PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Rowerowy szlak dojazdowy Ostrów Wielkopolski - Przybysławice

Szlak jest koloru czarnego i rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego oraz Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oznakowany jest białymi kwadratami, na których widnieje wizerunek roweru i czarny prostokąt lub strzałki określające kierunek jazdy. Szlak ma przede wszystkim charakter dojazdowy do szlaku czerwonego dookoła powiatu ostrowskiego i mogą nim wędrować turyści o różnej skali zaawansowania. Trasa o długości 11 km prowadzi głównie drogami utwardzonymi o małym natężeniu ruchu. Jest to trasa płaska. Pomysł, opracowanie i wykonanie szlaku to dzieło dwóch osób - Dariusza Nowackiego i Jarosława Maja. Szlak został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatu Ostrowskiego.


Dnia 9 października 2004 r. odbył się rajd rowerowy z Ostrowa Wielkopolskiego do Raszkowa, gdzie nastąpiło otwarcie rowerowego szlaku dojazdowego koloru czarnego.

Rajd zorganizowany został przez Starostwo Powiatu Ostrowskiego i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. W Raszkowie uczestników rajdu powitał burmistrz gminy i miasta Raszków Andrzej Frąszczak. Opowiadał on o gminie i mieście, a także zachęcał do zdrowego stylu życia i uprawiania turystyki rowerowej.

Przygotowany był również konkurs na temat znajomości powiatu ostrowskiego, a w tym także miasta i gminy Raszków, z którego uczestnicy rajdu wspaniale się wywiązali. Nie obyło się też bez zwiedzania. Obejrzano, między innymi, Regionalną Izbę Muzealną oraz wystawę z okazji jubileuszu 550-lecia Parafii Rzymskokatolickiej w Raszkowie pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zorganizowaną przez raszkowski Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Opis szlaku

Rozpoczynamy w Ostrowie Wielkopolskim na skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego z ulicą Plażową (0,0 km), wjeżdżamy na teren rekreacyjny kompleksu Piaski - Szczygliczka. Po 20 m skręcamy z ulicy Plażowej w lewo-skos. Z prawej strony mijamy Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Piaski-Szczygliczka "Zielona Laguna" (0,3 km). Jedziemy drogą wzdłuż plaży nad zalewem. Po lewej stronie mijamy plac zabaw (0,95 km) i zaraz za nim skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez mostek. Po lewej stronie drogi siedziba stowarzyszenia "Arka Noego" (1,15 km) za nią zabudowania Miejskiego Zakładu Zieleni. Jedziemy na wprost, przecinamy tory kolejki wąskotorowej (1,3 km), wjeżdżamy w las (1,8 km), skręcamy w lewo na ukos ścieżką w lesie w kierunku nasypu kolejowego, dojeżdżamy do linii kolejowej (1,96 km) jedziemy w lewo wzdłuż nasypu, dojeżdżamy do rzeki Ołobok i skręcamy w prawo. Jedziemy pod wiaduktami kolejowymi wzdłuż rzeki Ołobok w kierunku ruchliwej drogi nr 11. Po prawej stronie mijamy staw, dawny basen kąpielowy. Dojeżdżamy do drogi nr 11 Poznań - Bytom (2,3 km), skręcamy w prawo w kierunku Poznania, zachowując szczególną ostrożność - UWAGA! droga bardzo ruchliwa! Z prawej strony mijamy nieczynną restaurację "Akwarium". Skręcamy w lewo w kierunku Lewkowca (2,5 km). Po lewej stronie hurtownia farb i lakierów "Malfarb". Jedziemy dalej prosto spokojną drogą asfaltową, za lasem po lewej stronie zabudowania zakładu "Malfarb" (3,1 km). Po lewej stronie mijamy małą hodowlę ptaków - również egzotycznych - można tu kupić pawie, bażanty i inne (3,4 km). Po przejechaniu 100 m opuszczamy asfalt i skręcamy w lewo w drogę gruntową (3,5 km). Droga gruntowa skręca w prawo (4,2 km), jedziemy przez łąki - dawne pola irygacyjne, z lewej strony widoczne budynki i urządzenia oczyszczalni ścieków. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową (5,4 km) w miejscowości Rąbczyn, z lewej strony mijamy słup energetyczny, na którym znajduje się bocianie gniazdo. Dalej jedziemy na wprost asfaltową drogą wśród zabudowań wsi Rąbczyn. Na łuku w prawo odchodzi droga brukowa w kierunku Szczurawic (7,8 km) - my jedziemy dalej asfaltem w lewo. W oddali po prawej stronie widoczne zabudowania Raszkowa ze smukłą wieżą kościelną (8,1 km). Droga główna skręca w prawo (8,9 km), a my szlakiem jedziemy na wprost wąskim asfaltem gorszej jakości. Po prawej stronie mijamy duże gniazdo bocianie. Wjeżdżamy do miejscowości Przybysławice (10,2 km). Z lewej strony cmentarz katolicki (10,3 km). Dojeżdżamy do skrzyżowania (10,5 km), przecinamy drogę Ostrów Wielkopolski - Raszków, z prawej strony mijamy dawny zajazd, przed nami kościół w Pogrzybowie, a my skręcamy w prawo w kierunku Walentynowa (10,7 km). Z lewej strony widoczny kościół w Pogrzybowie, dojeżdżamy do łuku drogi (11,0 km) - tutaj kończy się nasz szlak czarny. Doprowadził nas bezpiecznie do szlaku czerwonego, którym to szlakiem będziemy mogli objechać powiat ostrowski dookoła.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT