PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Spotkanie przewodników-ewangelików

W dniach 22-24 października 2004 r. odbyło się już po raz szósty doroczne spotkanie przewodników-ewangelików. Aż 24. przewodników turystycznych ze Śląska Cieszyńskiego, z Dolnego Śląska, z Warszawy i z Kielc spotkało się tym razem w Szczyrku-Salmopolu.


W sobotę 23 października odbyła się pod fachowym przewodnictwem Witolda Kubika całodzienna wycieczka do Bielska-Białej. Uczestnicy zapoznali się z dziedzictwem kulturowym tutejszych ewangelików. Kościół Zbawiciela przy placu Lutra w Bielsku i jego otoczenie - Ośrodek Wydawniczy "Augustana", szkoły, stary cmentarz, pomnik Marcina Lutra - składają się na tzw. Bielski Syjon. Tego poetyckiego określenia użył po raz pierwszy w 1782 r. ks. pastor Traugott Bartelmuss, nazywając nim rozległy obszar miasta, gdzie na mocy wydanego rok wcześniej przez cesarza Józefa II patentu tolerancyjnego zezwolono ewangelikom na budowę domu modlitwy i szkoły. Przewodnicy odwiedzili także dwie pozostałe parafie luterańskie w mieście, zwiedzając kościół pw. św. Jana Chrzciciela wraz z plebanią, szkołą i cmentarzami w Starym Bielsku oraz kościół im. Marcina Lutra wraz z zabytkowym cmentarzem w Białej. Zakończeniem pobytu w Bielsku-Białej była wizyta na miejscu tajnych nabożeństw ewangelickich w czasach kontrreformacji, upamiętnione kamieniem ołtarzowym "Jan" w Cygańskim Lesie.

Wieczorem odbyły się posiady przewodnickie przy ognisku oraz długie rozmowy z gospodarzem ośrodka w Szczyrku-Salmopolu proboszczem ks. Janem Byrtem, animatorem wielu niekonwencjonalnych inicjatyw w regionie. Spotkanie zakończyło niedzielne nabożeństwo. Przewodnicy planują spotkać się po raz siódmy - w gronie poszerzonym o krajoznawców - w dniach 30 września-2 października 2005 r. w Sopocie, już dziś zapraszając wszystkich zainteresowanych.

Arkadiusz Felkle
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT