PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Z działalności klubu "Bicykl-1977" w latach 2000-2004


Kadencja obecnego Zarządu Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK "Bicykl-1977" rozpoczęła się od dnia 7 stycznia 2000 r. Tego dnia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany Zarząd, w skład którego weszli: Beata Nowacka - prezes klubu, Jarosław Maj - wiceprezes, Grzegorz Bogdajewicz - skarbnik, Dariusz Nowacki - sekretarz. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Edward Kijak - przewodniczący oraz Józef Talaga. W grudniu roku 2000 do składu Zarządu dołączył Henryk Talaga, a do Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Pohl. W wyniku małej aktywności Grzegorza Bogdajewicza obowiązki skarbnika w roku 2002 przejął Dariusz Nowacki.

Działalność podstawowa

Imprezy terenowe

 • Niedzielne wycieczki - pomimo wniosku, jaki skierowano do nowego Zarządu na Walnym Zebraniu w styczniu 2000 r., dotyczącego wprowadzenia rowerowych wycieczek niedzielnych, nie udało się zmobilizować członków klubu do wspólnych niedzielnych wycieczek rowerowych. Członkowie klubu w niedziele wolne od rajdów i zlotów wyjeżdżali na indywidualne wycieczki w zależności od czasu, kondycji i indywidualnych zapatrywań.
 • Rajdy Turystyczne "Marzanna":
  • - w roku 2000 - z metą w Raszkowie - uczestniczyło ponad 400 turystów na trasach pieszych i rowerowych;
  • - w roku 2001 - z metą w stanicy harcerskiej "Zielona Polana" w Ostrowie Wielkopolskim (pogoda zimowa) - uczestniczyło ponad 160 turystów;
  • - w roku 2002 - z metą w Szkole Podstawowej w Wysocku Małym - uczestniczyło ponad 220 turystów;
  • - w roku 2003 - z metą w Gimnazjum w Odolanowie - uczestniczyło 255 turystów;
  • - w roku 2004 - z metą w Ociążu - uczestniczyło 400 turystów.
 • Wiosenny Rajd "Bocianim szlakiem":
  • - w roku 2000 z metą w Sadowiu przy Wigwamie - miejsce udostępnione przez Koło Łowieckie nr 8. Koło to było również współorganizatorem tego rajdu. Frekwencja dopisała, na metę dotarło prawie 500 turystów pieszo i na rowerach;
  • - w roku 2001 - z metą w Gimnazjum w Odolanowie - uczestniczyło ponad 200 turystów;
  • - w roku 2002 z metą w Przygodzicach w Gminnym Ośrodku Kultury. Rajd ten połączony był z otwarciem pierwszego w powiecie ostrowskim turystycznego szlaku rowerowego i uczestniczyło w nim ponad 240 turystów;
  • - w roku 2003 z metą w Zespole Szkół w Sieroszewicach z udziałem 530 turystów - był to jeden z największych rajdów organizowanych przez nasz klub;
  • - w roku 2004 - z metą w Stanicy Harcerskiej "Zielona Polana" w Ostrowie Wielkopolskim - na rajdzie było prawie 400 osób.
 • Turystyczny Rajd Kolarski "Wiosna z Bicyklem":
  • - w roku 2000 jako teren wycieczek wybrano Szlak Piastowski; w rajdzie uczestniczyło 38 osób, m.in. z Warszawy, z Wrocławia, z Poznania, z Opola, z Brzegu i, oczywiście, z Ostrowa Wielkopolskiego oraz z okolic;
  • - w roku 2001 trasy rajdu wiodły po południowo-zachodniej Wielkopolsce oraz Parku Krajobrazowym Dezyderego Chłapowskiego; w rajdzie uczestniczyło 23 turystów, m.in. z Wrocławia, z Opola, z Brzegu, z Kędzierzyna-Koźla, z Torunia oraz z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic;
  • - w roku 2002 - X jubileuszowy rajd zorganizowano w Wielkopolskim Parku Narodowym i w jego okolicach; uczestniczyło w nim 23 turystów z Wrocławia, z Opola, z Bydgoszczy, z Sopotu, z Torunia oraz z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic;
  • - w roku 2003 penetrowano szlaki nad Wartą, trasy prowadziły przez teren Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz okolic Pyzdr, Konina i Słupcy; bazą była Chatka Ornitologa w Białobrzegach; w rajdzie uczestniczyło 30 turystów;
  • - w roku 2004 bazą był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie; w rajdzie uczestniczyło 60 turystów, w tym z Ostrowa Wielkopolskiego - 12, z Wrocławia - 2, z Inowrocławia - 8, z Opola - 1, z Poznania - 3, z Ostrzeszowa - 30.
 • Święto Roweru:
  • - w roku 2000 po raz ostatni organizowane wspólnie z rajdem "Szlakiem Architektury Drewnianej" z metą w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim;
  • - w roku 2001 zorganizowane jako samodzielna impreza na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 z licznymi konkursami i zabawami związanymi, oczywiście, z tematyką rowerową;
  • - w roku 2002 impreza odbyła się w czerwcu ponownie na terenie Szkoły Podstawowej 7;
  • - w roku 2003 Święto Roweru przeniesiono na wrzesień w celu połączenia z Europejskim Dniem bez Samochodu; impreza rozpoczęła się na rynku w Ostrowie, a blok imprez i zakończenie odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 6;
  • - w roku 2004 Święto Roweru zostało wpisane w kalendarz obchodów 600-lecia miasta Ostrowa Wielkopolskiego; po paradzie rowerzystów ulicami miasta i po wycieczkach krajoznawczych imprezy odbywały się w parku miejskim,a uczestniczyło w nich prawie 300 rowerzystów.
 • Trójbój Turystyczny - organizowany jest wspólnie z Klubem Kajakowym "Pelikany". To impreza wymagająca dużego nakładu pracy, zabezpieczenia i transportu. W trakcie jednego dnia turyści muszą pokonać trasę pieszo, kajakiem i rowerem. Impreza trochę uzależniona od warunków atmosferycznych i stanu wody w Prośnie. Zorganizowana była trzykrotnie.
 • Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska" - odbywa się we wrześniu. Opracowaniem tras zarówno kolarskich, jak i pieszych zajmowali się członkowie naszego klubu, w całości zaś obsługą tras kolarskich.
 • Rajd im. Stasia Cichosza - organizowany w ostatnią niedzielę października dla upamiętnienia zmarłych naszych kolegów i traktowany jako plenerowe zakończenie sezonu kolarskiego.

Przodownicy klubu prowadzili turystów na kolarskich trasach rajdów organizowanych przez inne koła i kluby PTTK, np.: "Wiosenne Igry Turystyczne", "Szlakiem Garnizonów 25. Dywizji Piechoty", Zlot Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego, Grzybobranie i in.

W roku 2002 zorganizowano letnią wędrówkę po Podlasiu i Suwalszczyźnie.

Członkowie klubu brali udział w imprezach organizowanych przez inne koła, kluby i organizacje, m.in. w: zlotach przodowników turystyki kolarskiej, międzynarodowych zlotach AIT, centralnych zlotach turystów tolarzy, wielkopolskich zlotach turystów kolarzy, rajdach Mickiewiczowskich w Śmiełowie, rajdach "Szlakiem wikliny i chmielu", rajdach winobraniowych, rajdach "Szlakiem Polichromii Brzeskich", rajdach rodzinnych "Pieczenie Ziemniaka", rajdach "Smażonego Karpia" i w wielu innych.

Działalność publicystyczna i inna

1. Coroczne wydawanie kalendarza imprez kolarskich.

2. Zapowiedzi i relacje z rajdów w prasie, m.in. w: "Gazecie Ostrowskiej", "Kurierze Ostrowskim", "Głosie Wielkopolskim", "Regionalnej Gazecie Turystów Kolarzy", "Gościńcu PTTK" i w innych.

3. W roku jubileuszu klubu wystawa odznak i plakietek turystycznych w Bibliotece Powiatowej.

Zdobyte odznaki turystyczne

 • KOT w stopniach:
  • - brązowym - 15 szt.;
  • - małym srebrnym - 12 szt.;
  • - małym złotym - 7 szt.;
  • - dużym srebrnym - 2 szt.;
  • - dużym złotym - 1 szt.
 • Szlakiem zamków w Polsce:
  • - brązowa - 2 szt.;
  • - srebrna - 1szt.

Poza tymi odznakami nasi członkowie zdobyli liczne turystyczne i krajoznawcze odznaki regionalne.

Szlaki rowerowe

Nasza kadra przystąpiła do tworzenia sieci szlaków rowerowych w powiecie ostrowskim, współpracując ściśle w tym zakresie z powiatami ościennymi. Brano również czynny udział w tworzeniu i w znakowaniu południowej części Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej, której 120-kilometrowy odcinek nasi znakarze wytyczyli przez powiaty ostrowski, ostrzeszowski i kępiński.

Do tej pory w powiecie ostrowskim wyznakowano następujące szlaki:

 • - szlak niebieski - 54 km;
 • - szlak zielony (TTR) - 40 km;
 • - szlak czarny - 11 km;
 • - szlak czerwony - 99 km.

Niektóre z tych szlaków, zwłaszcza szlak niebieski, wymagają już odnowienia.

Działalność wewnątrzklubowa

1. Na walnym zjeździe oddziału PTTK dwóch naszych członków zostało wybranych do Zarządu Oddziału - Jarosław Maj i Darek Nowacki. Mamy także swojego przedstawiciela w Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej, a jest nim Darek Nowacki.

2. Co roku niektórzy członkowie klubu uczestniczą w balu turystów organizowanym przez zaprzyjaźniony Klub Kajakowy "Pelikany". Jest to tzw. bal przebierańców.

3. W 2000 r. legitymacje przodowników turystyki kolarskiej otrzymali: Jarosław Maj, Zbigniew Pohl, Jerzy Szyszka, a w 2003 r. - Barbara Frąckowiak.

4. Uprawnienia Znakarza Turystycznych Szlaków Rowerowych zdobyli Dariusz Nowacki i Jacek Frąckowiak.

5. Członkowie klubu wzbogacili się o profesjonalne stroje kolarskie z barwami klubowymi. Koszty zakupu w większości pokryli sami nabywcy, w różnym stopniu w zależności od opłaconych składek, prawie 30% kosztów pochodziło ze środków sponsora.

6. 29 listopada 2002 r. zorganizowano uroczyste obchody 25-lecia powstania Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977". Z tej okazji niektórzy członkowie zostali wyróżnieni:

 • Dyplomy Zarządu Oddziału PTTK wręczono Barbarze i Jackowi Frąckowiakom, Janowi Jastrowiczowi oraz Jerzemu Szyszce;
 • Dyplomy Zarządu Głównego PTTK otrzymali: Klub KTK "Bicykl-1977", Beata Nowacka, Jarosław Maj, Zbigniew Pohl, Henryk Talaga, Waldemar Trzcieliński;
 • Srebrną Honorową Odznaką PTTK odznaczeni zostali: Edward Kijak, Dariusz Nowacki, Józef Talaga;
 • Odznakę "25 lat PTTK" otrzymali: Bogdan Barański, Zbigniew Pohl, bracia Henryk i Józef Talaga.

7. W grudniu 2002 r. do klubu przystąpiła Osiedlowa Sekcja Turystyki Rowerowej "OSTRow". Członkowie sekcji zorganizowali sobotnie wycieczki jednodniowe oraz wielodniowe wyjazdy krajowe, a także dwie rowerowe wyprawy zagraniczne. Szefem sekcji jest Tadeusz Raczak.

8. Wydrukowano nowe legitymacje klubowe.

9. Na początku roku 2004 zakupiono proporzec z logo klubu i PTTK.

10. Wielu członków klubu organizowało sobie indywidualne wyprawy rowerowe.

11. Członkowie klubu uczestniczyli również w autokarowych wycieczkach organizowanych przez Zarząd Oddziału PTTK

Statystyka

Zarząd klubu nie prowadzi szczegółowej statystyki dotyczących uczestnictwa w rajdach i w wyprawach rowerowych, jak również przejechanych kilometrów. Posiada za to statystykę odnośnie imprez organizowanych przez klub.

W mijającej kadencji zorganizowano: 31 rajdów, w tym 13 rajdów wielodyscyplinowych i 18 rajdów typowo kolarskich. Ogółem w rajdach tych uczestniczyło 3 773 turystów, w tym 2 929 młodzieży, co stanowi 77,6 % uczestników. Turystów na rowerach uczestniczyło 2 482, co stanowi 65,8% ogółu uczestników.

Liczba członków klubu w roku 2000 wynosiła 16 osób, od roku 2001 waha się pomiędzy 21 a 26 członków.

Referat weryfikacyjny działający przy klubie zweryfikował w minionej kadencji następujące odznaki:

 • KOT w stopniach: brązowym - 66 szt., małym srebrnym - 26 szt., małym złotym - 12 szt., dużym srebrnym - 3 szt.;
 • "Szlakiem zamków w Polsce" w stopniu brązowym - 2 szt.
Zarząd Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977"
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT