PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Klub motorowy "Zryw" wznawia organizację rajdów rodzinnych


Turystyczny Klub Motorowy "Zryw" PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku po kilkuletniej przerwie wrócił do organizacji rodzinnych rajdów motorowych. "Otwarcie Sezonu Motorowego" nastąpiło 7 maja 2005 r. Mimo padającego deszczu, na starcie stanęło 11 załóg (ogółem 15 samochodów - 35 osób). Komisja sędziowska sprawdziła wyposażenia samochodów (latarka, apteczka, mapa, gaśnica, itp.) i już posypały się pierwsze punkty karne. Następnie w strugach deszczu sędzia - Rysiek Stępień - zapoznał kierowców z zasadami INTENERU. W odstępach 3-minutowych wszyscy ruszyli na trasę. Gdy rajdowcy dojechali do Dębowca wyszło słońce. Tutaj Zbyszek Zagłoba-Zygler zadawał pasażerom pytania z krajoznawstwa, no i dalej w drogę. Na parkingu koło kąpieliska w Pokrzywnej sędzia główny - Georg Grosch - sprawdził kierowców ze znajomości kodeksu drogowego. Najwięcej zabawy i śmiechu było przy "próbie sprawności" - jazda wśród słupków, wjazd i wyjazd przodem i tyłem do "garażu", itp. Około południa udaliśmy się na gorącą herbatę i wspaniały bigos do Ośrodka "Drogowiec". Tam też komisja sędziowska podała wyniki rajdu:

  • I miejsce - Andrzej Józefowicz,
  • II miejsce - Andrzej Małkowski,
  • III miejsce - Andrzej Walczakowski.

Najstarszym uczestnikiem rajdu była pani Dorota Papierska (84 lata), która w latach 1961-1974 pełniła funkcję sekretarza Turystycznego Klubu Motorowego "Zryw", a najmłodszym - Ania Rubiszewska (4 lata).

Zadowoleni i roześmiani uczestnicy rajdu zapewnili, że wezmą udział w "Zakończeniu Sezonu Motorowego" na jesieni.

Komandor rajdu Elżbieta Zagłoba-Zygler
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT