PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Przyjemne z pożytecznym na majówce

Kolejny raz Oddział PTTK "Rawicz" zaprosił 1 maja mieszkańców miasta i okolic na imprezę turystyczno-rekreacyjną. Był to "11. Rower - Piknik", na który tym razem wybrało się około 190. rowerzystów - dzieci, młodzież, dorośli, a nawet całe rodziny. Barwny peleton tradycyjnie już wystartował z rawickiego rynku, udając się na 17-kilometrową trasę do miejsca pikniku w Miejskiej Górce.


Po drodze zatrzymano się we wsi Konarzewo, będącej jedną z wielu miejscowości Wielkopolski, w której bawił w latach 1831-1832 Adam Mickiewicz, przyjechawszy w poznańskie z intencją - jak twierdził - bycia bliżej rodaków przelewających krew w powstaniu listopadowym za bliską granicą rosyjską.

Następnie trasa wiodła przez Zakrzewo, gdzie zwiedzano najstarszy drewniany kościół na ziemi rawickiej. Potem przez Annopol do Miejskiej Górki nad tzw. balaton - miejsce pikniku. Na łonie natury, przy przepięknej majowej pogodzie uczestnicy imprezy spożyli posiłek i wzięli udział w przygotowanych przez organizatorów konkursach. Były to: rowerowy tor przeszkód, celne oko i bieg w workach. Dla najlepszych przygotowano nagrody rzeczowe.

Wśród wszystkich uczestników majówki rozlosowano 45 upominków na numery startowe, a pamiątką dla każdego był okolicznościowy znaczek rajdowy. Po trzech godzinach zabawy oraz wypoczynku ponownie sformowano peleton i wyruszono w drogę powrotną do Rawicza, tym razem korzystając ze znakowanego Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego.

To była przyjemna część imprezy

Za pożyteczny aspekt działania organizatorów należy uznać akcję sadzenia lasu w trakcie rajdu. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rawiczu wspólnie z Nadleśnictwem Piaski przygotował dla uczestników tego rajdu 100 sadzonek dębu, które zostały posadzone na terenie Leśnictwa Kawcze, przy drodze często korzystanej przez rowerzystów. Była to realizacja porozumienia zawartego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w sprawie uczestnictwa turystów w odnawianiu polskich lasów.

Wacław Szymczak
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT