PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

W Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej

W dniu 19 lutego 2005 r. w Poznaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej działającej w strukturach Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. W zebraniu udział wzięło 26 delegatów z 18 wielkopolskich oddziałów PTTK. Sprawozdanie z działalności komisji w mijającej kadencji 2001-2004 przedstawił Wojciech Malinowski - przewodniczący komisji.


Za najważniejsze osiągnięcia komisji uznano:

 • reaktywowanie wielkopolskich zlotów przodowników turystyki kolarskiej;
 • opracowanie wielkopolskiego kalendarza imprez kolarskich;
 • kontynuację cyklicznych imprez "wiosny i jesieni kolarskiej" w Poznaniu;
 • współpracę z oddziałem PTTK w Szamotułach przy organizacji zlotów z cyklu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski";
 • opracowanie aktualnego wykazu wielkopolskich przodowników turystyki kolarskiej.

Po krótkiej dyskusji delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującej komisji. W wyniku przeprowadzonych wyborów skład komisji na lata 2005-2008 przedstawia się następująco:

 1. Wojciech Malinowski - przewodniczący (Oddział PTTK w Szamotułach);
 2. Tadeusz Krzyżanowski - wiceprzewodniczący (Oddział PTTK w Kościanie);
 3. Ryszard Walerych - wiceprzewodniczący (Oddział PTTK Poznań-Nowe Miasto);
 4. Wiesława Kil - sekretarz (Oddział Poznański PTTK im. B. Chrzanowskiego).
 5. Ryszard Gołębiewski - referat weryfikacyjny KOT (Oddział PTTK im. C. Ratajskiego w Luboniu);
 6. Grażyna Adamin - członek (Kaliski Oddział PTTK im. S. Graevego);
 7. Antoni Azgier - członek (Oddział PTTK w Krotoszynie);
 8. Dariusz Nowacki - członek (Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim);
 9. Jacek Frąckowiak - członek (Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim);
 10. Jerzy Skrzypczak - członek (Oddział PTTK w Rawiczu).

W trakcie obrad nestorka turystyki kolarskiej w Wielkopolsce - Maria Mann (nr nadania uprawnień 236), honorowy przodownik turystyki kolarskiej - zrezygnowała po 51 latach aktywnej działalności w komisji z dalszego udziału w jej pracach. Uczestnicy zebrania serdecznie podziękowali Marii Mann za dotychczasową działalność, życząc jej zdrowia, pomyślności i udziału w wielu jeszcze udanych imprezach turystycznych.

Wojciech Malinowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT