PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

O zimowej turystyce w górach

Chodzenie po górach zimą, zwłaszcza przy zalegającej pokrywie śnieżnej, nie jest wśród naszych turystów zbyt popularne i w porównaniu z zatłoczonymi górami latem na górskich szlakach zimą jest prawie przestronnie. Zwłaszcza jeśli się omija ludne stoki narciarskie i ich najbliższe okolice.


Jeszcze mniejszym powodzeniem cieszą się podczas zimowych górskich wypraw noclegi w warunkach naturalnych, tzn. omijające schroniska, pensjonaty czy różne inne tego typu pomieszczenia. W tym względzie moglibyśmy brać przykład z naszych sąsiadów Czechów. Pod patronatem ich czołowej organizacji turystycznej - Klubu Czeskich Turystów - od połowy listopada do końca marca trwa okres zimnich taboreni, czyli zimowych biwaków górskich. W Kalendari zimnich taboreni pro sezonu 2004/2005, otrzymanym przez Klub Turystyki Wysokogórskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej od współpracującego z nim Klubu Czeskich Turystów z Opawy, jest tych imprez aż 41, również dla rodziców z dziećmi.

Porady i informacje dla tych, którzy chcieliby zacząć czy spróbować, zamieszczają różne periodyki zajmujące się turystyką, m.in. "Na szlaku" czy "n.p.m".

Praktycznie można było to zobaczyć podczas trwania III Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów, który odbył się w drugiej połowie stycznia 2004 r. w Beskidzie Śląskim z bazą w Szczyrku.

Oprócz większości uczestników, którzy odpoczywali po górskich wędrówkach w hotelach i pensjonatach, na Przełęczy Karkoszczonka stanęło na trzy dni prawie 30 namiotów z 47. Czechami, 2. Słowakami i 11. Polakami. Śniegu było po dostatkiem co widać na zdjęciach, najniższa temperatura w nocy -13°C. Widok na "tabor" był imponujący, a ci, którzy trafiali tam przypadkiem, przecierali oczy ze zdumienia, sądząc być może, że trafili na bazę himalajskiej wyprawy.

Fachowcy od zimowych biwaków uważają, że zaczynać jest najlepiej w pobliżu choćby niewielkich siedzib ludzkich, żeby mieć możliwość oparcia przy bardzo niesprzyjających warunkach, często zdarzających się w górach zimą. "Twardziele" potrafią wiele przetrzymać, ale początkujący mogą się trwale zniechęcić.

Klub Turystyki Wysokogórskiej uważa, że dobrym miejscem w naszej okolicy na początki Zimowego Górskiego Biwakowania jest przełęcz Karkoszczonka. Miejsce to sprawdziło się w czasie III MZZT, oparcie znajdując w życzliwym (nie bezinteresownie zresztą) zawiadującym pobliską Chatą Wuja Toma.

"Dla tych, którzy pierwszy raz" - Klub Turystyki Wysokogórskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej zamierza zorganizować jednodniowy biwak w lutym 2005 r. właśnie na Karkoszczonce. Będziemy zachęcać, przyjmować zgłoszenia, udzielać porad i pomocy i wspólnie biwakować.

Jan Nogaś
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT