PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Portrety drzew

Dnia 31 stycznia 2005 r. nastąpiło otwarcie wystawy Witolda Siecińskiego w Galerii Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11.


W szystko to, co ziemia zrodziła, powinno być zbadane, opisane, utrwalone... - to słowa Zygmunta Glogera, pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, wypowiedziane niemal przed wiekiem. Podobnie twierdził Aleksander Janowski, przypisując to zadanie fotografom krajoznawcom, w programowej działalności naszego Towarzystwa. Pomimo zawirowań dziejowych i wielkich przemian kulturowych, kontynuujemy współcześnie te działania, w gronie wielu kolegów z całej Polski, pod egidą Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Dorobek prezentujemy w warszawskiej galerii, w gmachu Towarzystwa, utworzonej przed trzydziestu laty. W ostatnich latach, ekspozycje organizuje Barbara Kalinowska, pracownik Zespołu Programowego biura Zarządu Głównego PTTK, która ma między innymi pod opieką wspomnianą komisję.

Wystawa ta jest dowodem takich poczynań Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jej autorem jest nasz kolega Witold Sieciński. Uprawia on fotograficzne opisanie naszej Ojczyzny. Wędruje po ścieżkach i bezdrożach, przez pola i lasy. Przemierza ze swoimi aparatami cały niemal kraj od Pomorza i Mazur, przez ulubione Mazowsze, po Sudety i Karpaty. Pewnym okiem i sercem wynajduje osobliwości. Utrwala na zdjęciach, chroni od zapomnienia i upowszechnia walory krajoznawcze. Czyni to już od lat czterdziestu, najpierw jako członek Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, teraz jako fotografik w Fotoklubie RP. Od lat współdziała z PTTK w konkursach i w wystawach, na których uzyskał nagrody. Zgromadził już znaczący dorobek pracowitego, fotograficznego życia, obejmujący tysiące zdjęć.

Widzieliśmy już wiele ekspozycji kolegi Witolda. Ukazywał na nich krajobraz i architekturę. Najczęściej były to stare, ginące już, lecz żyjące na jego zdjęciach domostwa pod gontem i strzechą, mazowieckie płoty, wiatraki, kapliczki, były też jurajskie zamki i inne obiekty. Dziś pokazuje nam osobliwości piękna natury: portrety drzew. Są to jakby migawki spojrzeń, wizje wrażliwego, dociekliwego łazika-krajoznawcy, który potrafi dostrzec w kształtach pni, konarów i korzeni niezwykłe piękno natury, uchodzące zazwyczaj przeciętnemu wędrowcy.

Witold Sieciński preferuje fotografię czarno-białą, bez tak powszechnego "zgiełku informacyjnego". Fotogramy są stonowane, rzec można subtelne, nie ma w nich efekciarstwa i afektacji. Zapewne są one trudniejsze w odbiorze, wymagają więcej wyobraźni, przynoszą za to wyciszenie i głębię doznań.

Aparat fotograficzny jest dzisiaj w codziennym użytku. Staje się maszynką do szybkiego wykonywania zdjęć. Któż jednak docenia ich prawdziwe walory i znawstwo problematyki, kto ma zrozumienie dla autora o wrażliwej, krajoznawczej duszy ? Niech więc ta wystawa Witolda Siecińskiego będzie dowodem innego spojrzenia.

Adam Czarnowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT