PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Walne w Klubie Motorowym "Energetyk"

W piątek 28 stycznia 2005 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Motorowego "Energetyk" przy Elektrowni "Bełchatów" S.A. W tym roku było to zebranie, na którym Zarząd zdawał sprawozdanie nie tylko z działalności w roku 2004, ale także z całej czteroletniej kadencji.


O prócz członków klubu na zebranie przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Bełchatowskiego - Jacek Zatorski, członek Zarządu Elektrowni "Bełchatów" S.A. dyrektor ds. pracowniczych - Edward Maruszak, członek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Łodzi - Piotr Filipowski, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim - Mirosław Ratajski, Honorowy Członek Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK - Zenon Kajdaniak oraz prezes Związku Zawodowego Remontów Energetyki - Adam Klimaszyk.

Sprawozdanie z działalności w roku 2004 przedłożyli prezes Klubu Motorowego "Energetyk" Zbigniew Biedny oraz skarbnik Elżbieta Bożek. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi klubu i zebrani członkowie jednogłośnie przyjęli uchwałę przyjmującą sprawozdanie zarządu. Następnie wyróżniający się członkowie klubu otrzymali wyróżnienia i odznaczenia:

  • Medal "Za zasługi dla Turystyki" - Czesława Kajdaniak i Bolesław Szurgot;
  • Odznaki zasłużonego organizatora turystyki motorowej w stopniu srebrnym - Alina Figura, Lucyna Papuga, Sławomir Figura i Marek Młynarczyk, a w stopniu brązowym - Elżbieta Bożek, Jacek Domagała, Stefan Jarmakowski i Paweł Wojtczak;
  • Honorową Odznakę PZM w stopniu srebrnym - Stanisław Papuga i Marek Młynarczyk, a w stopniu brązowym - Grażyna Jarmakowska i Stanisław Bożek;
  • Dyplom Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK - Karolina Figura, Anita Kozłowska, Szczepan Króliczak i Sebastian Sobczak;
  • Plakietę Złotej Kierownicy Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK - Bożena Domagała;
  • Odznakę Młodzieżową "Orli Lot" Zarządu Głównego PTTK - Anna Dziadzio;
  • Odznakę "Zasłużony Działacz Federacji Sportowej Energetyk" w stopniu srebrnym - Elżbieta Bożek, Paweł Wojtczak i Tadeusz Dziadzio oraz w stopniu brązowym - Jolanta Biedna, Iwona Młynarczyk, Stefan Jarmakowski i Tomasz Roksela.

Ponadto wręczono dyplomy i odznaki turystyczne PTTK MOT oraz Polskiego Związku Motorowego. Po wręczeniu odznaczeń 51 członków klubu wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na następną czteroletnią kadencję. Prezesem klubu został ponownie Zbigniew Biedny, wiceprezesami - Stanisław Papuga i Sławomir Figura, sekretarzem - Jerzy Antczak, skarbnikiem - Elżbieta Bożek, a członkami - Dariusz Biedny, Tadeusz Dziadzio, Krzysztof Kozłowski i Jacek Domagała. Trzyosobową Komisję Rewizyjną utworzyli Stella Dziadzio - przewodnicząca oraz Adam Klimaszyk i Marek Młynarczyk. Wybrano także ośmiu delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim. Na zebraniu przedstawiony został bogaty plan pracy na rok 2005, w którym dużo imprez zorganizuje Klub Motorowy "Energetyk", a także będzie uczestniczył w wielu rajdach w całej Polsce. Zebranie zakończył tradycyjnie wieczorek, na którym bawili się nie tylko członkowie "Energetyka".

Sławomir Figura
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT