PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Pierwszy Piknik Zabytków Kalisza

W dniu 18 kwietnia 2005 r., w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków, odbyła się plenerowa impreza pod nazwą "1. Piknik Zabytków Kalisza". Na Rynku Głównym, przed kaliskim ratuszem zgromadzili się mieszkańcy miasta oraz przybysze z ościennych miejscowości. Dla uczestników imprezy przygotowano liczne niespodzianki. Imprezę zainicjował Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graeve'go.


Organizatorom przedsięwzięcia przyświecały idee szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy na temat obiektów (ich przeszłości, stanu obecnego i możliwości ich zachowania dla przyszłych pokoleń), które nadają miastu specyficznego klimatu, są jego symbolami i wizytówkami. Dokumentują lata świetności i pokazują bogactwo dziejów Kalisza.

Dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych już w lutym bieżącego roku ogłoszono konkurs biblioteczny pt. "Dotyk przeszłości". Jego opracowaniem i realizacją zajęła się Bożena Kryst - kaliski przewodnik turystyczny. Uczestnicy konkursu udzielali pisemnych odpowiedzi na pytania przygotowane w pięciu zestawach, odmiennych dla każdego poziomu kształcenia. Prace, rzetelnie przygotowane w zaciszu domowym, wielokrotnie przypominające albumy i foldery promocyjne, oceniała sześcioosobowa komisja pod przewodnictwem Beaty Matusiak - kierownika Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Spośród 85 nadesłanych prac wytypowano autorów równorzędnych nagród i wyróżnień, których dzieła charakteryzowały się występowaniem wątków rodzinnych oraz elementami indywidualnej pracy ucznia. Ważna była także zbieżność zawartego w nich materiału informacyjnego i ilustracyjnego. Wiele prac wykonano ręcznie, z wykorzystaniem osobiście wykonanych fotografii i rysunków. Dominował jednak druk komputerowy i bezkrytyczne wykorzystywanie istniejących stron internetowych.

Wśród uczniów szkół podstawowych nagrodzono prace: Natalii Kurek, Anity Kurek i Anny Linke (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu). W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nagrody otrzymali: Marcin Baraniak, Angelika Szczepaniak (Gimnazjum nr 2 w Kaliszu), Patrycja Cieślak (IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu), Tomasz Derwich i Ewelina Lipińska (Gimnazjum nr 14 w Kaliszu), Karolina Krakowiak (Gimnazjum nr 10 w Kaliszu) i Paulina Orczykowska (Gimnazjum w Opatówku). Wyróżnieniami obdarowano: Agnieszkę Golicką i Sylwię Wojtkowską (Gimnazjum nr 2 w Kaliszu), Ewelinę Giryn, Ewę Plucińską i Agatę Antczak (Gimnazjum nr 4 w Kaliszu) oraz Katarzynę Michałek i Natalię Tułacz (Gimnazjum w Russowie).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpiło tuż po oficjalnym otwarciu 1. Pikniku Zabytków Kalisza, dokonanym przez wiceprezydenta miasta, Tadeusza Krawczykowskiego. Z gratulacjami dołączyli sponsorzy nagród książkowych, przedstawiciele Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Anna Woźniak i Mieczysław Marciniak. Ożywienia imprezie dodała inscenizacja słowno-muzyczno-kostiumowa, tematycznie nawiązująca do historii miasta, przygotowana pod kierunkiem Ilony Chrzanowskiej, a wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Kaliszu. Członkowie Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej zaprezentowali i opisali rycerskie stroje średniowieczne. Pokazano także niektóre sposoby walki sprzed wieków.

Kolorytu spotkaniu nadała wystawa prac plastycznych, zainspirowanych malowniczymi uliczkami, zaułkami i zabytkami miasta, wykonanych przez studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Koło Akwarelistów działające pod merytorycznym kierunkiem prof. dra hab. Jana Krzysztofa Hrycka.

Studenci kierunku "Ochrona Dóbr Kultury" Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mieli okazję zaprezentować uczelnię podczas krótkich wystąpień informacyjnych. Członkowie Studenckiego Koła Historyków - Sekcji Ochrony Dóbr Kultury przeprowadzili ankietę wśród dorosłych mieszkańców Kalisza, która wykazała, że wiedza z zakresu przeszłości i świadomość ochrony dóbr kultury wymagają odpowiedniego ukierunkowania i kształtowania.

Nadzieja na poprawę stanu rzeczy zabłysła mocnym blaskiem, gdy na kaliskim Głównym Rynku pojawiły się gromady przedszkolaków. Dla dzieci w wieku 6-7 lat wchodzenie po krętych schodach wieży ratusza, zobaczenie makiet bram średniowiecznych miasta, nazywanie zabytków pokazanych na dużych fotografiach, z Basztą Dorotką włącznie, i wysłuchanie opowieści o przeszłości miasta stało się nie lada przeżyciem. Pobyt zaś na platformie widokowej i podziwianie panoramy Kalisza były, być może, zaczątkiem zainteresowań dziejami grodu, w którym mieszkają. Zwiedzanie ratuszowej wieży pod opieką przewodników z Kaliskiego Koła Przewodników PTTK: Elżbiety Siarkiewicz, Stefana Szymczaka, Stanisława Staszaka i Zdzisława Kobyłki cieszyło się dużym powodzeniem wśród uczestników pikniku. Bowiem organizatorzy spotkania nadali tej usłudze charakter bezpłatny. Z oferty skorzystało blisko trzysta osób. Ci natomiast, którym warunki zdrowotne nie pozwoliły na pokonanie wysokości, mogli wysłuchać informacji o zasobie ekspozycji prezentowanej na wieży ratuszowej podczas przerw w nadawaniu muzyki towarzyszącej piknikowi.

Ku osłodzie przygotowano stoisko "Andrutów kaliskich" - wypieku starającego się o tytuł produktu regionalnego, nagradzanego na krajowych wystawach rolno-spożywczych. Sprzedażą wydawnictw regionalnych oraz kwestą "Ratujemy kaliskie cmentarze" zajęły się pracownice BORT-u Kaliskiego Oddziału PTTK.

Inicjatorami 1. Pikniku Zabytków Kalisza byli Adam Gostyński, wiceprezes Kaliskiego Oddział PTTK im. Stanisława Graeve'go, i Jarosław Dolat, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami tegoż oddziału. Dzięki zjednaniu przedstawicieli różnych urzędów i instytucji - Wojewódzkiego Urzędowi Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu (B. Matusiak), Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu (A. Woźniak, M. Marciniak), Wydziałowi Pedagogiczno-Artystycznemu w Kaliszu Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. dr hab. J. K. Hrycek, M. Wasielak i M. Błachowicz), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka (B. Kryst), Bractwu Rycerskiemu Ziemi Kaliskiej, Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu (I. Chrzanowska), redakcji "Ziemia Kaliska"(M. Kurzajczyk) - impreza miała niepowtarzalną oprawę.

Warto podkreślić także zainteresowanie lokalnych mediów tą imprezą. O przygotowaniach do niej informowała miejscowa prasa. W przeddzień pikniku radio "Eska" przygotowało debatę na temat ochrony zabytków miasta, w której, obok historyków sztuki i konserwatorów zabytków, brał udział między innymi Adam Gostyński. Podczas imprezy dziennikarze skrzętnie zbierali informacje o pikniku organizowanym wprawdzie po raz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni.

Niejako przedłużeniem atmosfery pikniku odbywającego się na kaliskim Rynku Głównym będzie wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie "Dotyk przeszłości", której otwarcie przewidziano na dzień 20 kwietnia br. w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu.

Bożena Kryst
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT