PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

XI Radzyńskie Marsze na Orientację "Azymuciak 2004"

My się zimy nie boimy!

W dniach 19-21 listopada 2004 r. Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim był organizatorem XI Radzyńskich Marszów na Orientację "Azymuciak 2004". Bazą imprezy były szkoła podstawowa i gimnazjum w Borkach. Na starcie marszów na orientację stawiły się 182 osoby, w tym między innymi krajowa czołówka w turystycznych marszach na orientację. Reprezentowane były takie środowiska turystyczne, jak: Biała k. Radzynia Podlaskiego, Biłgoraj, Borki, Chełm, Jabłoń, Krzywda, Leżajsk, Lublin, Łuków, Paszki, Radom, Radoryż Smolany, Radzyń Podlaski, Sawin, Warszawa, Wola Chomejowa oraz Wola Osowińska. "Azymuciak 2004" był imprezą finałową VIII Turystycznych Mistrzostw Podlasia w Marszach na Orientację.


W przygotowanych przez organizatorów trasach imprezy na orientację uczestnicy startowali w drużynach dwuosobowych, w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (TD), gimnazja (TM), szkoły ponadgimnazjalne (TJ) oraz seniorzy (TS). Ze względu na panujące warunki atmosferyczne rozegrane zostały dwa z trzech etapów marszów, w tym jeden nocny.

W kategorii TD największą orientacją w terenie wykazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Białej, w składzie Monika Majewska i Anna Odrzygóźdź, przed Sylwią Pawliną i Justyną Majcher ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej oraz Kamilem Mirosławem i Piotrem Gołosiem ze Szkoły Podstawowej w Białej. Wśród szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjnie zwyciężyli Dariusz Gołoś i Michał Musiatowicz - drużyna mieszana z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, wyprzedzając Paulinę Sękowską, Kingę Mućkę i Marcina Warenicę z SKKT "Baribal 2" oraz drużynę z Gimnazjum w Woli Osowińskiej w składzie Natalia Skowron i Paweł Łaskawski. Wśród szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli Łukasz Mazurek i Tomasz Deneka z Radzynia Podlaskiego, wyprzedzając Dawida Dudka i Rafała Prokopiuka z SKKT PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim oraz Daniela Żaka i Piotra Pustolnego z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. W kategorii najstarszej najlepszą w posługiwaniu się mapą i kompasem była drużyna w składzie Ireneusz Szyndlarz i Sławomir Frynas z Radzynia Podlaskiego i z Lublina przed Agatą Wiraszka i Piotrem Zgodą z Klubu InO "Skróty" w Radomiu oraz Tomaszem Gronau z Warszawy.

W etapie szkoleniowym dla kategorii szkół podstawowych najlepszą orientacją w terenie wykazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej w składzie Karolina i Marta Smogorzewska, Karolina Kucio i Sylwia Kajetaniak.

W rozegranym podczas imprezy konkursie krajoznawczym największą wiedzą o województwach lubelskim i kujawsko-pomorskim oraz o Polsce wykazali się: Aleksandra Kapica i Aleksandra Korpysz ("Młodzik" Chełm) w kategorii TD, Grzegorz Jurczak ("Dreptak" Sawin) w kategorii TM, Lidia Gomoła (I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim) w kategorii TJ oraz Sławomir Frynas (Lublin) w kategorii TS. Z kolei w konkursie dotyczącym imprez na orientację bezbłędną wiedzą z tego zakresu wykazało się 8 osób, które na zakończenie imprezy otrzymały upominki. W konkursie "Twórczość InO" zwyciężyła wyszywanka pt. "Azymuciak 2004" wykonana przez Annę Odrzygóźdź z Białej k. Radzynia Podlaskiego.

Przeprowadzenie imprezy możliwe było dzięki wielkiemu zaangażowaniu Bogdana Fijałka - prezesa radzyńskiego oddziału PTTK, a także Andrzeja Prokopiuka - kierownika bazy, Roberta Mazurka - sędziego głównego imprezy oraz Małgorzaty Mazurek, Emila Kutrzepy i Wiesława Krupskiego - budowniczych marszów na orientację. Impreza nie odbyłaby się również bez instytucji, które wsparły nas finansowo. Byli to Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim oraz Starostwo Powiatu Radzyńskiego. Komitet organizacyjny XI Radzyńskich Marszów na Orientację "Azymuciak 2004" składa również serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym możliwe było przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy w randze ogólnopolskiej.

Robert Mazurek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT