PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Śmigus-dyngus na Bałtyku

W dniach 24-29 marca bieżącego roku w ramach XXI Sejmiku Marynistycznego "Śmigus-Dyngus na Bałtyku' 2005" przebywała na rejsie promowym po Bałtyku 40-osobowa grupa młodzieży szkolnej z województwa mazowieckiego. Byli to uczestnicy konkursu Ligi Morskiej i Rzecznej "Młodzież na morzu' 2005" oraz animatorzy działalności turystyczno-krajoznawczej w środowisku szkolnym. W grupie tej dominowali żyrardowianie z Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" i SKKT "Wędrusie" z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, których było 23. Wraz z koleżankami i kolegami z liceów ogólnokształcących z Płocka i z Radomia oraz z opiekunką Beatą Kowalczyk stanowili reprezentację województwa mazowieckiego wyłonioną w wyniku konkursu ankiet aplikacyjnych i rekomendacji udzielonych przez Ligę Morską i Rzeczną. Rejs po Bałtyku miał charakter promocyjny i był sfinansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Młodzieży, Unity Line i Fundacji Ecobaltic. Był nagrodą za udział młodzieży w akcji "Czyste morze' 2004". W ramach tej akcji w okresie letnim młodzież uprzątnęła tereny nadmorskie i pełniła dyżury letnie, wspomagając pracowników etatowych nadmorskich parków krajobrazowych i narodowych, m.in.: Wolińskiego Parku Narodowego, Słowińskiego Parku Narodowego, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Rejs odbywał się na trasie ze Świnoujścia do Malmö i Kopenhagi i z powrotem.


Przez cały czas podróży młodzież wraz z opiekunami zwiedzała pomieszczenia promu, m.in.: siłownię, sterownię, salon rufowy na górnym pokładzie, obszerne centralne atrium na dwóch pokładach pasażerskich, pomieszczenia dla pasażerów klasy biznesowej, sklep i kawiarnie.

W trakcie pobytu w Malmö zwiedzono między innymi zamek Malmöhus (kompleks muzealny), Stortorget (plac miejski z ratuszem) i kościół św. Piotra, stadion piłkarski Malmö FF, Lilla Torg (bazar), park rozrywki i okolice mostu Malmö - Kopenhaga.

Po przybyciu do Kopenhagi zwiedzono, między innymi: pomnik Małej Syrenki tuż przy portowym nabrzeżu, fontannę Gefion, Frederiks Kirke (katedrę marmurową), Rosenborg Have, Muzeum Geologiczne, Ogród Botaniczny, Stare Miasto, pomnik Andersena, Muzeum Fajek, browar Tuborg, Muzeum Poczty i Christiansborg.

W Malmö odbyło się ponadto spotkanie "świąteczne" z młodzieżą szkolną z Malmö. Nastąpiło także pasowanie na wilków morskich. Wszyscy uczestnicy rejsu otrzymali certyfikaty zdobywców wód Bałtyku i pamiątkowe medaliony.

Przed członkami Ligi Morskiej i Rzecznej - uczestnikami konkursu "Młodzież na morzu' 2005" - kolejne wyjazdy i szkolenia. W maju bieżącego roku uczestniczyć będą w konkursie gazetek marynistycznych, a w czerwcu - w XX Akcji "Czyste morze' 2005" i w XXII Obchodach "Dni Morza' 2005". W lipcu i sierpniu czeka ich kolejna XXIII Młodzieżowa Szkoła Morska "Szlakiem latarni morskich' 2005" i "Bursztynowym szlakiem' 2005" - cykl obozów wędrownych szlakiem polskiego Wybrzeża Bałtyckiego.

Jerzy Kwaczyński
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT