PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Rośnie nowy las

Dnia 14 kwietnia bieżącego roku 19. członków prudnickiego oddziału PTTK brało udział w sadzeniu drzew w prudnickim lesie niedaleko Góry Kaplicznej na Starym Klasztorku. Stało się tak dzięki porozumieniu Zarządu Głównego PTTK w Warszawie a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Celem tego porozumienia było zalesienie niewielkiego skrawka lasu na swoim terenie i przyczynienie się do wzbogacenia edukacji leśnej, szczególnie dzieci i młodzieży o nowe atrakcyjne elementy.


Niestety, z tego co wiemy, tylko nasz oddział PTTK, jako jedyny w województwie, podjął się tego zadania. Posadziliśmy drzewka na 7 arach. Po wykonanej pracy zastała nas bardzo miła niespodzianka. Nadleśnictwo Prudnik zorganizowało dla nas ognisko. Były pyszne kiełbaski, bułeczki i napoje. Czas przy pracy i ognisku spędziliśmy bardzo mile, śpiewając turystyczne piosenki. Teraz z uwagą będziemy obserwować jak rośnie nowy las.

Andrzej Józefowicz
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT