mszy wszyscy udali się do siedziby oddziału PTTK mieszczącego się przy ulicy Matejki 2, gdzie w regionalnej pracowni krajoznawczej otwarto okolicznościową wystawę "50 lat Koła Przewodników". Wystawę przygotowali koledzy: Zygmunt Cebula, Eugeniusz Taradajko i Aleksander Bar.

Naczelnym fotografem uroczystości był Bohdan Szymański, całość uwiecznił na filmie Henryk Wądołowski - również członek naszego koła.

Po obejrzeniu wystawy chętni wyruszyli na spacer po Rzeszowie, była możliwość zwiedzenia trasy podziemnej.

Zwieńczeniem obchodów 50-lecia koła przewodników z Rzeszowa był XXII Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK - Bieszczady 2004 zorganizowany w sierpniu 2004 r.

Jak przebiegał rajd doniesiemy w następnym artykule. Do zobaczenia na rajdowym szlaku.

Jadwiga Korbecka
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT