PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Dyplomaci we Wrocławiu

Dolny Śląsk nawiązuje coraz szersze kontakty z regionami zagranicznymi. Do tej pory podpisano porozumienia z regionami: Saksonia (Niemcy), Dolna Saksonia (Niemcy), Alzacja (Francja), Västmanlands (Szwecja), Ringkjobing (Dania), Obwodem Kirowogradzkim (Ukraina), Obwodem Leningradzkim (Rosja), Obwodem Dniepropietrowskim (Ukraina), Krajem Libereckim (Czechy), Krajem Pardubickim (Czechy), Krajem Kralovohradeckim (Czechy), Krajem Ołomunieckim (Czechy), West Midlands (Wielka Brytania), Land Steiermark (Austria)) i ostanio z Emilia-Romagna (Włochy).


Wrocław - stolicę regionu dolnośląskiego - odwiedziło ostatnio kilku dyplomatów. 8 października 2004 r. gościem marszałka województwa dolnośląskiego, Pawła Wróblewskiego, był konsul generalny Ukrainy w Krakowie Oleksandr Medownikow1 . Było to pierwsze spotkanie konsula z marszałkiem dolnośląskim. Konsul Ukrainy przyjechał do Wrocławia na IV Festiwal Kultury Ukraińskiej - Ukraina Viva, którego organizatorem było Kolegium Europy Wschodniej. Współpraca z ww. regionami ukraińskimi należy do priorytetów współpracy zagranicznej województwa dolnośląskiego.

12 października 2004 r. zaś nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce - Victor Ashe2 - oraz konsul generalny USA w Krakowie - Kenneth Fairfax3 - złożyli pierwszą wizytę wojewodzie dolnośląskiemu - Stanisławowi Łopatowskiemu. Podczas spotkania zaprezentowano potencjał turystyczny, inwestycyjny oraz kulturalny Dolnego Śląska. Przedstawiono również założenia rządowego "Programu dla Odry 2006" i realizowane w jego ramach najważniejsze działania. Głównie rozmowy dotyczyły jednak istniejących i planowanych inwestycji zagranicznych w regionie.

Również 12 października wojewoda dolnośląski spotkał się z członkami oficjalnej delegacji Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego oraz z przedstawicielami japońskiego biznesu. Podczas spotkania wojewoda przedstawił kompleksową prezentację multimedialną Dolnego Śląska w języku japońskim, obrazującą potencjał gospodarczy, intelektualny i kulturalny regionu oraz możliwości inwestycyjne na Dolnym Śląsku.

Zacieśnia się także współpraca polsko-izraelska na szczeblu lokalnym. Dowodem tego była wizyta Ronena Katza - attaché ekonomicznego ambasady Izraela w Polsce - we Wrocławiu w dniu 16 listopada 2004 r. Towarzyszyła mu grupa biznesmenów. Na spotkaniu z wojewodą dolnośląskim omówiono możliwości współpracy z firmami izraelskimi przy projektach inwestycji infrastrukturalnych i hydrotechnicznych na Dolnym Śląsku. Attaché zainteresowany był też projektem centrum nowych technologii mającym powstać w Polanicy Zdroju.

Pełne stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad pomiędzy Polską i Izraelem wznowione zostały 26 lutego 1990 r. W tym samym roku została zawarta międzynarodowa umowa o komunikacji lotniczej, w kolejnym - o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego. W maju 1991 r. podczas wizyty prezydenta RP Lecha Wałęsy w Izraelu zostały podpisane między innymi takie umowy, jak: O popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, O wzajemnym utworzeniu instytutów kultury i informacji. W kolejnych latach podpisano: Porozumienie o wzajemnej pomocy w sprawach celnych pomiędzy władzami celnymi, Umowę o wolnym handlu między Rzeczypospolitą Polską a Państwem Izrael (21 lipca 1997 r.). Obroty handlowe między Polską i Izraelem w 2000 r. miały ujemny dla nas bilans. Przy obrotach 132,5 mln USD mieliśmy ujemne saldo w wysokości 74,9 mln USD.

Tekst i zdjęcia: Władysław Rudak

1 Oleksandr Medownikow urodził się w 1947 r. we Lwowie. Jest absolwentem filologii Uniwersytetu Państwowego we Lwowie. Z uczelnią związany jest także zawodowo. Najpierw był wykładowcą na filologii słowiańskiej, a potem dziekanem wydziału filologii. W 1992 r. rozpoczął pracę w dyplomacji. Zna języki: czeski, słowacki i polski. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

2 Victor Ashe przez ponad 31 lat służby publicznej był wielokrotnie obdarzany zaufaniem wyborców Tennesse, zarówno w wyborach stanowych, jak i w lokalnych. Kiedy w grudniu 2003 r. obchodził 16-lecie pracy w ratuszu, stał się najdłużej piastującym swoje stanowisko burmistrzem w 213-letniej historii Knoxville. Ostatnio przez trzy miesiące, do maja 2004 r., ambasador Ashe prowadził wykłady dla studentów w Instytucie Politologii w Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Victor Ashe urodził się 1 stycznia 1945 r. w Knoxville. W 1967 r. ukończył Uniwersytet Yale z tytułem licencjata z historii, a dyplom nauk prawniczych otrzymał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Tennessee w 1974 r. Jego żona, Joan Plumlee, była nauczycielką w szkole podstawowej. Państwo Ashe mają dwójkę dzieci: 14-letniego J. Victora i 11-letnią Martę. Ambasador uwielbia górskie wędrówki.

3 Kenneth Fairfax urodził się w stanie Kentucky, ale ponad 20 lat mieszkał w San Francisco w Kaliforni. Jest absolwentem Oberlin College - w 1981 r. uzyskał tytuł licencjata z dziedziny administracji publicznej. Był też prezesem firmy komputerowej mieszczącej się w "Dolinie Krzemowej" w Kaliforni. W 1987 r. rozpoczął pracę w dyplomacji. W sierpniu 2003 r. został konsulem.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT