PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Go-Cracow.com


W sieci pojawił się pierwszy, w pełni interaktywny portal turystyczno-regionalny Krakowa i regionu Małopolski. Pod adresem: www.Go-Cracow.com można znaleźć nową jakość nie tylko przekazywania informacji turystycznych, ale również kontaktu z obsługą portalu - przewodnikami turystycznymi. Jest to obecnie jedyne miejsce w sieci, w którym turyści z całego świata mogą w czasie rzeczywistym otrzymać pełną, kompleksową pomoc i informację na temat Krakowa w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Ponadto portal Go-Cracow.com prowadzi wiele działań w europejskim duchu zrównoważonego rozwoju regionalnego, wytyczonego przez Lokalną Agendę 21. Oprócz współpracy z instytucjami kulturalnymi całego regionu krakowskiego, z organizacjami pozarządowymi i z uczelniami wyższymi, portal pomaga również w promocji lokalnym artystom, prowadząc swoisty mecenat i nieodpłatnie wspierając organizowane wystawy, wernisaże i koncerty.

Pełna interaktywność i europejski poziom przekazywania informacji to klucz do przedstawienia turystom na całym świecie Krakowa jako wymarzonego celu podróży -powiedział Bartłomiej Juszczyk, właściciel Grupy Adweb, która stworzyła portal - Na pewno warto podkreślić także innowacyjne formy przekazywania informacji turystycznych - nie są to kompilacje przewodników, czy informacje nieaktualne - podstawą tworzenia tego oraz innych portali regionalnych były własne, autorskie teksty, przystępne przedstawienie wiadomości turystycznych oraz ciągła aktualizacja.

Portal www.Go-Cracow.com w czasie swej dotychczasowej, krótkiej, lecz niezwykle intensywnej działalności był już patronem medialnym Krakowskiego Festiwalu Filmów Niezależnych KRAKFFA 2004, współpracował przy promocji imprez i koncertów w krakowskim klubie studenckim "Rotunda", relacjonował internautom przebieg 18. Forum "Wokół Kina" w Krakowie, współorganizował galerie i wernisaże artystów w krakowskich kawiarniach i w klubach, uczestniczy w promowaniu wydarzeń organizowanych przez muzea, teatry, kina, kluby sportowe i galerie. Współpracuje ponadto z ponad 100 portalami turystycznymi w kraju i na świecie.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT