PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Konkurs na "Najlepsze SKKT" rozstrzygnięty

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy współudziale kuratoriów oświaty, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Redakcji "Poznaj swój kraj" ogłosiło w roku 2002 konkurs na "Najlepsze szkolne koło krajoznawczo-turystyczne". W dniu 20 grudnia 2004 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie podsumowano II edycję tego konkursu w Polsce.


Jury konkursu w składzie: Dorota Ognicha - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (przewodnicząca), Jerzy Kwaczyński - Zarząd Główny PTTK i Zarząd Główny PTSM (sekretarz), Romana Baranowska - Zarząd Główny PTSM, Marek Boguszewski - Zarząd Główny PTTK, Tomasz Nowak - Główna Kwatera ZHP i Janusz Sapa - redaktor naczelny "Poznaj swój kraj" (członkowie) po zapoznaniu się z dokumentacją zgłoszonych prac postanowiło przyznać następujące nagrody główne:

I. W kategorii szkół podstawowych:

Trzy równorzędne I nagrody dla:

  • Szkolnego Koła PTSM "Beskid" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie (województo podkarpackie), opiekun: Helena Habrat;
  • Koła Turystycznego "Pionier" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach (województwo śląskie), opiekunowie: Danuta Tyszecka i Małgorzata Jakubiec;
  • Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK "Łaziki" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach (województwo wielkopolskie), opiekunowie: Maria i Kazimierz Jankowiakowie.

II. W kategorii szkół gimnazjalnych:

  • I nagrodę dla Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie, opiekunowie: Irena Dębińska i Jadwiga Bartoszewska.

III. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Dwie równorzędne I nagrody dla:

  • Sekcji turystycznej Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" przy Zespole Szkół Rolniczych w Bujnach (województwo łódzkie), opiekunowie: Jan Rol i Władysław Wawrzyniak;
  • Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego nr 260 "Ekonomik" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu (województwo mazowieckie), opiekun: Wiesław Złotko.

IV. W kategorii stron internetowych i prezentacji multimedialnych kół i klubów:

Dwie równorzędne I nagrody dla:

  • Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK przy Zespole Szkół w Suchej Beskidzkiej (województwo małopolskie), opiekunowie: Mariusz Stanaszek i Maciej Sarlej;
  • Szkolnego Koła PTSM "Hamak" przy Gimnazjum nr 2 w Jaśle (województwo podkarpackie), opiekun: Jadwiga Banaś.

W związku z nadesłaniem do organizatorów dokumentacji z klubów i kół turystycznych o charakterze środowiskowym Jury postanowiło przyznać dodatkowo w tej kategorii dwie równorzędne I nagrody dla:

  • Szkolno-Środowiskowego Klubu Turystyki Kwalifikowanej "Tuptuś" przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale (województwo mazowieckie), opiekunowie: Maria Głowacka i Krzysztof Leszczyński;
  • Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "Jędrusiowe" nr 279 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu (województwo mazowieckie), opiekunowie: Anna Bienias i Andrzej Małecki.

Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 20 grudnia 2004 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, gdzie zaproszono laureatów. Wszyscy laureaci otrzymali z rąk wiceministra edukacji narodowej i sportu, Henryka Gołębiewskiego, nagrody rzeczowe i dyplomy. Spotkanie z ministrem było okazją do wymiany poglądów na temat edukacji regionalnej, programu wychowawczego szkół oraz roli turystyki i krajoznawstwa w procesie edukacji szkolnej.

Wszyscy zaproszeni spędzili w Warszawie dwa dni. Wcześniej odwiedzili Pałac Prezydencki i warszawską Starówkę, byli w kinie Cinema City i z wizytą w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, gdzie gościli ich gospodarze PTTK oraz współorganizatorzy konkursu, m.in.: prof. Franciszek Midura - wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Andrzej Gordon - sekretarz generalny PTTK i Janusz Sapa - redaktor naczelny "Poznaj swój kraj". Tu także laureatom wręczono drobne upominki i okolicznościowe dyplomy.

Pamiątką z pobytu w Warszawie były wspólne zdjęcia i okolicznościowe wpisy do kronik SKKT. Na zakończenie podjęto uchwałę o powołaniu Ogólnopolskiego Klubu Laureatów Konkursu na "Najlepszy SKKT".

Opracował Jerzy Kwaczyński
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT