PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Prudnicka Pięćdziesiątka

Obchody półwiecza istnienia zorganizowanych jednostek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Ziemi Prudnickiej rozpoczęliśmy już pierwszego stycznia 2004 r. Wszystkie imprezy w tym roku odbywały się pod znakiem jubileuszu, a nasz kalendarz imprez (liczący z górą 40 pozycji) zaczął się już w Nowy Rok, kiedy to grupa turystów weszła na szczyt Biskupiej Kopy. Kolejnym "mocnym" akcentem przypominającym o wyjątkowym charakterze roku dla prudnickich turystów było otwarcie wystawy pod nazwą "50 lat PTTK na Ziemi Prudnickiej" w salach Muzeum Ziemi Prudnickiej. Był to taki "Sentymentalny Rajd - Powrót do przeszłości". Od 27 marca do 18 kwietnia 2004 r. wystawę odwiedziło 1183 osoby! Taką frekwencją wszyscy byliśmy (bardzo pozytywnie) zaskoczeni, łącznie z panią dyrektor ww. muzeum, która użyczyła pomieszczeń dla eksponatów wypożyczonych na czas trwania wystawy od członków oddziału. Niemal każdą imprezę odnotowywała lokalna gazeta "Tygodnik Prudnicki".


W trakcie naszej najważniejszej imprezy w roku - Rajdzie Maluchów, którego gościem honorowym była znana wszystkim Wanda Chotomska - mieliśmy kolejną okazję (podwójną) do przypomnienia mieszkańcom naszego grodu (i za pośrednictwem Radio Opole, całemu województwu) o naszych jubileuszach: pięćdziesięcioleciu oddziału i 25. Rajdzie Maluchów. Zgłoszonych na rajd 1316 dzieci wraz z rodzinami wędrowało z Prudnika do pobliskiego Chocimia, aby tam brać udział w wielkim festynie z grami, z zabawami, z pokazami, z występami grup muzycznych dla dużych i małych.

Główne obchody już rok wcześniej ustalono na 25 września 2004 r. Jeszcze dzień wcześniej nic nie wskazywało, że aura będzie nam sprzyjać, a prognozy były wręcz miażdżące. W przepiękny słoneczny, sobotni poranek zgromadzeni na turystycznej mszy św. w kościele św. Michała Archanioła w Prudniku rozpoczęliśmy ten tak długo oczekiwany dzień. Msza wzbogacona występem zespołu będącego jednocześnie szkolnym kołem PTTK "Półnutki" dostarczyła już pierwszych wzruszeń niektórym z obecnych. Po mszy wszyscy obecni udali się pod pobliski Ratusz (po odrestaurowaniu wyróżniony tytułem "Zadbany Zabytek"), gdzie członkowie oddziału pozowali do zbiorowej fotografii. Spod Ratusza udaliśmy się do Prudnickiego Ośrodka Kultury, gdzie miała miejsce dalsza część programu.

Część oficjalną otworzył prezes oddziału - Józef Michalczewski, przypominając historię i osiągnięcia oddziału, przywołując postaci obecnych i tych, którzy odeszli na Najdłuższą Wędrówkę. Nieobecnym wśród nas wysłaliśmy światełka do Nieba. Przerywniki muzyczne zapewnił wspomniany już zespół "Półnutki". Po wspomnieniach przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości: Edwarda Cybulki (prywatnie członek oddziału) - członek Zarządu Województwa Opolskiego, Lucjusza Bilika - dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i prezesa Porozumienia Oddziałów Śląska Opolskiego, Romualda Felcenlobena (prywatnie członek oddziału) - Starosty Prudnickiego, Zdzisława Pikuły - wiceburmistrza Prudnika, Henryka Sobczaka - przewodniczącego Rady Miejskiej, Krzysztofa Kulikowskiego - prezesa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu, prezesów oddziałów z Opola i Zawadzkiego. Aleksandra Kawecka przekazała grupie młodzieży własnoręcznie wyhaftowany proporzec Oddziału. Przy okazji wielu ciepłych słów i pamiątek przekazanych na ręce prezesa Józefa Michalczewskiego uhonorowano wiele osób dyplomami Zarządu Oddziału PTTK "Sudetów Wschodnich", Zarządu Głównego PTTK, odznakami. Przewodniczący dokonał wręczenia odznak "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik" prezesowi Józefowi Michalczewskiemu, Elżbiecie i Zbigniewowi Zagłobie-Zygler oraz udekorował nią nowo otrzymany proporzec oddziału.

Wyróżnieni zostali:

  • Leszek Piątkowski - Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży";
  • Paweł Kawecki - Srebrną Honorową Odznaką PTTK;
  • Program "Obieżyświat" PR Opole i Dyrekcja Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - Dyplomem Honorowym PTTK;
  • Redakcja "Tygodnika Prudnickiego" - Medalem Zarządu Głównego PTTK;
  • Marcin Husak i Adam Narolski - Odznaką "Orli Lot";
  • Andrzej Białopotoki, Józefa Ćwierz, Grażyna Drohomirecka, Barbara Drożdżowicz, Jadwiga Flasińska, Władysław Idzi, Tadeusz Kucharski, Małgorzata Orłowska-Borkowska, Małgorzata Ruzik, Andrzej Siewielski, Andrzej Sitarz i Halina Zahorska - Dyplomami Zarządu Głównego PTTK;
  • Bolesław Capiga, Wiesław Cybulski, Barbara Drożdżowicz, Anna Gondek, Franciszek Grin, Roman Gwóźdź, Adam Jocher, Andrzej Józefowicz, Antoni Kasprzycki, Aleksandra Kawecka, Aleksander Kucharski, Tadeusz Kucharski, Stanisław Ligęza, Jolanta Ostrowska-Michalczewska, Małgorzata Pękalska, Bożena Sajewicz, Genowefa Sambor, Irena Skowrońska, Teresa Socik, Dariusz Szandała, Stanisława Szmyd i Artur Zapała - Dyplomami Zarządu Oddziału PTTK "Sudetów Wschodnich".

Po części oficjalnej wystąpiła w godzinnym koncercie Wolna Grupa Bukowina. Kiedy publiczność się rozśpiewała okazało się, że grupa już musi kończyć koncert. Było świetnie, ale pozostał lekki niedosyt spowodowany pośpiesznym wyjazdem artystów. Powetowaliśmy sobie to w namiocie w ogrodzie POK-u, gdzie przy turystycznej kuchni rozśpiewała nas "Opawska Dutka", później już sami do trzeciej nad ranem śpiewaliśmy przy gitarach i akordeonie, zagryzając przepysznym jedzonkiem.

Paweł Kawecki
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT