PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Zakończył się IX Ogólnopolski Rajd Kolarski po Ziemi Lubuskiej

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja bieżącego roku odbył się IX Ogólnopolski Rajd Kolarski po Ziemi Lubuskiej, w którym uczestniczyło 64 turystów kolarzy z klubów turystyki kolarskiej: "Jantarowe Szlaki" ze Szczecina, "Bieliki" ze Świnoujścia, "Szarotka" z Łodzi, "Tramp" z Sulęcina, "Turkot" z Nowej Soli, "Rewor" z Wrocławia, "Przygoda" z Torunia, "Lubuszanie 73" z Zielonej Góry, "Luz" z Gubina, Stowarzyszenia "Libica" z Lubska, miłośnicy turystyki kolarskiej z Poznania, z Kędzierzyna Koźla, z Leżajska, z Gorzowa Wielkopolskiego, członkowie i miłośnicy Wojskowego Koła PTTK "Turysta" z Krosna Odrzańskiego, którzy przejechali dwie trasy o łącznej długości 117 km. Komandorem rajdu był przodownik turystyki kolarskiej Janusz Mejza.


Po zakwaterowaniu się w gościnnym Wojskowym Ośrodku Wczasowym w Łochowicach w dniu 30 kwietnia odbyła się odprawa wszystkich uczestników, podczas której poinformowano o szczegółach organizacyjnych w poszczególnych dniach rajdu. Następnie odbył się konkurs historyczno-krajoznawczy o naszym mieście. Konkurs wygrał Ryszard Marciniak, przed Antonim Fudali i Jakubem Kulczykiem. Zwycięzca tego konkursu otrzymał obraz specjalnie namalowany na ten konkursu przez Konrada Lessera.

W dniu 1 maja trasa wiodła z Łochowic przez Bytnicę, gdzie przewodnik Józef Cieślak zapoznał z historią miejscowości i oprowadził po zabytkowym kościele, dalej do Dobrosułowia, w którym po bardzo serdecznym powitaniu turystów przez Lokalną Grupę Działania oraz mieszkańców, turyści zjedli obiad, wypili kawę, herbatę oraz spróbowali domowych wypieków gospodyń z Dobrosułowia.

Po wpisaniu się do pamiątkowej kroniki rozegrano mecz piłki możnej, który wygrała reprezentacja Sołectwa 6:0 oraz mecz piłki siatkowej, zakończony zwycięstwem również Sołectwa 2:1. Przy występie zespołu muzycznego, który poderwał turystów do tańca, czas upłynął bardzo szybko i przyjemnie, podziękowaniom za gościnę nie było końca.

Dalej trasa wiodła przez Budachów do Skórzyna - tu zapoznano turystów z historią rodu kanclerza Rzeszy Niemieckiej hrabiego Leo von Caprivi pochowanego na miejscowym cmentarzu z XIX w., a później pojechano do Czetowic - gdzie Kazimierz Rachwalik, właściciel młyna, umożliwił nam obejrzenie prawie już stuletniego czynnego młyna i zapoznał z jego historią, a każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę torebkę mąki żytniej. Przy młynie rozegrano konkurencje sportowo-zręcznościowe:

  • rzut lotką - 1. miejsce zajął Kazimierz Mańkowski z "Jantarowych Szlaków" ze Szczecina, 2. miejsce Beniamin Wojciechowski z "Trampu" z Sulęcina, a 3. miejsce Krzysztof Szapiński, sympatyk turystyki z Krosna Odrzańskiego;
  • skakanka - 1. miejsce zajął Krzysztof Szapiński, sympatyk turystyki z Krosna Odrzańskiego, 2. miejsce Władysław Bobowski z "Trampu" z Sulęcina i 3. miejsce Żaneta Matusz ze Stowarzyszenia "Lubica";
  • rzut piłeczką do kosza - 1. miejsce zajął Władysław Miodowski z "Turysty" z Krosna Odrzańskiego, 2. miejsce Roman Richter z "Trampu" z Sulęcina, 3. miejsce Klaudia Pełka z "Turkotu" Nowa Sól.

W godzinach popołudniowych turyści powrócili do miejsca zakwaterowania.

Po odpoczynku obyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji, którzy mieli prelekcję na temat "Bezpieczna droga", a następnie rozwiązywano test z przepisów ruchu drogowego.

Dnia 2 maja trasa prowadziła z Łochowic przez Morsko (odbyło się tu spotkanie z Janem Herdą i ze Zdzisławem Paduszyńskim), Kamień, Gostchorze (zapoznano uczestników z historią tego miejsca, a potem wszyscy poszli na klif odrzański), Chyże, Krosno Odrzańskie, Dąbie (turyści zwiedzili wytwórnię figur ogrodowych, właściciele poczęstowali uczestników kawą i każdy otrzymał na pamiątkę figurkę gipsową), Kosierz, Bobrowice, Chromów. Tutaj był przystanek na posiłek turystyczny, a ponadto rozegrano tu konkurencje sportowe:

  • slalom z obręczą koła rowerowego - 1. miejsce zajął Jerzy Nabijacz z klubu "Lubuszanie 73" z Zielonej Góry, 2. miejsce Roman Cieślak z "Jantarowych Szlaków" ze Szczecina, a 3. miejsce Władysław Miodowski z "Turysty" z Krosna Odrzańskiego;
  • żółwia jazda - 1. miejsce zajął Wiesław Wołoch sympatyk turystyki z Leżajska, 2. miejsce Jerzy Nabijacz z klubu "Lubuszanie 73" z Zielonej Góry, 3. miejsce Łukasz Szybowski z "Jantarowych Szlaków" ze Szczecina, 4. miejsce Krzysztof Szapiński sympatyk turystyki z Krosna Odrzańskiego i 5. miejsce Wiesław Antoniak z "Reworu" z Wrocławia.

Później pojechano do Dąbek (tu zwiedzono fermę strusi afrykańskich), następnie do Nowego Zagórza (tutaj przy twórczej pracy zobaczyliśmy regionalną rzeźbiarkę Marzenę Grzegorzewską), Połupina, Krosna Odrzańskiego i do Łochowic.

Wieczorem przy muzyce wspólnie bawiono się, a w przerwach organizatorzy przeprowadzili konkursy:

  • jaka to melodia;
  • na najdłuższą strużynę od jabłka;
  • najefektowniejszy strój wieczorowy z papieru toaletowego;
  • rajdowego "Piwożłopa".

W trakcie rajdu Komitet Organizacyjny ogłosił konkurs na hasło turystyczne promujące miasto Krosno Odrzańskie. Na konkurs wpłynęło 25 haseł, a laureatką została Alicja Kmieciak z Kędzierzyna Koźla, która z rąk fundatora - Zdzisława Paduszyńskiego - otrzymała rzeźbę autorstwa Jana Herdy. Zwycięskie hasło brzmi:

Znajdziesz w Krośnie,
Grzyby, ryby, nawet strusie,
Choć w Lubuskiem mało ludzi,
To turystom się nie nudzi.

Najliczniejszą grupą na rajdzie była reprezentacja Stowarzyszenia "Lubica" z Lubska, która otrzymała okolicznościowy dyplom i puchar. Najmłodszym uczestnikiem rajdu był Łukasz Szybowski z "Jantarowych Szlaków" ze Szczecina.

Wiernymi sympatykami naszego rajdu są Alina i Wiesław Królowie ze Świnoujścia, którym podziękowano za wytrwałość i zaproszono do udziału w następnych rajdach.

Ponieważ Ziemia Lubuska była proklamowana Krajobrazem Roku 2003-2004 nasz oddział wraz z NaturFreunde z Brandenburgii organizuje liczne spotkania, seminaria, rajdy ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej i pieszej tzw. turystyki łagodnej, stawiając sobie za zadanie zapoznanie turystów z zabytkami, przyrodą i kulturą regionu poprzez tworzenie nowych szlaków kulturowo-przyrodniczych. Krajobraz Roku zapoczątkowany w roku 2003 - mino iż oficjalnie się zakończył - to promocja Ziemi Lubuskiej trwa w dalszym ciągu.

Odwiedzenie Naszego Regionu jest gwarancją mile spędzonego czasu, odpoczynku i rozrywki. Organizator rajdu zakładał, że każdy uczestnik przeżyje niezapomniane chwile, a udział w rajdzie nie będzie czasem straconym.

Rajd został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, Gminy Krosno Odrzańskie i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wsparcie logistyczne i techniczne organizatorzy otrzymali od dowódców jednostek wojskowych, komendanta Policji Powiatowej z Krosna Odrzańskiego i sponsorów. Niezbędną pomoc uzyskali od kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji i kierownika Klubu Garnizonowego.

Zamknięcia rajdu dokonał Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Krośnieńskiego - Radosław Syty.

Organizator rajdu - Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim - podziękował wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie i zaprosił na Jubileuszowy X Rajd Kolarski po Ziemi Lubuskiej, który odbędzie się już za rok.

Danuta Cierpisz
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT