PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Finał Lubuskiego Krajobrazu Roku

Trwająca dwa lata europejska impreza pod nazwą Krajobraz Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (NFI) na wniosek NF Brandenburgii i przy udziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, została zakończona 16 października 2004 r. w Ośnie Lubuskim. Nie obyło się bez przygód.


Załatwiony dzięki pomocy biura Zarządu Głównego PTTK pociąg specjalny ze skansenu kolejowego w Wolsztynie utknął na jednym z końcowych podjazdów. Nieużywane od dłuższego czasu szyny były zbyt śliskie, a w parowozie zabrano zbyt mało piasku. Uczestnicy spotkania musieli wysiąść i w końcu pieszo pokonać ową "stromiznę". I niech teraz ktoś powie, że Ziemia Lubuska to tereny nizinne! Z kolei za Węgrzynem tory zostały rozebrane, więc trzeba było podstawić autobusy. Z opóźnieniem zaczęło się więc oficjalne zakończenie w Muzeum Ziemi Torzymskiej, mieszczące się w eklektycznym ratuszu (1842-1844). Przybyli odrębnie członkowie oddziałów z Krosna Odrzańskiego z Gubina zwiedzali to urocze miasteczko, otoczone niemal pełnym pierścieniem murów obronnych z XIV-XV w., ciekawy gotycki kościół pw. św. Jakuba (budowany w latach 1298-1380) i słuchali występu zespołu muzyki dawnej "ARS ANTIQUA" z Bierzwnika koło Gorzowa Wielkopolskiego.

Przybyłych powitał burmistrz Ośna Lubuskiego, Edmund Pilimon, po czym prowadzenie spotkania objął prezydent NFI - Herbert Brückner. Następnie przemawiał wiceprezes Zarządu Głównego PTTK - Marek Staffa. Podkreślił on uroki tego regionu, znaczenie współpracy ponadgranicznej i rolę PTTK w imprezie. W imieniu władz Towarzystwa przekazał najbardziej zaangażowanym organizatorom artystyczne fotogramy z Ziemi Lubuskiej, przygotowane przez Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi. Otrzymali je, oprócz Herberta Brücknera, Michael Procházka - sekretarz generalny NFI, Ingeborg Pint z wiedeńskiego biura NFI, Burkhard Teichert - prezydent NaturFreunde Brandenburgii, Czesław Kazimierz Woźniak - koordynator regionalny PTTK i przewodniczący Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK oraz Grzegorz Załoga - stały tłumacz spotkań "krajobrazowych".

Michael Procházka z pomocą projekcji komputerowej zaprezentował cele i wyniki imprezy, które w skrócie polegały na wskazaniu możliwości ponadgranicznego rozwoju równoważonego, w tym poprzez turystykę miękką i agroturystykę, oraz promocji regionu w Europie. Szczegółowiej zostało to przedstawione w specjalnym biuletynie "EKOkurier" oraz w wystąpieniach do władz różnego szczebla w Brandenburgii i w województwie lubuskim (aż dziw, że żaden z przedstawicieli tego ostatniego, a także samorządowców, nie pojawił się na tym spotkaniu). Jako jeden z wniosków warto przytoczyć propozycję utworzenia dobrowolnego Forum Przyjaciół Ziemi Lubuskiej, w ramach którego zainteresowani z obu stron granicy mogliby uzgadniać swoje inicjatywy i projekty. Czesław Kazimierz Woźniak poinformował o ustanowieniu przez Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK specjalnej odznaki regionalnej "Ziemia Lubuska - Lebuser Land" i wręczył kolejnym zasłużonym w imprezie osobom.

Później odbył się zajmujący koncert wspomnianego zespołu, który występuje w swym młodzieżowym składzie już piętnaście lat, i konkurs krajoznawczy o okolicy. Nagrody w nim - piękne albumy - ufundowały władze Ośna Lubuskiego. Głodni mogli pożywić się smakowitą grochówką, wzbogacając wrażenia estetyczne oglądaniem walk rycerskich i stoisk koszykarskich. Wprawdzie w porze obiadowej rozpadało się, ale wszyscy wyjeżdżali do domów zadowoleni z całości imprezy i samego pobytu w tym miasteczku. Tak, Ziemia Lubuska jest doprawdy piękna, warto tu przyjeżdżać. Jednakże już w czerwcu nastąpi inauguracja następnego Krajobrazu Roku - Jura, pogranicze francusko-szwajcarskie. Warto już zaplanować urlop.

Krzysztof R. Mazurski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT