PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Kościańska Jesień nad Obrą

W dniu 23 października 2004 r. odbył się kolejny rajd turystyczny pod nazwą "39. Kościańska Jesień nad Obrą" z metą w Starej Przysiece. Organizatorem był Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kościanie przy udziale Starostwa Powiatowego w Kościanie i Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Gminy w Kościanie i Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Uczestnicy rajdu pokonywali trasy pieszo lub rowerem. Turyści piesi mieli do przebycia trasę z Bojanowa Starego szlakiem żółtym i dalej czarnym do Szkoły Podstawowej w Przysiece Starej. Dla turystów kolarzy natomiast trasa była dowolna, zgodnie z regulaminem Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Na metę przybyło 205 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli także okazję nabyć przewodniki turystyczne, znaczki rajdowe i inne materiały statutowo-organizacyjne.

Dla młodzieży szkolnej przygotowane były konkursy rekreacyjno-sprawnościowe i konkurs krajoznawczy. W konkursie krajoznawczym z wiedzy o ziemi kościańskiej zwycięzcami byli: Maciej Michalski, Błażej Gawełek, Marcin Olejniczak i Piotr Skrzypczak, reprezentujący Zespół Szkół nr 4 w Kościanie. Uczestnicy, którzy w konkursach zdobyli pierwsze trzy miejsca otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podsumowując przebieg rajdu, prezes Oddziału PTTK w Kościanie - Tadeusz Krzyżanowki - wręczył Kazimierzowi Jankowiakowi z Włoszakowic odznakę i tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

Na 39. Kościańską Jesień nad Obrą najliczniej przybyły drużyny z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. W godzinach popołudniowych uczestnicy rajdu udali się w drogę powrotną do miejsc swojego zamieszkania.

Włodzimierz Kozłowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT