PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

To już XIII rajd "Wiosna z Bicyklem"

W dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2005 r. odbył się XIII Turystyczny Rajd Kolarski "Wiosna z Bicyklem". W tym roku trasy rajdu przebiegały głównie po terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy". Przez cztery dni bazą rajdu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu Karłowie, do którego już od 29 kwietnia zjeżdżali turyści z różnych stron Polski.


Oficjalnie otwarcie XIII Turystycznego Rajdu Kolarskiego "Wiosna z Bicyklem" nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2005 r., a następnie uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Milicz, w którym znajdują się: pałac klasycystyczny z końca XVIII w. (obecnie siedziba Zespołu Szkół Leśnych) z zabytkowym parkiem (pow. 50 ha), kościół pw. św. Andrzeja Boboli z początku XVIII w. (jeden z sześciu śląskich kościołów Łaski, wzorowany na kościele Pokoju w Świdnicy - od 1945 r. katolicki), ruiny zamku książąt oleśnickich z XIV w., neorenesansowy kościół pw. św. Michała Archanioła z chrzcielnicą z 1561 r. i kościół pw. św. Anny w Karłowie (tu w roku 1817 pochowano hr. Joachima Karola Maltzana, fundatora kościoła), oraz najciekawsze zakątki największego w Polsce Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" (pow. 87 tys. ha). Na wieczór przygotowana była prelekcja pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, po której zaproszono wszystkich na ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Nazajutrz turyści wyjechali na trasy, których głównym celem było Wzgórze Joanny z rezerwatem leśno-krajobrazowym, chroniącym około 150-letnią buczynę, i z zamkiem myśliwskim - z wieży zamku rozciąga się panorama Doliny Baryczy. Po powrocie posilili się grochówką, wzięli czynny udział w konkursach i w zawodach: turnieju kometki, polskim karaoke, siłowaniu na rękę oraz w innych zabawach.

W dniu 2 maja trasa rajdu przebiegała przez rezerwat ornitologiczny "Stawy Milickie" (jest to najstarsze i największe skupisko stawów rybnych w Europie Środkowej), gdzie można było podglądać ptactwo wodne i podziwiać przyrodę. Nie pominięto również na trasie miejscowości Trzebicko Górne, w której obejrzano wnętrze przepięknego XVII-wiecznego drewnianego kościoła pw. św. Macieja - najcenniejszego zabytku drewnianego budownictwa sakralnego na Śląsku. Wieczorem nastąpiło oczekiwane podsumowanie rajdu i ogłoszenie wyników konkursów.

W rajdzie uczestniczyło 60 turystów, najwięcej z Ostrowa Wielkopolskiego - 20, z Poznania - 16, z Wrocławia - 5 i z innych miejscowości, m.in. z: Opola, Miejskiej Górki, Jarocina, Pleszewa, Brzegu, Rawicza, Oleśnicy, Szamotuł, Międzyborza. Był również jeden uczestnik z Francji.

Oto wyniki konkursów:

krajoznawczego:

 • I miejsce - Andrzej Szymański z Klubu Turystyki Rowerowej SIGMA, Poznań;
 • II miejsce - Wiesława Kil z Klubu Turystyki Rowerowej SIGMA, Poznań;
 • III miejsce - Romuald Królak z Klubu Turystyki Rowerowej SIGMA, Poznań;
 • IV miejsce - Czesław Bandosz z Klubu Turystyki Rowerowej SIGMA, Poznań;
 • V miejsce - Robert Kolbuch z Towarzystwa Turystycznego TRAMP, Miejska Górka;

turnieju kometki:

 • I miejsce - Jerzy Skrzypczak z Klubu Turystyki Rowerowej "W pedał", Rawicz;
 • II miejsce - Joanna Siemaszko z Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977", Ostrów Wielkopolski;
 • III miejsce - Henryk Talaga z Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977", Ostrów Wielkopolski;
 • IV miejsce - Kazimierz Pietrzak, Ostrów Wielkopolski;
 • V miejsce - Robert Wietrzyński, Poznań;

turystyczno-krajoznawczego "Wiedzy Wszelakiej":

 • I miejsce - Andrzej Szymański z Klubu Turystyki Rowerowej SIGMA, Poznań;
 • II miejsce - Barbara Frąckowiak z Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl--1977", Ostrów Wielkopolski;
 • III miejsce - Czesław Bandosz z Klubu Turystyki Rowerowej SIGMA, Poznań;
 • IV miejsce - Wiesława Kil z Klubu Turystyki Rowerowej SIGMA, Poznań;
 • V miejsce - Joanna Siemaszko z Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977", Ostrów Wielkopolski.

W konkursie "Polskie karaoke" wyróżnione zostały wszystkie odważne osoby, najbardziej śmiali okazali się członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977".

Dużo uśmiechu i dobrej zabawy dostarczył rajdowiczom turniej siłowania, w którym triumfowali: Beata Nowacka z Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977" z Ostrowa Wielkopolskiego i Radosław Widłak z Oleśnicy.

Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez Firmę Handlową Małgorzaty Burghardt oraz Dyrekcję Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Organizatorzy drobnymi upominkami wyróżnili również najmłodszą uczestniczkę - Justynę Madej z Opola oraz najstarszego uczestnika - Jerzego Marciniaka z Poznania. Po podsumowaniu zaproszono wszystkich do ogniska i na kiełbaski. Zabawa trwała do późnej nocy.

Czas pożegnania nadszedł następnego dnia, turyści rozjeżdżali się w różne strony. Rajd odbył się między innymi dzięki pomocy: Miasta Ostrów Wielkopolski, Firmy Handlowej Małgorzaty Burghardt i Dyrekcji Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, za co serdecznie dziękują organizatorzy.

Beata i Darek Nowaccy
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT