PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

50 lat Oddziału PTTK w Pile

W dniu 8 grudnia 2004 r. w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury w Pile odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia działalności pilskiego oddziału PTTK. Wśród wspaniałej jubileuszowej dekoracji oraz już świątecznej scenerii domu kultury jeden z członków SKKT PTTK z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, hejnalista Tomasz Maliński, grą na rogu myśliwskim dał znak do rozpoczęcia uroczystego spotkania.


Prezes Jacek Markiewicz, wchodząc na mównicę powitał przybyłych znamienitych gości: Józefa Lewandowskiego - członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Czesława Pachowicza - przedstawiciela wojewody wielkopolskiego i kierownika Delegatury w Pile Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Leszka Partykę - starostę pilskiego, Zbigniewa Kosmatka - prezydenta miasta Piła, Mieczysława Augustyna - przewodniczącego Rady Miasta Piła, Lecha Drożdżyńskiego - wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Mariana Chudego - członka Głównej Komisji Rewizyjnej i prezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu będącego Członkiem Honorowym PTTK, Pawła Mordala - członka Zarządu Głównego PTTK i Komisji Turystyki Pieszej, a zarazem prezesa Oddziału PTTK w Szamotułach, Grzegorza Rzymskiego - komendanta Hufca ZHP w Pile, Józefa Olejniczaka - dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Sławomira Kaźmierczaka - dyrektora Pilskiego Domu Kultury im. Leona Kruczkowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci lokalnych mediów, które - jak podkreślił prezes - zawsze są nam przychylne i znajdują czas, by relacjonować organizowane przez nas imprezy. Z wysłanych zaproszeń do wszystkich oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wielkopolsce skorzystali i przybyli na spotkanie prezesi bądź ich przedstawiciele z Kościana, z Poznania, z Szamotuł, z Środy Wielkopolskiej, z Chodzieży, z Wągrowca i ze Złotowa. Przybył również jeden z założycieli Oddziału PTTK w Pile - 76-letni Longin Zawacki, owacyjnie przyjęty przez wszystkich.

Kończąc część powitalną, prezes Jacek Markiewicz powiedział: Witam Was Drodzy Przyjaciele Turyści, którzy przybyliście na tę uroczystość, by tym samym potwierdzić swoje przywiązanie i sympatię, jaką darzycie naszą organizację. Cieszymy się, że jesteście dziś z nami.

Następnie w kilku słowach nawiązał do postaci wielkiego Polaka i pilanina - Stanisława Staszica, którego postać i działalność na polu turystyki barwnie przedstawił dyrektor Muzeum Stanisława Staszica w Pile - Józef Olejniczak.

Po krótkiej prelekcji głos zabrał wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Pile - Wojciech Kicman - który z oczywistych względów w skrócie przedstawił zebranym historię i 50-letnią działalność pilskiego oddziału PTTK. Szczegółowe informacje o oddziale zawarte zostały w specjalnie na tę okoliczność wydanym opracowaniu autorstwa Wojciecha Kicmana pt. 50 lat Oddziału PTTK w Pile 1954-2004, które otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania razem z materiałami reklamowo-promocyjnymi.

Jak przystało na jubileuszowe spotkanie, kilkudziesięciu działaczy oddziału zostało uhonorowanych odznakami i dyplomami honorowymi:

  • Złotą Honorową Odznakę PTTK - Grażyna Kamińska;
  • Srebrną Honorową Odznaką PTTK - Zygmunt Jeliński;
  • Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Jan Balcerzak, Zygmunt Jeliński, Michał Maciaszek, Jan Marciniak i Krzysztof Piotrowski;
  • Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" - Wiesław Bury, Radosław Langner, Hanna Piotrowska, Stanisław Piotrowski i Daniel Wilk;
  • Dyplomem Zarządu Głównego PTTK - Agnieszka Gotlieb, Daniel Wilk oraz zbiorowo Harcerski Klub Turystyczny "10,5 km" im. Jerzego Kukuczki.

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nadała zaszczytny tytuł "Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej PTTK" - Wojciechowi Kicmanowi i Edmundowi Maciaszkowi, a podziękowania od tejże komisji otrzymali: Czesław Czechowicz, Jan Marciniak, Jacek Markiewicz, Krystyna Michalik Eugeniusz Piotrowski i Maria Sołtysiak.

Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu przyznała natomiast Oddziałowi PTTK w Pile Medal im. Franciszka Jaśkowiaka, a Honorowy Dyplom Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK otrzymali: Elżbieta Horst, Joanna Piotrowska, Eugeniusz Piotrowski i Jacek Zielińsk.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego za szczególną, wieloletnią współpracę i pomoc w realizacji zadań statutowych przez Oddział PTTK w Pile wyróżnił Medalem PTTK "Za pomoc i współpracę" - Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Pile i Urząd Miejski w Pile, a Dyplomem Honorowym PTTK - Pilski Dom Kultury im. Leona Kruczkowskiego, Redakcję "Tygodnik Pilski", Redakcję "Tygodnik Nowy", Redakcję Telewizji "Pilsat" i Redakcję Telewizji "Asta-Net".

Odznakę "Orli Lot" Zarząd Oddziału PTTK w Pile przyznał Aleksandrze Perkowskiej i Pawłowi Piątkowskiemu, a Odznakę "25 lat w PTTK" - Stanisławowi Jackowiakowi, Zygmuntowi Jelińskiemu, Ireneuszowi Koczorowskiemu, Małgorzacie Lewandowskiej, Piotrowi Łaszcz, Leszkowi Pikulskiemu Danucie Rutkowskiej i ks. Jerzemu Worek.

Ponadto Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK przyznała Turystyczną Odznakę Kajakową (TOK) "Za wytrwałość - diamentową" Stanisławie Marek za przepłynięcie kajakiem 6 000 km. Odznakę wręczył wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński.

Na tym uroczystym spotkaniu prezes Zarządu Oddziału PTTK, Jacek Markiewicz, z wielkim szacunkiem podkreślił nieocenioną rolę sponsorów w dzisiejszych czasach. Zarówno ta impreza, jak i wiele innych nie mogłyby się odbyć, gdyby nie ludzie dobrego serca. Okolicznościowe "Podziękowania" wręczono wszystkim sponsorom, wśród których znaleźli się: senator RP Henryk Stokłosa, Hurtownia Łożysk "Arleta" i Piotr Łaszcz, PH WPHW Sp. z o.o. w Pile, Zakład Instalacji Sanitarnych - Alina i Marian Madej, "Globex" Hurtownia Artykułów Złącznych w Pile, Firma TARPIL Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Miejski w Pile, Pilski Dom Kultury im. Leona Kruczkowskiego w Pile, Teresa Orłowska - Połczyn Zdrój, Feliks Brzeziński, Piekarnia "Wanda" w Pile, Pracownia Usług Plastycznych i Reklamy "Pepper", Autoryzowana Stacja Dealerska "Toyota" Tadeusz Ukleja w Ujściu k. Piły, Aleksandra i Józef Iwaszko, AMH "Style" Elżbieta Kasperek, Hurtownia Wód Mineralnych "Maja" - Janusz Pierścieniak, Elżbieta Horst i Philips Lighting Poland S.A. w Pile.

Następnie prezes odczytał zebranym treść nadesłanych telegramów z życzeniami i gratulacjami od zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK: w Buku, w Koźminie Wielkopolskim, w Gnieźnie i w Koninie. Do życzeń i gratulacji, z upominkami lub z kwiatami, dołączyły pozostałe obecne osoby na jubileuszowej uroczystości. Później prezes Jacek Markiewicz jeszcze raz podziękował wszystkim za obecność, za życzenia i gratulacje, za upominki i kwiaty oraz złożył wszystkim świąteczno-noworoczne życzenia. Hejnalista Tomasz Maliński jeszcze raz zagrał na rogu myśliwskim, ale tym razem hejnałem "Poczęstunek" zaprosił wszystkich na symboliczną lampkę szampana i skromny poczęstunek.

Jubileuszowym obchodom towarzyszyło hasło oddziału - "50 imprez na 50-lecie", co zostało zrealizowane w ciągu roku z nadwyżką.

W dniach 1-15 grudnia 2004 r. w holu Pilskiego Domu Kultury można było oglądać wystawę obrazującą dorobek Oddziału PTTK w Pile, jaki złożył się w ciągu pięćdziesięciu lat.

Jacek Markiewicz
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT