PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Trójkąt Trzech Cesarzy

W miejscu połączenia się Białej i Czarnej Przemszy znajduje się historyczne miejsce trzech zaborców naszych ziem, tj. Austrii, Prus i Rosji, zwane "Trójkąt Trzech Cesarzy". Miejsce to do zakończenia I wojny światowej było znane niemal całej Europie. To tu przyjeżdżały wycieczki, po rzece pływały barki i dwa małe parostatki, z których korzystali wycieczkowicze, tu mogli podziwiać wspaniałe widoki z wieży oraz robić zakupy w przygranicznych straganach.


W roku 1907 na Słupeckiej Górce wzniesiono wieżę widokową z granitu i nazwano ją "Wieża Bismarcka". Po I wojnie światowej przemianowano ją na "Wieżę Powstańców", nieco później zaś nadano imię Tadeusza Kościuszki, a płaskorzeźbę "żelaznego kanclerza" zastąpiła tablica z brązu z podobizną Tadeusza Kościuszki.

W roku 1937 wieża znikła z krajobrazu, a granitowe głazy wykorzystano jako materiał do budowy schodów w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Od tej pory Słupecka Górka stała się miejscem odludnym i zaniedbanym.

Dopiero od chwili, kiedy zaistniały realne możliwości wejścia Polski do Unii Europejskiej krajoznawcy z Mysłowic, z Sosnowca i z Jaworzna oraz profesor Alfred Sulik z Mysłowic wysunęli projekt promocji tego terenu. Po jego przemyślanym zagospodarowaniu widzą atrakcyjność tego miejsca dla mieszkańców tak pobliskich miejscowości, jak i całego województwa śląskiego. Prezesi oddziałów PTTK: z Mysłowic - Zbigniew Orłowski, z Sosnowca - Stanisław Czekalski, z Jaworzna - Jerzy Zięba, zainteresowali tym tematem prezydentów swoich miast, którzy zaakceptowali chęć porozumienia się w tej sprawie i zorganizowali już 2 maja 2004 r. spotkanie w "Trójkącie Trzech Cesarzy" oraz uroczyście odsłonili obelisk z tablicą i z napisem:

W miejscu, w którym niegdyś stykały się granice trzech zaborów dzisiaj świętujemy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i jesteśmy dumni, że wspólnie budujemy Europę bez granic.

Podpisali prezydenci: Grzegorz Osyra z Mysłowic, Kazimierz Górski z Sosnowca i Paweł Silbert z Jaworzna.

Następnego dnia działacze oddziałów PTTK z Sosnowca, z Mysłowic i z Jaworzna zorganizowali dla młodzieży z tych miast imprezę turystyczną z festynem pod nazwą "Europa bez granic", w której wzięło udział 350 osób. Do historycznego "Trójkąta Trzech Cesarzy" wiodły trzy trasy:

  • z Jaworzna z Łubowca przez Jęzor i brzegami Białej Przemszy,
  • z Sosnowca z dzielnicy Ludwik przez Wygodę,
  • z Mysłowic z Brzęczkowic, zwiedzając Muzeum Misyjne.

Na stadionie AKS "Niwka" odbyły się zaś konkursy wiedzy o regionie i sprawnościowe, z nagrodami i z okolicznościowymi plakietkami rajdowymi. Imprezie towarzyszyła piękna pogoda i występy zespołu "Karolinki" z Mysłowic. Była wspaniała atmosfera, zawiązały się nowe przyjaźnie, a odwieczny antagonizm między mieszkańcami Śląska i Zagłębia nie miał tu miejsca - jaka szkoda, że starsze pokolenie jeszcze go się nie wyzbyło.

Od tej pory tak zarządy trzech miast, jak i zarządy oddziałów PTTK w tych miastach rozważają swoje projekty zagospodarowania tego miejsca. Razem widzą potrzebę wybudowania wielofunkcyjnego budynku z zapleczem jako centrum spotkań młodzieży europejskiej - i nie tylko - jako miejsce wypoczynku i spacerów dla mieszkańców. Oby zamiary i projekty te zostały zrealizowane - będzie to pamiątka daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Nela Szlompek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT