PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Pierwszypark jurajski w Polsce

Do niedawna niewielu turystów zaglądało do Bałtowa, a życie płynęło tu leniwie jak rzeka Kamienna przepływająca przez miejscowość malowniczym przełomem. Atrakcją okazał się odciśnięty w okresie jury na szczycie "Czarciej stopki" ślad krwiożerczego allozaura - odkryty przed dwoma laty przez dra Gerarda Gierlińskiego. Mieszkańcy Bałtowa postanowili więc wykorzystać odkrycie i wybudowali kompleks rekreacyjno-turystyczny.


Jeszcze dwa lata temu nikomu nieznana miejscowość teraz przyciąga turystów i bije rekordy popularności. Wszystko zaczęło się od dinozaurów, których ślady odkryli uczeni przy wejściu do wąwozu położonego w sercu wsi, nieopodal 100-letniego młyna, który wzbudza zachwyt turystów i stanowi nie lada atrakcję, bo do tej pory miele się tutaj mąkę ekologiczną w taki sam sposób jak przed laty. Wewnątrz wiekowego budynku znajduje się muzeum sztuki młynarskiej.

W minionym roku odwiedziło Bałtów - niewielką miejscowość położoną zaledwie 12 km na północ od Ostrowca Świętokrzyskiego - aż 15 tysięcy turystów. To dużo jak na warunki województwa świętokrzyskiego, które odwiedza 2 miliony turystów rocznie. Do niedawna niewielu turystów zaglądało do Bałtowa, a życie płynęło tu leniwie jak rzeka Kamienna przepływająca przez miejscowość malowniczym przełomem.

Atrakcją Bałtowa okazał się odciśnięty w okresie jury na szczycie "Czarciej stopki" ślad krwiożerczego allozauroida - największego drapieżnika, jaki chodził po ziemiach polskich - odkryty przed dwoma laty przez dra Gerarda Gierlińskiego. Mieszkańcy Bałtowa postanowili wykorzystać odkrycie i wybudowali kompleks rekreacyjno-turystyczny.

Na początku sierpnia 2004 r. w Bałtowie odbyło się uroczyste otwarcie Bałtowskiego Parku Jurajskiego. Atrakcją parku są naturalnej wielkości figury dinozaurów, wśród których znajdują się, między innymi: allozaur, tyranozaur, oseski triceratopsa i diplodoka.

Projekt utworzenia parku jest wspólnym przedsięwzięciem instytucji i organizacji tworzących Partnerstwo "Krzemienny Krąg". Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania przyszłego kompleksu turystyczno-rekreacyjnego był miejscowy przedsiębiorca Piotr Lichota - prezes Stowarzyszenia "Delta".

W programie dwudniowej imprezy znalazły się koncerty kapeli góralskiej "Ochodzita" z Beskidu Śląskiego i zespołów "Orion", "Zelga Brothers", "Przywołanie", i "Dusza", występy taneczne Kieleckiego Teatru Tańca - "Taniec Jurajski", konkursy z nagrodami, projekcje filmów, zabawa taneczna i pokazy fajerwerków. Przy tej okazji odbył się też Bałtowski Zjazd Szwejków.

W Bałtowskim Parku Jurajskim można podziwiać ponad 30 modeli dinozaurów z okresu triasu, jury i kredy, począwszy od 16- -metrowego największego drapieżnika wszechczasów - tyranozaura, do kilkudziesięciocentymetrowych korytozaurów, które dopiero wykluły się z jaj. Odtworzona została też scena z życia sześciu zauropodów i dwóch teropodów na podstawie odkryć w Rezerwacie Gagatów Sałtykowskich, znajdującym się na wschód od Skarżyska-Kamiennej.

Figury prehistorycznych zwierząt wykonał z żywicy poliestrowej pan Krzysztof Kuchnio, który był też autorem podobnych prac odtwarzających świat sprzed milionów lat w parku jurajskim znajdującym się koło Hanoweru w Niemczech.

Specjalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna wiedzie przez wszystkie okresy geologiczne ziemi - od pojawienia się życia na Ziemi aż do wystąpienia człowieka, pokazując żyjące w tym czasie zwierzęta. W przyszłości w Bałtowie obok kolejnych modeli dinozaurów mają pojawić się autentyczne skamieniałości.

Park położony jest na obszarze zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu, w widłach starorzecza rzeki Kamiennej, co stanowi jego dodatkową atrakcję. Jest tu więc też 4-kilometrowy szlak rzeczny, który można pokonać tratwami lub kajakami. Spływ rozpoczyna się obok 100-letniego młyna sąsiadującego z parkiem jurajskim. Na Okrąglicy, obok przystani końcowej spływu, znajdują się parking, muszla koncertowa, boisko sportowe, a w sezonie turystycznym organizowane są pokazy filmów, zabawy i koncerty.

Wkrótce rusza też trasa turystyczna "Szlakiem żółwia i dinozaura". Ponadto w Bałtowie istnieją dwie niewielkich rozmiarów jaskinie, rezerwaty "Modrzewie" i "Ulów" oraz okoliczne Pętkowice i Potoczek - folwark, który w okresie międzywojennym należał do Janusza Gombrowicza, brata pisarza Witolda, często spędzającego tu wakacje. Trasy turystyczne w Bałtowie można też pokonać bryczką lub konno, bo okolica słynie z wielu stadnin konnych.

Wstęp do Bałtowskiego Parku Jurajskiego kosztuje 10 zł osobę dorosłą i 8 zł dzieci do lat 12 oraz emerytów i rencistów. Grupy zorganizowane mogą negocjować ceny.

W planach jest wybudowanie obok parku wyciągu narciarskiego oraz przygotowanie całorocznego programu dla turystów.

Stowarzyszenie "Delta" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim - główny zarządca parku - przygotowało stronę internetową http://www.parkjurajski.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące nie tylko parku, ale też życia dinozaurów oraz planów związanych z rozwojem tego produktu turystycznego, między innymi powstania muzeum dinozaurów.

Jerzy Kwaczyński
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT