PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Działalność Klubu Osiedlowego PTTK "M-2" w roku 2004


W roku 2004 w Klubie Osiedlowym PTTK "M-2" działającym od 26 lat przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się łącznie 34 wyjazdy wycieczkowe, w których uczestniczyło na zasadach wielokrotności 335 turystów (warto jednak wspomnieć, że w ogóle klub zorganizował już 699 wypraw dla 9 597 uczestników). Były to głównie jednodniowe wycieczki rowerowe po okolicach Myszkowa (np.: do zamków w Bobolicach, w Ogrodzieńcu, w Mirowie, w Suliszowicach, w Łutowcu, na Pustynię Siedlecką, do źródeł Warty w Kromołowie), ale były też wielodniowe wyprawy, jak na przykład: tygodniowy udział 12 członków klubu w LIII Centralnym Międzynarodowym Zlocie Turystów Kolarzy w Krajence, tygodniowy udział 2 cyklistów w XLIV Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Strzeszynku k. Poznania, 3-dniowa wędrówka Szlakiem Orlich Gniazd, trzy dwudniowe biwaki jurajskie oraz dwukrotnie jesienne prażonki - na peryferiach Osińskiej Góry (wrzesień) i w Górze Włodowskiej (listopad).

Ważnym wydarzeniem w życiu klubu był udział w kręceniu przez ekipę TV Katowice półgodzinnego filmu dla telewizyjnego "Klubu globtrotera". Rowerzyści wystąpili w koszulkach klubowych, mówili o szlakach rowerowych po Jurze Częstochowskiej i o atrakcjach ziemi myszkowskiej. Film był emitowany w III programie TVP. Klub miał też skromny udział w przygotowaniu folderu "Atrakcje turystyczno-przyrodnicze ziemi myszkowskiej", który w nakładzie 2 000 egzemplarzy ukazał się wiosną 2004 r. sumptem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

W okresie wakacji członkowie klubu zdobyli 73 odznaki turystyczne i krajoznawcze, odnowili 53 km szlaku rowerowego koloru czarnego, obmyślili utworzenie nowego 25-kilometrowego szlaku koloru niebieskiego z Huty Szklanej do Poręby i podjęli prace koncepcyjne nad wytyczeniem czerwonego szlaku z Poraja do Myszkowa. Działalność klubu dokumentowana jest w kronice fotograficzno-opisowej, w wydawanym techniką kserokopii miesięczniku "W naszym klubie" oraz na stronach internetowych pod adresem: http://www.pttkm2.obywatel.pl.

Zdjęcia z wycieczek i spotkań klubowych prezentowane są w gablotach znajdujących się w świetlicy Klubu Osiedlowego PTTK "M-2" oraz przy wejściu do krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także na tablicy w hallu biurowca Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Klub od zarania przeprowadza doroczny konkurs o miano najaktywniejszego turysty, punktując uczestnictwo w wycieczkach i w biwakach, zdobywanie odznak krajoznawczych, podnoszenie kwalifikacji turystycznych, włączanie się w organizację imprez. W tegorocznym, XXVII już konkursie o tytuł "Turysty roku 2004" triumfował (podobnie jak w roku ubiegłym) Michał Jagieło, tuż za nim uplasowali się: Marcin Kotowicz, Sławomir Struski i Łukasz Kortas. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a trójka najlepszych - puchary ufundowane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie inż. Jana Bzowego.

Zgodnie z tradycją na listopadowe spotkanie przy kawie i oranżadzie zaproszono nie tylko rowerzystów, ale też mecenasów turystyki w osobach prezesów bądź właścicieli instytucji wspierających finansowo Klub Osiedlowy PTTK "M-2" w Myszkowie. Najlepsi turyści wręczyli dobroczyńcom pamiątkowe dyplomy, ci zaś obdarowali rowerzystów nagrodami za uzyskane lokaty w konkursie. Zdjęcia ze spotkania ozdobiły karty kroniki.

Tekst i zdjęcia Marian Kotarski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT