PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

50 lat Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego

W dniach 19 i 20 marca 2005 r. odbyły się na Kalatówkach uroczystości zakończenia 50. Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego. Tegoroczny rajd odbywał się, pomimo niesprzyjających warunków (IV - III stopień zagrożenia lawinowego na terenie całych Tatr) zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej, na czterech trasach, z pięciu planowanych. Taka organizacja rajdu była podyktowana wieloletnią jego tradycją.


Trasę nr I Dolina Chochołowska - Dolina Roztoki z pięcioma uczestnikami prowadził Janusz Haniaczyk. Trasa nr II prowadzona przez Alka Niźnikiewicza została zawieszona ze względu na panujące warunki, jej uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w rajdzie w terminie późniejszym. Trasę nr III na Słowacji z miejscem pobytu w schronisku przy Zielonym Stawie Kieżmarskim prowadził Lech Falkowski, z 11 uczestnikami. Trasę nr IV z 9 uczestnikami, którzy wędrowali w Tatrach Polskich i Słowackich przez pełne 12 dni, prowadził Piotr Szucki. Trasa nr V im. Stanisława Szymulańskiego, której miejscem pobytu było schronisko na Polanie Chochołowskiej, od kilku lat skupia "weteranów" tej imprezy, choć zdarzają się wyjątki od tej reguły. Tym razem na trasie tej wędrowało 58 uczestników, to jest 67,5 % wszystkich uczestników rajdu, co wskazuje na to, że naprawdę "Rajd się nam zestarzał" - jak się wyrazili przewodnicy z Lublina, którzy spotkali uczestników trasy nr V na Grzesiu. Pomimo panujących tak niesprzyjających warunków w zasadzie wykonano zaplanowane wycieczki rajdowe. Po uroczystości zakończenia rajdu w pięknej pogodzie i w doskonałych warunkach śniegowych odbyła się wycieczka ze schroniska PTTK na polanie Kalatówki do Świńskiego Kotła ze zjazdem FIS-em II, którą poprowadził Alek Niźnikiewicz.

Uroczystość zakończenia rajdu odbyła się w schronisku na Kalatówkach. Oprócz uczestników rajdu, udział wzięli zaproszeni goście: Członek Honorowy PTTK, Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK - Zbigniew Siudak, wiceprezes PTTK - Edward Kudelski, członek Prezydium Zarządu Głównego i dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej - Jerzy Kapłon, prezes Spółki Karpaty - Jerzy Kalarus. Po wprowadzeniu dokonanym przez przewodniczącego Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK i komandora rajdu Wojciecha Biedrzyckiego, pełne uczucia przemówienie wygłosił Zbigniew Siudak. Następnie pozdrowienia od organizatorów i uczestników rajdu karkonoskiego przekazał Grzegorz Banakiewicz. Ireneusz Pobocha przesłał natomiast telegram z najlepszymi życzeniami dla kierownictwa i uczestników rajdu.

W ciągu 50 lat w rajdzie brało udział ogółem 5 573 osoby, niektórzy pozostali wiernymi uczestnikami imprezy, uczestnicząc w niej 20, 25, 30 razy i więcej. Takich osób można wytypować około setki. Dwudziestu dwu uczestników zostało "odznaczonych" odznaką za udział w 30. tatrzańskich rajdach narciarskich.

W części oficjalnej uroczystości za udział w trzydziestu tatrzańskich rajdach narciarskich odznakę otrzymały następujące osoby: Tadeusz Kozubek, Józef Szarawara, Halina Krępicka, Małgorzata Pawłowska, Eugeniusz Kołodziejczyk i Ireneusz Pobocha. Odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Narciarskiej wręczono Witoldowi Kwiatkowskiemu, natomiast Leon Teer otrzymał Odznakę Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK. Odznakę "Za wytrwałość" za udział w dziesięciu rajdach otrzymała Małgorzata Szczepańska. Okolicznościowym pucharem został wyróżniony wieloletni komandor rajdu - Jan Ozaist. Zasłużeni organizatorzy tatrzańskich rajdów narciarskich PTTK to: Remigiusz Angielski, Wojciech Biedrzycki, Lech Falkowski, Tadeusz Kozubek, Zofia Ostoja-Krzyżanowska, Antoni Piotrowski, Michał Rebajn, Zbigniew Siudak, Bogusław Stańczewski i Piotr Szucki. Wszyscy oni otrzymali ozdobne ciupagi, natomiast kierownicy tras rajdowych: Jan Cytawa, Janusz Haniaczyk, Witold Kwiatkowski, Jerzy Kubisz, Jerzy Kuczabiński, Aleksander Niźnikiewicz, Zbigniew Szarowski, Stanisław Tatka, Marek Tarnowski i Sylwester Tarnowski - dyplomy i drobne upominki. Józef Szarawara - najstarszy z czynnych uczestników rajdu - został wyróżniony okolicznościowym dyplomem uznania. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali wydrukowaną z okazji 50. Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego książeczkę pod tytułem Na nartach przez Tatry, zawierającą krótką historię tatrzańskich rajdów narciarskich, wspomnienia uczestników i piosenki rajdowe.

W części nieoficjalnej uroczystości zakończenia rajdu odbyły się pokazy slajdów, filmów i spotkania towarzyskie przy winie i ciastkach. W sali restauracyjnej schroniska na Kalatówkach, specjalnie z tej okazji udekorowanej, ze zdjęć uczestników rajdu została przygotowana wystawa fotograficzna. Wyboru zdjęć na wystawę dokonał Wojciech Biedrzycki.

b.w.
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT