PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

"Rower Piknik" skończył już 10 lat

Jak ten czas szybko leci! Tak niedawno - w roku 1995 (właśnie wtedy pojawiły się masowo "górale") - w Oddziale PTTK w Rawiczu zrodził się pomysł organizacji rajdu rowerowego. Jakiego? Dla kogo? Kiedy?


Po rozważeniu kilku propozycji, potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych ustalono, że:

  • rajd ma mieć formę masowej imprezy turystyczno-re kreacyjnej;
  • organizowany będzie dla wszystkich rowerzystów niezależnie od wieku, a szczególnie dla rodzin;
  • odbywać się będzie w miesiącu maju, a od trzeciego rajdu jest to zawsze 1 maja.

Opracowano regulamin, przygotowano afisze, wytyczono trasy, ustalono miejsce pikniku, w czasie którego zawsze organizowane są konkursy sprawnościowe, ognisko, a wszystko w otoczeniu przyrody.

No i zaczęło się. Już pierwszy rajd dał odpowiedź, że pomysł był trafiony, spełnił oczekiwania uczestników, a nam organizatorom wskazał kierunek działań na przyszłe lata. Potem były następne rajdy, aż w bieżącym roku mieliśmy mały jubileusz "10. Rower Piknik".

Przez te wszystkie lata zbieraliśmy doświadczenia, poprawiając organizację przez wprowadzanie elementów krajoznawczych, tworzyliśmy coraz atrakcyjniejszą imprezę, szczególnie dla rodzin na rowerach. Wiele satysfakcji daje nam to, że mamy wielu stałych uczestników nawet spoza naszej miejscowości oraz to, że rajd stał się stałym elementem obchodów dni 1-3 maja.

Roześmiane twarze uczestników, zaangażowanie najmłodszych w sprostaniu zadania przejechania około 25 km na rowerze, często dziecięcym, to chwile dla których opłaca się przygotowywanie takich imprez.

Rajd zyskuje popularność i sprzymierzeńców - współorganizatorów i darczyńców. Wspierają nas władze miasta, policja oraz sklep "Lambada", który zapewnia nam rokrocznie pomoc techniczną.

Po tych dziesięciu latach nie ma już pytań, jak na początku. Z ust uczestników pada odpowiedź - Do zobaczenia za rok.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT