PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Jura - Krajobrazem Roku w latach 2005-2006

Jeszcze nie skończył się Krajobraz Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004, a już działacze Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (NFI) i PTTK zaczęli myśleć o terenie następnej tej dużej europejskiej imprezy. Z inicjatywy autora ustanowiono nim Jurę - oczywiście nie ten region, który tak błędnie jest nazywany w naszym kraju, tj. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, lecz urocze góry na pograniczu Francji i Szwajcarii.


W latach 2005-2006 będą się tam więc odbywały różnorodne imprezy turystyczno-krajoznawcze, seminaria i konferencje. Przypomnijmy cele Krajobrazu Roku:

  • popularyzacja w skali europejskiej ciekawego przyrodniczo i kulturowo regionu podzielonego granicą państwową;
  • poszukiwanie i inicjowanie proekologicznych kierunków rozwoju (rozwoju równoważonego), w tym poprzez turystykę miękką i agroturystykę;
  • stwarzanie okazji do turystycznych spotkań członków organizacji należących do NFI.

Oficjalnym i uroczystym momentem rozpoczęcia imprezy jest tzw. Proklamacja, podczas której ogłasza się jej otwarcie. Stanowi też ona okazję do pierwszych turystycznych penetracji regionu przy pomocy miejscowych sekcji Przyjaciół Przyrody. Znamy już termin i miejsce Proklamacji. Odbędzie się ona nad malowniczym przełomem rzeki Doubs w pobliżu francuskiego miasteczka Viller-le-Lac i szwajcarskiego Le Locle, a więc na samej granicy środkowej Jury. Program jest następujący: 10 czerwca (piątek)

  • wędrówki po okolicy, 11 czerwca (sobota) - festyn, spotkania towarzyskie, 12 czerwca (niedziela) - Proklamacja w obu miejscowościach połączonych turystycznym przebyciem trasy (pieszo, rowerowo, kajakowo, statkiem wycieczkowym). Pomocą w przyjeździe i pobycie służą:
  • NF Schweiz, tel. +41 31 3066767, fax +41 31 3066768, e-mail: paul.bayard[at]naturfreunde.ch;
  • AN France, 44, rue de Arčnes, F - 39100 Dole, tel. +33 3 84825881, e-mail: ecarnot.christiane[at]libertysurf.fr.

Oczywiście, możliwy jest dłuższy pobyt, jeżeli jedzie się tak daleko. Jednak warto! Można wówczas przeznaczyć część urlopu (jeśli trzeba) na ten wyjazd, no i odłożyć trochę środków. Dobrze by było, gdyby jakiś klub turystyki górskiej (choć nie tylko) lub oddział podjął się organizacji zbiorowego wyjazdu. Chętnie zamieścimy informację.

Krzysztof R. Mazurski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT