PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Nie było nas był las...


Słowa starego przysłowia uzmysławiają nam, że potocznie sądzi się, iż las zawsze był i zawsze będzie. Jednak rozwój cywilizacji oraz ingerencja człowieka w naturalne środowisko ekologiczne sprawia, że to przysłowie w niedalekim czasie może być nieaktualne. W tym kontekście inicjatywa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i apel o podjęcie akcji "Sadzimy las" została przychylnie przyjęta przez członków oddziału PTTK w Brodnicy. W porozumieniu z Nadleśnictwem Brodnica ustalono, że drzewa do zalesienia będą sadzone w Leśnictwie Bachotek.

W dniu 16 kwietnia, w sobotę, na parkingu przy pałacu Anny Wazówny zebrało się 21. członków z Brodnicy reprezentujących wszystkie koła i kluby, a o godzinie 9.00 wynajętym autokarem pojechali do Bachotka. Na miejscu przygotowane były już sadzonki, sprzęt i około 1 ha terenu przeznaczonego pod zalesienie. Pogoda i humory dopisywały. Praca była łatwa i przyjemna. Po zakończeniu sadzenia drzew uczestnicy akcji spotkali się przy ognisku na plaży nad jeziorem Skrzynka. Wszyscy bez wyjątku byli zadowoleni z uczestnictwa w akcji. Jak powiedział jeden z uczestników: Przyjemnie jest mieć świadomość, że pozostawiamy po sobie maleńki ślad, który będzie widoczny po latach.

Nie będzie nas będzie las.

Ryszard Andrzejewski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT