PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

XXIII akcja "Czysta Jura" i XI kampania "Sprzątanie świata"

Idea sprzątania nie tylko własnego otoczenia, ale w ogóle całego świata, zatacza coraz szersze kręgi. Dwadzieścia trzy lata temu - z inicjatywy Oddziału Miejskiego PTTK w Częstochowie - rozpoczęto akcję "Czysta Jura", która z powodzeniem trwa po dziś dzień.


W połowie września za sprawą komandor imprezy Stefanii Politańskiej - zdobywającej ustawicznie na ten cel fundusze, pozyskującej sojuszników wśród samorządów lokalnych, zjednującej fundatorów nagród - na jurajskie szlaki wyruszają dziesiątki turystów. Wyposażeni w ochronne rękawiczki i worki zbierają walające się wzdłuż niektórych szlaków śmieci, znoszą je w ustalone miejsca, po czym dzięki gminie odstawiane są na wyznaczone składowiska. Uczestnicy działań honorowani są okolicznościowymi pamiątkami; w pierwszych latach organizowania akcji "Czysta Jura" były to metalowe garnuszki z wypalanym na emalii logo imprezy, obecnie uczestnicy otrzymują rajdowe odznaki.

Jedenaście lat temu, za sprawą innej Polki, Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, rozpoczęto kampanię "Sprzątanie świata", również ukierunkowaną na ekologiczne porządkowanie naszego otoczenia. Dobrze się złożyło, że obydwie akcje organizowane są w tym samym czasie, a udział w jednej z nich nie wyklucza możliwości uczestniczenia w drugiej. Istotna jest idea: nie śmiecić, a jeśli już jest brudno - sprzątaj!

Osiedlowy Klub Turystyczny PTTK "M-2" w Myszkowie od lat włącza się w sprzątanie Jury i świata; w dniu 18 września 2004 r. myszkowianie porządkowali otoczenie średniowiecznej strażnicy jurajskiej w Przewodziszowicach i część trasy rowerowego szlaku turystycznego Cz-7001s prowadzącego właśnie obok ruin. Zgromadzone niepożądane ślady bytności człowieka zapakowane w specjalne worki zawieziono rowerami do Żarek i wrzucono do kontenera. Imprezę uatrakcyjniono ekologicznym konkursem rzutów beretem na odległość (wygrał Jarosław Sumorowski) i pieczeniem kiełbasek w ognisku. W działania włączyło się, jak zwykle, myszkowskie Starostwo Powiatowe, które zakupione na potrzeby XI kampanii 6 400 worków i tyleż rękawic rozdzieliło pomiędzy szkoły, urzędy gminne, instytucje powiatowe i ogniwa turystyczne. Efektem tych działań jest czyściejsza Jura Częstochowska.

Tekst i zdjęcie Marian Kotarski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT