PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

W młodzieżowym oddziale

W niedzielę 6 lutego 2005 r. w Szkole Podstawowej w Żeszczynce (powiat bialski, gmina Sosnówka) odbył się X Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radzyniu Podlaskim. Gośćmi zjazdu byli: Andrzej Wasilewski z Lublina - członek Zarządu Głównego PTTK, Piotr Sawicki - dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Bogdan Sozoniuk - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.


Prezes Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim - Bogdan Fijałek - sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji rozpoczął od wspomnienia osób, które w ostatnim czasie opuściły naszą turystyczną rodzinę, śp.śp.: Ksawerego Rosińskiego, Jerzego Komara, Barbary Żuber, a szczególnie tragicznie zmarłych Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów.

Dalsza część sprawozdania poświęcona była osiągnięciom radzyńskich PTTK-owców, wśród których do największych zaliczono sukces organizacyjny XI Mistrzostw Polski w Nocnych Marszach na Orientację w Czemiernikach w dniach 22-24 listopada 2002 r. Mistrzostwa te, w ocenie Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK, wypadły bardzo dobrze, o czym świadczy II miejsce w konkursie "Najlepsza impreza ogólnopolska roku 2002".

Dużą wagę przypisano również startom radzyniaków w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. W minionych czterech latach do finału ogólnopolskiego awansowały zespoły: Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach w roku 2001 - finał centralny odbył się w Gdańsku, I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim w roku 2002 - w Biłgoraju, Szkoły Podstawowej w Żeszczynce w roku 2003 - w Załęczu, w województwie łódzkim. Najlepsze miejsce zajęła drużyna z Wisznic - trzecie w Polsce - przygotowująca się do startu pod kierunkiem nieodżałowanej śp. Doroty Miąskiewicz.

Miłym akcentem zjazdu było wręczenie kilkorgu działaczom oddziału odznaczeń państwowych i wyróżnień organizacyjnych Zarządu Głównego PTTK. Brązowymi Krzyżami Zasługi zostały uhonorowane: Dorota Radkiewicz (nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wisznicach) oraz Anna Prokopiuk (nauczycielka w Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej). Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał Andrzej Prokopiuk (dyrektor Gimnazjum w Białej), natomiast srebrną - Sabina Sakowicz (nauczycielka w Szkole Podstawowej w Żeszczynce) i Anna Prokopiuk (nauczycielka w Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej). Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" w stopniu złotym uzyskali: Robert Mazurek (nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcacego w Radzyniu Podlaskim), ks. Tomasz Majczyna (katecheta w Szkole Podstawowej w Krzywdzie) i Dorota Radkiewicz (nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wisznicach), natomiast w stopniu srebrnym: Hanna Gołoś (nauczycielka w Gimnazjum w Woli Osowińskiej) oraz Dorota Staroń (nauczycielka Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim). Dyplom Honorowy PTTK otrzymał Tomasz Odrzygóźdź (nauczyciel w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Białej). Odznakę "25 lat w PTTK" uzyskali: Bogdan Fijałek (nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim), Tadeusz Pietras (dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim), Tomasz Odrzygóźdź (nauczyciel w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Białej), Marek Steć oraz Ryszard Mysłowski (obaj z Radzynia Podlaskiego). Medale "Za pomoc i współpracę" wręczono Urzędowi Miasta Radzyń Podlaski i Starostwu Powiatowemu w Radzyniu Podlaskim, a także Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji.

Goście zjazdu w swych wypowiedziach podkreślali uznanie dla radzyńskiego oddziału PTTK, który mimo braku lokalu i wyłącznie dzięki społecznej pracy działaczy zdołał osiągnąć znaczące sukcesy na arenie regionalnej i krajowej.

O akceptacji działań i form pracy wśród młodzieży świadczyć może fakt wybrania do nowego Zarządu Oddziału większości z dotychczasowych jego członków.

Na prezesa Zarządu Oddziału wybrano ponownie Bogdana Fijałka, na wiceprezesa - Tadeusza Sławeckiego, na sekretarza - Andrzeja Prokopiuka, na skarbnika - Mariannę Zielińską, członkami zaś zostali: Tadeusz Pietras, Robert Mazurek, Wiesław Krupski i Dorota Radkiewicz. Jednym z pierwszych zadań nowego Zarządu będzie przygotowanie obchodów 35-lecia istnienia Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim, przypadającego w 2007 r.

Tekst i zdjęcia Małgorzata Mazurek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT