PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Konkurs krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"

W dniach 3-5 maja 2005 r. już po raz XII podsumowano Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę". Tegoroczny Centralny Zlot Laureatów miał miejsce w Nowym Sączu. Gospodarzami przyjmującymi uczestników konkursu na pięknej Ziemi Sądeckiej był Oddział PTTK "Beskid" w Nowym Sączu, obchodzący w przyszłym roku stulecie działalności. Zlot został wpisany w program tych obchodów.


Swój pobyt w Nowym Sączu uczestnicy rozpoczęli od poznania miasta. Finalistów oprowadzali przemili przewodnicy. Elementem końcowym zwiedzania była degustacja pysznych lodów w miejscowej lodziarni. Po południu w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ dokonano uroczystego otwarcia XII Centralnego Zlotu Laureatów. Uczestnicy zostali powitani przez organizatorów, miejscowe władze. Obejrzeli również występ zespołu folklorystycznego. Na zakończenie pierwszego dnia młodzi laureaci mieli możliwość zapoznania się z osobliwościami lokalnej kultury tradycyjnej podczas spotkania z etnografem. W tym samym też czasie opiekunowie prowadzili burzliwe dyskusje z przedstawicielami Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK i z członkami Sądu Konkursowego. Rozmawiano o tegorocznych pracach, problemach na polu krajoznawstwa, z jakimi w szkole spotykają się Nauczyciele Kraju Ojczystego. Podzielono się spostrzeżeniami, co do sposobu pisania prac na kolejne edycje konkursu.

Drugiego dnia laureaci mogli poznać uroki ziemi sądeckiej. Jej zwiedzanie rozpoczęli od Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu. W nowo powstającym Sądeckim Centrum Pielgrzymowania obejrzeli znajdujące się tam pamiątki po Janie Pawle II, Wielkim Turyście, którego niedawna śmierć poruszyła serca ludzi na całym świecie. Kolejnym punktem było zwiedzanie klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Wysłuchali tutaj opowieści o świętej Kindze. Następnie obejrzeli urokliwy starosądecki rynek i uliczki. Później laureaci wraz ze swoimi opiekunami udali się do Krynicy. Dzięki pogodzie, która dopisała, mogli podczas przejazdu oglądać beskidzkie krajobrazy. W trosce o dobre samopoczucie laureatów gospodarze w trakcie zwiedzania uzdrowiska zapewnili wizytę w pijalni wód i możliwość spróbowania leczniczych zdrojów. Po południu zaś tego dnia najlepsi polscy młodzi krajoznawcy wzięli udział w VII Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego w nowosądeckim skansenie. Obejrzeli znajdujące się tu zabytkowe budowle. Podglądali pokazy ginących zawodów. Niektórzy mogli też spróbować swoich sił w lepieniu garnków czy kręceniu powrozów. Posmakowali również lokalnych specjałów tradycyjnej kuchni. Wieczorem młodzi adepci krajoznawczego pióra wzięli udział w lekcji dziennikarstwa prowadzonej przez Janusza Sapę - redaktora naczelnego "Poznaj Swój Kraj", współorganizatora konkursu./p>

Ostatni dzień ogólnopolskiego podsumowania to uroczyste wręczenie nagród. Niedzielny poranek uczestnicy zlotu rozpoczęli od udziału we mszy świętej celebrowanej przez księdza dra Jerzego Pawlika - Członka Honorowego PTTK. Później był czas na uroczystości w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Jak co roku młodzi krajoznawcy mogli poznać kunszt oratorski Andrzeja Gordona - sekretarza generalnego ZG PTTK i jednocześnie przewodniczącego Sądu Konkursowego "Poznajemy Ojcowiznę" - który w swoim stylu, niepowtarzalnym wystąpieniem pogratulował młodzieży świetnych prac. Podziękował nauczycielom za ogromną ilość serca wkładanego w trud wychowania przez polskość i do polskości. Ciepłe słowa do uczestników CZAK-u bis, do tych, którym "chciało się chcieć" skierował także ksiądz dr Jerzy Pawlik.

Po otrzymaniu nagród i wyróżnień uczestnicy wysłuchali żartobliwego koncertu w wykonaniu chóry Scherzo. Późnej był jeszcze czas na wspólne zdjęcie i młodzi krajoznawcy rozjechali się po Polsce. Za rok autorzy najlepszych opracowań spotkają się na Podkarpaciu.

Paweł Zań
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT