PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Elektroniczne anonsowanie wycieczek rowerowych klubu "M-2"


Myszkowski Osiedlowy Klub Turystyczny PTTK "M-2" do końca ubiegłego roku zorganizował 699 wycieczek i wyjazdów turystycznych. O tym, że dana wycieczka się odbędzie członkowie klubu dowiadywali się z reguły na czwartkowych spotkaniach klubowych, kiedy to ustalano program wyjazdu, ci zaś, którzy na zebranie nie mogli przybyć, mogli się dowiedzieć o wyjeździe, czytając wywieszony na drzwiach świetlicy afisz. Sporadycznie o planach wycieczkowych powiadamiano zainteresowanych anonsami drukowanymi w lokalnej prasie lub niekiedy krótkimi komunikatami w częstochowskim Radiu Fon. Od tej wiosny o niedzielnych (bądź sobotnich) wycieczkach rowerowych po Jurze członków klubu informuje się też w sposób elektroniczny. Kilkunastu rowerzystów, głównie tych najmłodszych, posiada komputery podłączone do sieci internetowej i adresy poczty elektronicznej. Po ustaleniu na czwartkowym spotkaniu (od 27 lat zebrania klubowe odbywają się co tydzień, w czwartki, od godz. 18.00), kto poprowadzi wycieczkę, jaki będzie jej charakter i punkt docelowy, ustalenia wpisywane są do elektronicznego listu, który następnie przesyłany jest pod adresy poczty elektronicznej członków i sympatyków klubu, również tych, którzy nie mieszkają w Myszkowie. Listy z informacją o niedzielnych planach wycieczkowych wysyłane są zarówno do tych rowerzystów, którzy uczestniczyli w czwartkowym zebraniu, jak i tych, którzy w spotkaniu nie mogli wziąć udziału. Pierwszy e-list, zapraszający na rowerową eskapadę po okolicach Myszkowa, wysłano 7 kwietnia bieżącego roku o poniższej treści: Na rower!

W najbliższą niedzielę tj. 10 kwietnia o godz. 9.30 sprzed siedziby myszkowskiego Klubu PTTK "M-2" wyruszy druga w tym sezonie, a 701 w historii klubu wycieczka krajoznawcza. Tym razem rowerzyści pojadą do Żarek, gdzie zatrzymają się przy pomniku błogosławionego ks. Ludwika Gietyngiera (wyniesionego na ołtarze przez papieża Jana Pawła II), następnie skosztują wody ze źródła Leśniówki, po czym pojadą do Przewodziszowic w poszukiwaniu śladów cmentarza żołnierskiego z czasów I wojny światowej. W drodze powrotnej skontrolują gniazda bocianie w Jaworzniku i na Helenówce, po czym na obiad powrócą w domowe pielesze. Uczestnicy otrzymają na drugie śniadanie rogale z nadzieniem czekoladowym zakupione dzięki darowiznom sponsorów; do przejechania ok. 30 km. Należy zabrać z sobą książeczkę wycieczek; osoby zdobywające odznakę "Szlakami zamków w Polsce" książeczkę tej odznaki, wskazana książeczka odznaki "Turysta Przyrodnik" oraz Regionalnej Odznaki Krajoznawczej. Zapraszamy.

Z biegiem czasu forma powiadamiania została nieco poszerzona. Do listu zapraszającego na wycieczkę zaczęto dołączać informacje porządkowe, podpowiadające nastoletnim rowerzystom (bo oni z reguły dominują w myszkowskim peletonie), co należy zabrać na wycieczkę i jak się ubrać:

W niedzielę 8 maja o godz. 10.45 sprzed siedziby Osiedlowego Klubu Turystycznego PTTK "M-2" mieszczącego się w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 55 B wyruszy spacerowa grupa rowerowa turystów chcących spędzić parę godzin na wolnym powietrzu. Wycieczka nr 706 nie będzie zbyt długotrwałą, albowiem w tym samym dniu w Myszkowie jest odpust, a więc większość z nas będzie chciała odbyć spacer pomiędzy kramami z odpustowymi łakociami. Cykliści pojadą do Żarek, stąd do Czatachowy (gdzie zatrzymają się przy pustelni oraz dodatkowo obejrzą dwa pomniki przyrody - klon zwyczajny i lipę drobnolistną) po czym czarnym szlakiem turystyki rowerowej dotrą do Przewodziszowic do ruin strażnicy jurajskiej na wyniosłym ostańcu, a stąd powrócą do Myszkowa. Zakończenie wycieczki planowane jest na godz. ok. 14.30. Trasa po asfalcie, ale od pustelni do wsi Przewodziszowice drogami polno-leśnymi. Należy pamiętać o zabraniu narzędzi do naprawy roweru, zapasowej dętce do własnego roweru (transportowana przez kierownika grupy dętka nadaje się tylko do tradycyjnej wyścigówki), przydatna na wycieczce bywa pompka i reperaturka z łatkami i klejem do gumy. Przypominam uczestnikom, że na trasie należy trzymać się kierownika grupy, aby nie zabłądzić, a w razie potrzeby móc skorzystać z pomocy kolegów np. przy naprawie jednośladu. Wskazane zabranie telefonu komórkowego, który ułatwia kontakt pomiędzy turystami, a z uwagi na kapryśną pogodę do sakwy należy włożyć pelerynkę i sweter. Wyjeżdżający na wycieczkę członkowie klubu otrzymują w miejscu zbiórki rogale z nadzieniem czekoladowym na drugie śniadanie, zakupione z funduszy przyznanych przez Myszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Udział w wycieczce jest, jak zawsze, bezpłatny.

Do zobaczenia w niedzielę!

Grupę poprowadzi prezes klubu.

Wieczorem, po powrocie z wycieczki, relacja z jej przebiegu trafia nie tylko na klubową stronę internetową (www.pttkm2.obywatel.pl), ale też w postaci listu elektronicznego jest wysyłana do wszystkich skomputeryzowanych członków klubu "M-2". W ten sposób zwiększyła się nieco liczebność uczestników na wycieczkach rowerowych, mocniej zacisnęły się więzy łączące cyklistów z macierzystym ogniwem PTTK, poprawie uległa promocja działalności turystycznej. Nim ten artykuł trafi na biurka naszych Czytelników, myszkowscy rowerzyści będą powiadamiani o wycieczkach poprzez SMS-y (prawie 80 % członków klubu dysponuje telefonami komórkowymi); aktualnie trwa uruchamianie stosownego programu.

Tekst i zdjęcie Marian Kotarski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT