PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 1-2 (18-19)/2005
ISSN 1642-0853

Koszalińscy przewodnicy PTTK uczcili pamięć Jana Pawła II


W dniu 6 kwietnia 2005 r. koszalińscy przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, gremialnie, ze sztandarem Koszalińskiego Oddziału PTTK, uczestniczyli w żałobnej Mszy świętej w intencji Jana Pawła II, która została odprawiona w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie przez ks. kanonika Tadeusza Piaseckiego. Katedra była wypełniona po brzegi, a wielka rzesza koszalinian uczestniczyła we mszy transmitowanej na wielkim telebimie, ustawionym obok pomnika Papieża (postawionym w 1996 r. na pamiątkę pobytu Jana Pawła II w Koszalinie 1-2 czerwca 1991 r.) przy katedrze.

W dniu 13 kwietnia odbyło się uroczyste zebranie Klubu Przewodników Terenowych PTTK w Koszalinie. Grażyna Kościerzyńska-Siekan, prezes klubu, poprosiła o uczczenie pamięci Jana Pawła II chwilą ciszy. Następnie Bernard Konarski odczytał Odę na 80. urodziny Jana Pawła II Czesława Miłosza. Przypomniał też ogrom pracy i dokonań Jana Pawła II dla - Kościoła, świata, Europy i naszej Ojczyzny. Przytoczył też kilkanaście anegdot i szczególnych wydarzeń z życia Jana Pawła II z wydanej przed kilku laty Encyklopedii Jana Pawła II.

W dyskusji zabrało głos kilkoro przewodników, którzy przypomnieli swe wrażenia i wspomnienia, między innymi z pobytu Wielkiego Papieża w Koszalinie, gdzie 1-2 czerwca 1991 r. rozpoczynała się IV pielgrzymka do Ojczyzny. Przypomniano - poświęcenie przez Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego i Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej; uroczystą Mszę świętą (odprawił ją na placu przed kościołem pw. Ducha Św.), w czasie której w wygłoszonej homilli przypomniał nieprzemijające wartości Dekalogu: (...) dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata; odmawianie późnym wieczorem wraz z wielką rzeszą wiernych różańca w koszalińskiej katedrze (nabożeństwo było transmitowane na cały świat przez Radio Watykańskie) oraz spotkanie 2 czerwca 1991 r. z kilkudziesięcioma tysiącami żołnierzy Wojska Polskiego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina, gdzie powiedział: Po raz pierwszy dane mi jest - podczas odwiedzin w Ojczyźnie - przemawiać do żołnierzy na specjalnym spotkaniu. Budzi to we mnie szereg wspomnień, refleksji i uczuć, które sięgają głęboko w przeszłość - moją osobistą oraz w historię mojego narodu, historię Polski. (...)Niech to pierwsze spotkanie z wojskiem: papieża Polaka z Wojskiem Polskim, pozostanie znakiem "nowego porządku" w życiu społeczeństwa i narodu, którego jestem synem. A jako Polak wiem, co na przestrzeni całych dziejów, a także na przestrzeni mojego własnego życia zawdzięczam tym, którzy - w sposób heroiczny - "uważali siebie za sługi bezpieczeństwa i wolności Ojczyzny". Stąd też odleciał później Papież do Rzeszowa.

Zebranie zakończono wspólnym odśpiewaniem ulubionej pieśni Ojca Świętego Jana Pawła II pt. Barka.

Bernard Konarski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT