PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

XXII Rajd Młodzieżowy im. dra Mieczysława Orłowicza

Tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada Oddział Morski PTTK w Gdyni zorganizował już po raz 22. rajd poświęcony pamięci pioniera polskiej turystyki dra Mieczysława Orłowicza, w 45. rocznicę jego śmierci oraz z okazji 25. lat istnienia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tym razem odbył się 27 listopada 2004 r. Celem rajdu było też promowanie aktywnej turystyki i zdobywanie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej.


Na rajd zgłosiło się 15 szkół, głównie podstawowych i gimnazjów z Gdyni oraz 2 z Rumi, blisko 400. uczniów i opiekunów. Sobota rajdowa była dniem deszczowym, a mimo to na start w pięciu punktach Gdyni zgłosiło się 210. uczniów z 12. szkół.

Najliczniej były reprezentowane szkoły podstawowe nr: 6, 12, 16, 21 oraz gimnazja nr: 8, 14, 11 z Gdyni oraz nr 1 i nr 4 z Rumi.

Przygotowano pięć tras turystycznych po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym:

 • Trasa nr 1, km 10, start: Gdynia - Szybka Kolej Miejska Wzgórze św. Maksymiliana;
 • Trasa nr 2, km 9, start: Gdynia Chwarzno, pętla autobusowa ZKM;
 • Trasa nr 3, km 12, start: Sopot Kamienny Potok Szybka Kolej Miejska;
 • Trasa nr 4, km 7, start: Gdynia Witomino, ul.Rolnicza, Pomnik MBG;
 • Trasa nr 5, km 7, start: Gdynia, ul. Buraczana, przystanek ZKM.

Wszystkie trasy prowadziły znakowanymi szlakami pieszymi: czarnym i czerwonym. Meta rajdu znajdowała się w Gdyni Dąbrowie, ul.Nagietkowa nr 73, w Zespole Szkół nr 14. Trasy prowadzili przodownicy turystyki pieszej PTTK: Stanisław Zimny, Barbara Hamara, Maria Litwiniak, Alicja Wrzosek, Piotr Paradowski, Michał Roczyniewski, Tadeusz Pluta, Teresa Sadoń-Osowicka.

Metę w szkole zorganizowała Katarzyna Linda wraz ze swoimi podopiecznymi. Po dojściu na metę, w szkolnej świetlicy uczestnicy rajdu otrzymali gorącą herbatę i drożdżówkę, którą ufundował Oddział Morski PTTK w Gdyni. Urząd Miejski w Gdyni był zaś sponsorem nagród dla laureatów konkursów. W zakończeniu rajdu wziął udział dyrektor Zespołu Szkół nr 14, Krzysztof Jankowski, oraz prezes Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni - Ryszard Wrzosek.

Na mecie uczestników powitała komendant rajdu, Alicja Wrzosek - przewodnicząca Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Oddziału Morskiego PTTK, która szła trasą nr 4 z Gdyni Witomina razem ze 104 uczniami. Przedstawiona została również sylwetka Mieczysława Orłowicza, który przeszedł do historii turystyki jako fanatyk wędrowania. W Polsce i poza granicami kraju, wszędzie, gdzie się znalazł, propagował czynem krajoznawstwo i turystykę. Turystyka krajoznawcza wypełniała Orłowiczowi każdy wolny dzień od pracy. Przeszedł ponad 140 tysięcy kilometrów. Znał Polskę jak mało kto. Był autorem pierwszych przewodników turystycznych. Akcentował w nich wagę do przeżyć, odczuwał piękno krajobrazu i uczył tego innych. Żył 78 lat, a zmarł w 1959 r. Był to rok, w którym Oddział Morski PTTK w Gdyni otrzymał obecną siedzibę przy ul. 3 Maja 27. Wówczas to gdyńscy turyści nadali nowo otwartemu Klubowi Turysty PTTK w Gdyni jego imię.

Na mecie rajdu przeprowadzono dwa konkursy, oddzielnie dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

 • Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej;
 • Konkurs przyrodniczy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Konkursy poprowadziła Katarzyna Szymańska wraz z przodownikami, prowadzącymi trasy. W każdym z konkursów uczestniczyło po dwóch przedstawicieli ze szkoły. W czasie konkursu uczniowie miejscowej szkoły zabawiali uczestników. Śpiewały i grały zespoły uczniowskie szkoły, gospodarza mety rajdu.

W konkursie wiedzy o Unii Europejskiej zwyciężyli:

I. W kategorii szkół podstawowych:

 1. Jędrzej Wysocki ze Szkoły Podstawowej nr 21.
 2. Aleksander Kumala ze Szkoły Podstawowej nr 21.
 3. Marlena Łazaj ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej.

II. W kategorii szkół gimnazjalnych:

 1. Zbigniew Schroder z Zespołu Szkół nr 1.
 2. Monika Krajewska z Gimnazjum nr 14.
 3. Anna Stawicka z Gimnazjum nr 14.

W konkursie przyrodniczym o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, zorganizowanym z okazji 25-lecia jego istnienia, zwyciężyli:

I. W kategorii szkół podstawowych:

 1. Martyna Szweda ze Szkoły Podstawowej nr 21.
 2. Łukasz Rosicki ze Szkoły Podstawowej nr 46.
 3. Damian Lubocki ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej.

II. W kategorii szkół gimnazjalnych:

 1. Damian Kurowski z Gimnazjum nr 14
 2. Sławomir Nalepa z Gimnazjum nr 11.
 3. Bartosz Kocoń z Gimnazjum nr 11.

Laureaci konkursów otrzymali nagrody, które wręczył prezes Oddziału Morskiego PTTK, Ryszard Wrzosek. Podziękował on również gorąco gospodarzom mety i wręczył dyrektorowi szkoły oraz opiekuńce SKKT dyplomy i albumy książkowe.

Pomimo deszczowej pogody rajd był bardzo udaną imprezą, także dzięki gospodarzowi mety. Ponieważ pogoda nie była przychylna rajdowiczom w tym roku, w rajdzie uczestniczyło zaledwie 210. uczniów wraz z opiekunami. Z drużyn biorących udział w imprezie na wyróżnienie zasługują SKKT "Łokersy", "Obieżystópki", "Tuptusie", "Łaziki" i "Oxivia". Trzyosobowa drużyna z Gimnazjum nr 7 przebiegła całą trasę biegiem w stroju sportowym. Za swój wyczyn otrzymali specjalne wyróżnienie w postaci albumów książkowych.

Na mecie rajdu było pięciu członków Zarządu Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni, włącznie z prezesem, jego zastępcą i skarbnikiem. Wszyscy czynnie uczestniczyli w rajdzie i organizacyjnie wspomagali na mecie rajdu.W rajdzie brali udział także uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 16 z opiekunkami: Danutą Chyłą-Drobnik i Teresą Adamską, którzy dzielnie przeszli trasę pieszą o długości 7 km.

Oddzielne podziękowanie należy się przodownikowi turystyki pieszej - jednemu z prowadzących trasę nr 4 - Michałowi Roczyniewskiemu, który zadbał o sprawną organizację mety rajdu, a także przygotował dyplomy. Trzeba podkreślić, że ta deszczowa pogoda zmobilizowała wszystkich organizatorów rajdu do szybkiego i bezpiecznego przejścia tras. Podziękowania należą się więc wszystkim organizatorom.

Uczestnicy rajdu wpisali się do kroniki Oddziału Morskiego PTTK, prowadzonej przez Krystynę Szmidt z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 7 w kronice napisali: Dziękujemy za rajd. Wędrowanie było wspaniałe, mimo deszczu w naszych sercach świeciło słońce. Był to głos wszystkich rajdowiczów.

Alicja Wrzosek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT